بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :


 انواع سيستم عامل از لحاظ تعداد کاربران:

(Singel User)1- تک کاربره

(Multi User)2- چند کاربره

اسلاید 2 :

 سیستم عامل چند کاربره:

 يک سيستم عامل چند کاربره ، امکان استفاده همزمان چندين کاربر از منابع موجود کامپيوتر را فراهم مي آورد. منابع مورد نياز هر يک از کاربران مي بايست توسط سيستم عامل بدرستي مديريت تا در صورت بروز اشکال در منابع تخصيص يافته به يک کاربر، بر روند استفاده ساير کاربران از منابع مورد نظر اختلالي ايجاد نگردد.

یونیکس         و سیستم عامل کامپیوترهای بزرگ نظیر       نمونه هایی از سیستم عامل های چند کاربره میباشد.

اسلاید 3 :

سیستم عامل تک کاربره-چند کاره:

ویندوز 98 و           نمونه هایی در این زمینه هستتند که امکان اجرای چنذین

 برنامه به طورهمزمان را برای یک کاربر فراهم می نماید.

مثلا يک کاربر ويندوز 98 قادر به تايپ يک نامه با استفاده از يک واژه پرداز بوده و در همان زمان اقدام به دريافت يک فايل از اينترنت نموده و در همانوضعيت محتويات نامه الکترونيکي خود را براي چاپ بر روي چاپگر ارسال کرده باشد.

 

اسلاید 4 :

سیستم عامل تک کاربره - تک کاره:

 همانگونه که از عنوان اين نوع سيستم هاي عامل مشخص است، آنها بگونه اي طراحي شده اند که قادر به مديريت کامپيوتر بصورتي باشند که يک کاربر درهر لحظه قادر به انجام يک کار باشد. سيستم عامل         براي کامپيوترهاي             نمونه اي مناسب از يک سيستم عامل مدرن تک کاربره و تک کاره است.

اسلاید 5 :

:(RTOS) سیستم عامل بلادرنگ

از اين نوع سيستم هاي عامل براي کنترل ماشين آلات صنعتي ، تجهيزات علمي و سيستم هاي صنعتي استفاده مي گردد. . يک سيستم عامل بلادرنگ داراي امکانات محدود در رابطه با بخش رابط کاربر و برنامه هاي کاربردي مختص کاربران مي باشد. يکي از بخش هاي مهم اين نوع سيستم هاي عامل این است که منابع موجود کامپيوتري را بگونه ايمديريت می کنند کهيک عمليات خاص در زماني که مي بايست ، اجراء خواهد شد.   

اسلاید 6 :

در اينجا لازم است که به تفاوت هاي موجود سيستم هاي عامل " چند کاربره " وتک کاربره "در رابطه با امکانات شبکه اي اشاره  گردد. ويندوز 2000 و ناول قادر به حمايت از صدها و هزاران کاربر شبکه مي باشند اين نوع سيستم هايعامل بعنوان سيستم عامل چند کاربره واقعي در نظر گرفته نمی شوند.

اسلاید 7 :

وظایف سیستم عامل:

1.مديريت پردازنده

2.مديريت حافظه

3.مديريت دستگاهها ( ورودي و خروجي)

4.مديريت حافظه جانبي

5.اينترفيس برنامه هاي کاربردي

6.رابط کاربر

وظايف شش گانه فوق ، هسته عمليات در اکثر سيستم هاي عامل است . در ادامه به تشريح بعضی از وظایف فوق اشاره مي گردد.    

اسلاید 8 :

: مديريت پردازنده 1.

مديريت پردازنده دو وظيفه مهم اوليه زير را دارد:

-ايجاد اطمينان که هر پردازه و يا برنامه به ميزان مورد نياز ، پردازنده را براي تحقق عمليات خود اختيار خواهد کرد.

-استفاده از بيشترين سيکل هاي پردازنده براي انجام عمليات.

ساده ترين واحد نرم افزاري که سيستم عامل بمنظور زمانبندي پردازنده با آن درگيرخواهد شد ، يک پردازه خواهد بود. موقتا مي توان يک پردازه را مشابه يک برنامه در نظر گرفت ، در چنين حالتي مفهوم فوق ( پردازه ) ، بيانگر يک تصوير واقعي از نحوه پردازش هاي مرتبط با سيستم عامل و سخت افزار نخواهد بود. برنامه هاي کامپيوتري ( نظير واژه پردازها ، بازيهاي کامپيوتري و ...) در حقيقت خود يک پردازه مي باشند ، ولي برنامه هاي فوق ممکن است از خدمات چندين پردازه ديگر استفاده نمايند. مثلا" ممکن است يک برنامه از پردازه اي بمنظور برقراري ارتباط با ساير دستگاههاي موجود در کامپيوتر استفاده نمايد. پردازه هاي فراوان ديگري نيز وجود دارد که با توجه به ماهيت عمليات مربوطه ، بدون نياز به محرک خارجي ( نظير يک برنامه ) فعاليت هاي خود را انجام مي دهند. يک پردازه ، نرم افزاري است که عمليات خاص و کنترل شده اي را انجام مي دهد. کنترل يک پردازه ممکن است توسط کاربر ، ساير برنامه هاي کاربردي و يا سيستم عامل صورت بگیرد. .

 

اسلاید 9 :

2.مديريت حافظه و فضاي ذخيره سازي:

سيستم عامل در رابطه با مديريت حافظه دو عمليات اساسي را انجام خواهد داد:

-هر پردازه بمنظور اجراء مي بايست داراي حافظه مورد نياز و اختصاصي خود باشد.

-از انواع متفاوتي حافظه در سيستم استفاده تا هر پردازه قادر به اجراء با بالاترين سطح کارآئي باشد.

سيسم هاي عامل در ابتدا مي بايست محدوده هاي حافظه مورد نياز هر نوع نرم افزار و برنامه هاي خاص را فراهم نمايند. مثلا" فرض کنيد سيستمي داراي يک مگابايت حافظه اصلي باشد . سيستم عامل کامپيوتر فرضي ، نيازمند 300 کيلو بايت حافظه است . سيستم عامل در بخش انتهائي حافظه مستقر و بهمراه خود درايورهاي مورد نياز بمنظور کنترل سخت افزار را نيز مستقر خواهد کرد. درايورهاي مورد نظر به 200 کيلو بايت حافظه نياز خواهند داشت . بنابراين پس از استقرار سيستم عامل بطور کامل ، در حافظه 500 کيلو بايت حافظه باقيمانده و از آن براي پردازش برنامه هاي کاربردي استفاده خواهد شد. زمانيکه برنامه هاي کاربردي در حافظه مستقر مي گردند ، سازماندهي آنها در حافظه بر اساس بلاک هائي خواهد بود که اندازه آنها توسط سيستم عامل مشخص خواهد شد. در صورتيکه اندازه هر بلاک 2 کيلوبايت باشد هر يک از برنامه هاي کاربردي که در حافظه مستقر مي گردنند ، تعداد زيادي از بلاک هاي فوق را (مضربي از دو خواهد بود) ، بخود اختصاص خواهند داد. برنامه ها در بلاک هائي با طول ثابت مستقر مي گردند. هر بلاک داراي محدوده هاي خاص خود بوده که توسط کلمات چهار و يا هشت بايت ايجاد خواهند شد. بلاک ها و محدو ده هاي فوق اين اطمينان را بوجود خواهند آورد که برنامه ها در محدوده هاي متداخل مستقر نخواهند شد. 

اسلاید 10 :

3.مديريت دستگاهها:

دستيابي سيستم عامل به سخت افزارهاي موجود از طريق برنامه هاي خاصي با نام "درايور" انجام مي گيرد. درايور مسئوليت ترجمه بين سيگنال هاي الکترونيکي زير سيستم هاي سخت افزاري و زبانهاي برنامه نويسي سطح بالا و سيستم عامل و برنامه هاي کاربردي را برعهده خواهد داشت . مثلا" درايورها اطلاعاتي را که سيستم عامل بصورت يک فايل تعريف و در نظر

  می گيرد را اخذ و آنها را به مجموعه اي از بيت ها براي ذخيره سازي بر روي حافظه هاي جانبي و يا مجموعه اي از پالس ها براي ارسال بر روي چاپگر ، ترجمه خواهد کرد.

با توجه به ماهيت عملکرد عناصر سخت افزاري و وجود تنوع در اين زمينه ، درايورهاي مربوطه نيز داراي روش هاي متعدد بمنظور انجام وظايف خود مي باشند. اکثر درايورها در زمانيکه به خدمات دستگاه مورد نظر نياز باشد ، استفاده شده و داراي پردازش هاي يکساني در زمينه سرويس دهي خواهند بود. سيستم عامل بلاک هاي با اولويت بالا را به درايورها اختصاص داده تا از اين طريق منابع سخت افزاري قادر به آزادسازي سريع بمنظور استفاده در آينده باشند. يکي از دلايلي که درايورها از سيستم عامل تفکيک شده اند ، ضرورت افزودن عمليات و خواسته اي جديد براي درايورها است . در چنين حالتي ضرورتي بر اصلاح و يا تغيير سيستم عامل نبوده و با اعمال تغييرات لازم در درايورها مي توان همچنان از قابليت هاي آنها در کنار سيستم عامل موجود استفاده کرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید