دانلود پاورپوینت لایه شبکه

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت لایه شبکه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت لایه شبکه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

انواع توپولوژی های شبکه

گذرگاه مشترک(BUS)

ستاره

درخت

حلقه

کامل

ترکیبی

 

 

اسلاید ۲ :

سرویس لایه شبکه به لایه حمل

دو نوع سرویس

سرویس اتصال گرا

سرویس بدون اتصال

 

 

اسلاید ۳ :

خدمات بدون اتصال

در این نوع خدمات هیچگونه عملیات اولیه ای صورت نمی گیرد.

در این نوع خدمات قاب های ارسالی به طور مستقل پردازش می شوند و این احتمال وجود دارد که از مسیرهای متفاوتی به مقصد ارسال گردند.

به این نوع سرویس، دیتاگرام گویند.

اسلاید ۴ :

جنبه های مقایسه این دو نوع سرویس

آدرس دهی

در مدار مجازی: نیاز به آدرس مبدا و مقصد در ا بتدای ایجاد کانال

در داده گرام: نیاز به داشتن آدرس مبدا و مقصد در کل مسیر

اطلاعات وضعیت شبکه

در مدارمجازی: بدلیل وجود داشتن چندین مدار مجازی

مسیریابی

در مدارمجازی: یک بار در ابتدای انتقال

در داده گرام: برای هر بسته به صورت جداگانه

 

اسلاید ۵ :

جنبه های مقایسه این دو نوع سرویس

خرابی در یک نود

در مدار مجازی: تمامی مدارهای مجازی عبوری از آن از بین می روند.

در داده گرام: بسته ها از مسیرهای دیگر عبور داده می شوند.

کنترل ازدحام

در مدار مجازی: با در نظر گرفتن بافر کافی در نود های میانی، کنترل تراکم به سادگی انجام می گیرد.

در داده گرام: کنترل ازدحام مشکل تر می باشد.

 

اسلاید ۶ :

مفاهیم اولیه مسیریابی

مسیریاب: ابزاری است برای برقراری ارتباط دو یا چند شبکه

زیرساخت ارتباطی: مجموعه مسیریابها و کانالهای فیزیکی ما بین آنها

الگوریتمهای مسیریابی : روشهایی برای پیدا کردن مسیری بهینه میان دومسیریاب به گونهای که هزینه کل مسیر به حداقل برسد.

 

اسلاید ۷ :

برخی اصطلاحات کلیدی در مسیریابی

آدرسهای MAC:

 • آدرسهای لایه فیزیکی جهت انتقال فریمها بر روی کانال
 • اندازه آدرس وابسته به پروتکل و توپولوژی شبکه
 • تغییر آدرسهای MAC بستههای اطلاعاتی هنگام عبور از مسیریابهای موجود در مسیر

آدرسهای IP :

 • آدرسهای جهانی و منحصر به فرد
 • مشخصکننده یک ماشین فارغ از نوع سخت افزار و نرم افزار آن
 • ثابت بودن آدرسهای IP بسته های اطلاعاتی هنگام عبور از مسیریابهای موجود در مسیر

بسته IP:

 • واحد اطلاعاتی با اندازه محدود

اسلاید ۸ :

الگوریتمهای مسیریابی

 • عدم توجه به شرایط توپولوژیکی و ترافیک لحظهای شبکه
 • جداول ثابت مسیریابی هر مسیریاب در طول زمان
 • الگوریتمهای سریع
 • تنظیم جداول مسیریابی به طور دستی در صورت تغییر توپولوژی زیرساخت شبکه
 • تغییر مسیرها به کندی در طی زمان
  • به هنگام سازی جداول مسیریابی به صورت دورهای بر اساس آخرین وضعیت توپولوژیکی و ترافیک شبکه
  • تغییر سریع مسیرها
  • تصمیمگیری بر اساس وضعیت فعلی شبکه جهت انتخاب بهترین مسیر
  • ایجاد تأخیرهای بحرانی هنگام تصمیمگیری بهترین مسیر به جهت پیچیدگی الگوریتم
 •  
 •  

اسلاید ۹ :

 • اطلاع کامل تمام مسیریابها از همبندی شبکه و هزینه هر خط
 • اجرای الگوریتمی برای بدست آوردن مسیر بهینه (Dijkstra)
 • الگوریتمهای Li k State (LS)
  • محاسبه و ارزیابی هزینه ارتباط با مسیریابهای همسایه (مسیریابهایی که به صورت مستقیم و فیزیکی با آن در ارتباط هستند)
  • ارسال جداول مسیریابی توسط هر مسیریاب در فواصل زمانی منظم برای مسیریابهای مجاور
  • پیچیدگی زمانی کم
  • الگوریتمهای Dista ce Vector
  •  
 •  

اسلاید ۱۰ :

روش ارسال سیل آسا  ( Floodi g Algorithm)

 • سریعترین الگوریتم برای ارسال اطلاعات به مقصد در شبکه
 • جهت ارسال بستههای فراگیر و کنترلی مانند اعلام جداول مسیریابی
 • مشکل روش سیل آسا

  • ایجاد حلقه بینهایت و از کارافتادن شبکه
 •  
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 40 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد