دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با برآورد هزینه پروژه های نرم افزاری

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با برآورد هزینه پروژه های نرم افزاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با برآورد هزینه پروژه های نرم افزاری قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

زمانبندی ارائه مطلب  (۲۵دقیقه)

¢۳ دقیقه، مقدمه

¢۵ دقیقه، روش های مرسوم تخمین هزینه

¢۷ دقیقه، راهکارهای تدقیق تخمین ها

¢۵ دقیقه، شاخص برآورد هزینه کار تخصصی

¢۵ دقیقه، پرسش و پاسخ

اسلاید ۲ :

مقدمه

نیروی متخصص در حوزه ICT مهمترین سرمایه محسوب می گردد. از جمله مسایلی که تاثیر کلان بر جایگاه این سرمایه دارد، ضریب موفقیت و رضایت پروژه های اجرا شده در این حوزه می باشد. براساس مطالعات آسیب شناسی انجام شده در سالیان اخیر، نادقیق بودن تخمین ها به خصوص در مورد هزینه پروژه ها عامل اصلی در به خطر انداختن این جایگاه بوده است. از جمله نتایج نادقیق بودن تخمین ها عبارتند از:

¢عدم حصول نتیجه مطلوب از پروژه.

¢ضعیف شدن تدریجی پیمانکاران.

¢کاهش اطمینان و اعتماد کارفرمایان به پیمانکاران.

¢تضعیف جایگاه منابع انسانی متخصص و مهاجرت تدریجی.

¢

اسلاید ۳ :

روشهای مرسوم تخمین هزینه

¢صرفا تجربی و براساس دیدگاه کلی پیمانکار از موارد مشابه.

—دیدگاه ها و تجارب قبلی پیمانکاران متفاوت است و در مناقصات ایجاد مشکل می کند

—سطح کاری پیمانکاران معیار تاثیر گذاری ندارد و روش سلیقه یی است.

¢در مواردی براساس میزان بودجه کارفرما.

—سنخیتی با میزان کار خواسته شده ندارد.

—ایجاد اشکال در روند مناقصه.

¢تخمین میزان زمان، نیروی کار و امکانات مورد نیاز سپس محاسبه هزینه براساس شاخص هزینه نفر ماه کارشناس.

—روشهای تخمین میزان زمان و نیروی کار لازم استاندارد بومی شده ندارد.

—شاخص هزینه در دیدگاه پیمانکاران مختلف متفاوت است.

—هزینه های سربار در شاخص هزینه درست شناسایی نمی شوند.

اسلاید ۴ :

راه کارهای تدقیق تخمین ها

از مهمترین شاخص های ایجاد مشکل در فرآیند تخمین عدم ارائه تصویر مناسب از کار درخواستی از سوی کارفرما است که با درصورت توجه به موارد ذیل اثر این موضوع کاهش خواهد یافت.

¢تجهیز دانشی واحدهای انفورماتیکی

¢داشتن چشم انداز و استراتژی مشخص در حوزه ICT.

¢استفاده از مشاور در تعریف کار

¢رعایت اصول مهندسی نرم افزار در تدوین RFP

برای این منظور به کارفرمایان توصیه می گردد پس از تجهیز دانشی خود، با تدوین استراتژی ها و بکارگیری مشاورین مجرب اقدام به تعریف کار نمایند و اصول مهندسی نرم افزار (استاندارد نماتن) در تدوین RFP (درخواست برای پیشنهاد) استفاده نمایند.

اسلاید ۵ :

راه کارهای تدقیق تخمین ها – ادامه

مهمترین شاخص بعدی ایجاد مشکل در فرآیند تخمین، عدم وجود روش استاندارد مناسب در انجام تخمین است. البته استانداردهای جهانی در این حوزه موجود است ولی مدل بومی شده مناسب ندارد که میتوان به COCOMO II اشاره نمود. ویژگی های این استاندارد عبارتند از:

¢بنا شده براساس بررسی پروژه های متعدد طی سالیان متوالی در سطح دنیا با شرایط مختلف.

¢در نظر گرفتن کلیه شرایط محتمل تاثیر گذار بر تخمین ها. 

¢وجود ابزارهای مکانیزه متعدد در انجام تخمین ها.

¢کمک در مدیریت مخاطرات پروژه.

استانداردهای مطرح دیگری نیز وجود دارند. در عین حال روی موضوع در کشور کار جدی برای بومی سازی انجام نشده است و عموما تخمین ها تجربی و ناقص صورت می گیرد. برای مطالعه از آدرس ذیل استفاده نمایید.

http://csse.usc.edu/csse/research/COCOMOII/cocomo_main.html

اسلاید ۶ :

راه کارهای تدقیق تخمین ها – ادامه

¢در صورت حصول شرایط قبلی مهمترین شاخص بعدی ایجاد مشکل در فرآیند تخمین هزینه، عدم استفاده از شاخص هزینه نفرماه کارشناس یکسان با لحاظ کلیه سربارهای عملیاتی و غیر عملیاتی برای استفاده در روشهای تخمین است.

¢خوشبختانه با حرکت نظام صنفی رایانه مبنای مناسبی برای این شاخص ارائه شده است. این موضوع بر مبنای مطالعات جامعی که در سال ۱۳۸۲ توسط شرکت ثنارای شروع شد دنبال و شاخص های مذکور ارائه گردید.

اسلاید ۷ :

شاخص برآورد هزینه کار تخصصی

¢بر پایه حقوق قانون کار.

¢در نظر گرفتن ضریب سطح کار کارشناسی.

¢در نظر گرفتن مدرک تحصیلی و سابقه کاری مفید.

¢در نظر گرفتن ضریب تغییر سربارها متناسب با اندازه شرکت.

¢در نظر گرفتن حوزه کاری کارشناس در پروژه.

¢در نظر گرفتن سود معقول و کلیه سربارهای عملیاتی و غیر عملیاتی انجام کار، حاصل از مطالعات انجام شده توسط شرکت ثنارای.

¢مثال: هزینه یک نفر ساعت کار کارشناسی (لیسانس) در یک شرکت نرم افزاری دارای رتبه ۴ از شورای عالی انفورماتیک، سال ۸۶٫

اسلاید ۸ :

نرخ = هزینه یک نفر ساعت (۱۹۲۷۰ریال در سال ۸۶)*ضریب شغلی*ضریب ثنارای*( ۱+(۱+رتبه)/۱). درصورتیکه محل ارائه خدمت خارج از شرکت باشد هزینه باضریب ۱٫۲ محاسبه خواهد شد.

جدول ضرایب شغلی:

ضرایب برای مدرک فوق لیسانس ۱٫۵ برابر و برای دکترا ۲ برابر می شوند.

جدول رتبه شورا و ضریب ثنارای:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد