بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

1- بيمارستان داراي چه امكاناتي است؟

2- براي گرفتن اطلاعات بايد به چه مكاني مراجعه كرد؟

3- براي پرداخت هزينه چه كاري بايد انجام داد؟

4- براي انجام آزمايش بايد به كجا مراجعه كرد؟

5- اطلاعات مربوط به يك بيمارستان در چه مكان هايي قابل مشاهده است؟

6- جزئيات مربوط به بيماران در كدام بخش ذخيره مي شود؟

7- چگونه آزمايشات و معالجه بيماران انجام مي شود؟

8- براي تهيه دارو به كجا مراجعه شود و هزينه آن چگونه پرداخت مي شود؟

9- بخش پذيرش در بيمارستان چه كار هايي انجام مي دهد؟

اسلاید 2 :

افزایش پزشکان تخصصی ، فعال بودن بیمارستان در جهت افزایش معلومات دکترها و پرستاران افزایش منابع کتابخانه ای و... تشویق پرسنل فعال و متعهد نظارت بر کارکنان بیمارستان مهیا نمودن شرایط محیطی بهتر برای بیماران از جمله فعالیت های مربوط به بهبوده سیستم مربوطه است که در بسیاری از بیمارستان ها در حالت اجرائی شدن قرار دارد

اسلاید 3 :

پزیرش : اولین قسمتی که در بیمارستان برای انجام هماهنگی های لازم باید به آن مراجعه شود که دارای لیستی از تمام بیماران موجود در بیمارستان و اطلاعات دیگر می باشد

حسابداری: بخش مربوط به امور مالی که شامل هزینه های درمانی و داروئی در بیمارستان موجود می باشد

آزمایشگاه: در بیمارستان برای انجام آزمایشات تعیین شده توسط دکتر به این بخش مراجعه می شود که نتیجه آن به دکتر مربوطه ارجاع داده می شود.

انبار: دارای اطلاعات کامل از میزان وسایل موجود مثل میزان سرشماری تخت ها می باشد 

مدیریت امکانات :قسمتی در بیمارستان که تجهیزات مورد نیاز بیمارستان برنامه های کاربردی بهتر وغیره را تاُمین می کند 

مدیریت ذخیره دارو: بخشی که مسئولیت خرید سفارشات داروئی وتحویل و نگهداری دارو ها را بر عهده دارد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید