دانلود پاورپوینت پروژه احتراق و کوره

PowerPoint قابل ویرایش
120 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پروژه احتراق و کوره توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پروژه احتراق و کوره قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مکانیزمهای انتقال حرارت

 • هدایتی (قانون فوریه)
 • جابجائی (قانون سرمایش نیوتن)
 • تشعشع (قانون استفان- بولتزمن)

اسلاید ۲ :

توصیف مکانیزمها

 • در مکانیسم انتقال حرارت به روش هدایتی گرما بین دو نقطه با دماهای متفاوت در حالی انتقال می‌یابد که واسطه انتقال حرارت ساکن است.
 • در مکانیسم انتقال حرارت به روش جابجائی گرما بین دو نقطه با دماهای متفاوت بصورتی انتقال می‌یابد که واسطه انتقال حرارت با حرکت و جابجاشدن خود باعث انتقال گرما می‌شود (واسطه می‌تواند یگ گاز چون هوا و یا یک مایع باشد).
 • در مکانیسم انتقال حرارت به روش تشعشع اصولا نیاز به واسطه ای برای انتقال حرارت نمی‌باشد. در واقع بیشترین انتقال حرارت تشعشعی وقتی انجام می‌شود که خلا کامل باشد.

اسلاید ۳ :

نکاتی در رابطه با  K

 • همانگونه که قبلاً آمده است، هدایت الکتریکی با هدایت گرمایی رابطه ای نزدیک دارند.
 • k عایق الکتریکی > k هادی الکتریکی
 • معمولاً فلزات بیشتر از مایعات ومایعات نیز بیشتر از گازها، رسانای گرما هستند. یعنی
 • k گازها> k مایعات> k جامدات غیر فلزی > k آلیاژها> k فلزات خالص
 • k تابعی از دماست. بنابراین برای تعیین مقدار دقیق دما k هر ماده نیاز به دانستن دمای آن ماده است. در محدوده نه چندان گسترده ای از دما، می توان تغییرات k با دما را بصورت k=k(1+bT) نشان داد. ضریب b ممکن است مثبت یا منفی باشد. درحالتی که k مقداری ثابت و مستقل از دما باشد واضح است که b برابر صفر است.

اسلاید ۴ :

نکاتی در رابطه با  K

 • برای بعضی از اجسام جامد مخصوصاً اجسام لیفی، مقدار k بستگی به جهت انتقال حرارت دارد مثلاً k پشم شیشه بستگی به آن دارد که جهت جریان در جهت الیاف است یا عمود برآن.
 • k اجسام متخلخل با k سازنده ماده متخلخل متفاوت می‌باشد. مثلاً چوب غیر متخلخل دارای ضریب هدایت حرارتی °C W/m.1/0 می‌باشد در حالیکه k خاک اره در حدود W/m°C06/0 است.
 • ضریب هدایت حرارتی گازها با افزایش دما افزایش می‌یابد و تقریباً مستقل از فشار است ولی رفتار k جامدات و مایعات قابل پیش بینی نیست. برای اطلاع کلی از k اجسام مختلف به نمودار زیر توجه کنید.
 • ضریب هدایتی گازها k با ریشه دوم دمای مطلق گازها متناسب است.

اسلاید ۵ :

انواع انتقال حرارت جابجائی

در انتقال حرارت جابجایی همیشه حرکت سیال وجود دارد. اگر حرکت سیال بدون استفاده از وسایل خارجی و مکانیکی به وجود آمده باشد به آن انتقال حرارت جابجایی طبیعی یا آزاد (natural or free convection) می‌گویند و اگر حرکت سیال تحت تاثیر عوامل خارجی و مصنوعی باشد به آن انتقال حرکت اجباری (forced convection) می‌گویند.

اسلاید ۶ :

تفاوتهای تشعشع با دیگر مکانیزمها

 • عامل انتقال انرژی در تشعشع، امواج الکترو مغناطیس یا فوتون است در حالیکه عامل انتقال گرما در جابجایی و هدایت مولکول، یون و یا الکترون است.
 • در تشعشع، انتقال گرما با توان چهارم (در شرایطی پنجم) درجه حرارت مطلق جسم بستگی دارد، درحالیکه در هدایت و جابجایی انتقال گرما متناسب با اختلاف دمای نسبی است.

اسلاید ۷ :

هوای تئوری

 • حداقل هوای مورد نیاز برای انجام واکنش احتراق (این مقدار بر مبنای نسبت استوکیومتری واکنش احتراق محاسبه می‌گردد) را هوای تئوری گویند. همچنین به هوایی که استفاده می‌کنیم تا فرآیند به صورت ایده‌آل انجام شود، هوای ایده‌آل (هوای تئوری، هوای استوکیومتری) می‌گویند.

اسلاید ۸ :

هوای اضافی

 • همانطور که می‌دانید ۲۱ درصد هوا از اکسیژن تشکیل می‌شود و ۷۹ درصد بقیه از گازهای خنثی تشکیل می‌شوند و در واکنش احتراق نقشی ندارند. هوای اضافی تزریقی به کوره به جهت اطمینان از کامل بودن واکنش سوختن صورت می‌گیرد بنابراین اضافه آن باعث اتلاف حرارت در کوره می‌گردد بنابراین این میزان نیز بصورت معمول روی ۱۰% باید حفظ گردد

اسلاید ۹ :

 • یکی از راه های شناسای عناصر تشکیل دهنده یک ماده، آنالیز گازها و مواد جامد باقیمانده حاصل از واکنش احتراق می‌باشد
 • نتیجه این آزمایش مقادیر عناصر C,H,O,N,S را بر اساس درصد وزنی بیان می‌کند و همچنین مقدار خاکستر، رطوبت و … را نیز گزارش می‌کند

اسلاید ۱۰ :

عناصر پایه

 • این پنج عنصر ] حالت جامد C,H2,O2,N2,S [ عناصر پایه هستند. در دمای Tref=298.15k آنتالپی این عناصر صفر است.
 • در نتیجه ترکیباتی مانند پروپان، اتان، آب و … را که در بحث احتراق به آنها سرو کار داریم را می‌توان با این پنج عنصر ساخت.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 120 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد