بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

پنج منبع انرزی وجود دارد که همراه با هم تقریبا پاسخگوی تمام الکتریسیته دنیا هستند.

انها عبارتند از زغال سنگ ونفت وگاز طبیعی  و نیروی هیدروالکتریکی و انرزی هسته ای .                      

اسلاید 2 :

 نیروگاههای زغالی و نفتی و هسته ای از سیکل بخار برای تبدیل گرما به انرزی الکتریکی به صورت زیر استفاده می کنند .

نیروگاه بخار از اب  خیلی خالص در یک چرخه بسته استفاده میکند .

ابتدا اب در بویلرهای (دیگ بخار) گرم میشود تا بخاری در فشار بالا و دمای بالا  مثلا 150اتمسفر و 550 درجه در یک نیروگاه مدرن تولید نماید .

این بخار فشار بالا توربین هائی را به کار می اندازد که به نوبه خود مولد ها ئی را  به کار می اندازد که مستقیما با انها جفت شده اند.

 

اسلاید 3 :

مقدار ماکزیمم اترزی فقط در صورتی از بخا ر به توربین های انتقال می یابد که به مورد اخیرالذکر(توربین ها) اجازه تخلیه در یک فشار خیلی کم به طور ایده ال یک خلا داده شود.

این کار می تواند با متراکم کردن بخار خروجی به اب حاصل شود .

سپس اب دوباره به داخل بویلرهای پمپ می شود و چرخه تکرار میشود و چرخه دوباره تکرار می شود.

در مرحله تراکم باید مقدار عظیمی گرما از سیستم گرفته شود.

 

اسلاید 4 :

این گرما در کندانسوزی (=چگالنده)گرفته می شود که نوعی مبذل گرمائی است.

مقدار خیلی بیشتری اب سرد ناخالص از یک طرف کندانسوز وارد شده و به صورت اب گرم خارج میشودضمن انکه برای چگالش مجدد بخار خروجی به اب گرمای کافی از ان گرفته است.

دو سیستم ابی در هیچ نقطه ای نباید مخلوط شوند.

در یک جایگاه ساحلی اب نا خالص گرم شده به سادگی در نقطهای به فاصله کم دریا برمیگردد.

اسلاید 5 :

یک نیروگاه GW 2 حدود 60 تن اب دریا در هر ثانیه لازم دارد .

این(مساله)در ساحل هیچ مشکلی نیست ولی در نواحی دور از ساحل جایگاههای خیلی کمی می توانند این همه اب را در تمام سال تامسن کند .

روش دیگر باز گردش اب ناخالص است.

برج های تبرید ترای اب ناخال ص به کار میروند به گومه ای که (اب)بتواند به کندانسورها برگشته  و همان اب به طور پیوسته گردش یابد .

اسلاید 6 :

یک برج تبرید سازه بتونی اشنائی مشابه با یک دودکش خیلی  پهن است و به روشی مشابه عمل میکند از این نظر که یک کوشش طبیعی ایجاد میکند.

حجم زیادی هوا از اطراف پایه کشیده می شود و از نوک باز ان خارج می شود.

اب گرم الوده از تعداد زیادی جت(فواره)ریز به داخل برج پاشیده می شود و ضمن سقوط توسط هوای صعودی سرد شده نهایتا در یک حوض در زیر برج جمع میگردد.

اسلاید 7 :

برج خنک کننده حقیقتا یک مبدل گرمائی ثانویه است که در ان گرمای موجود در اب نا خالص وارد هوای جوی می شود ولی بر خلاف اولین مبدل  گرمائی دو سبال اجازه تماس می یابند و در نتیجه مقداری اب به واسطه تبخیر تلف می شود.

اسلاید 8 :

برج های تبرید هرگز قادر به کاهش دمای اب الوده تا دمای هوای محیط نیستند به گونه ای که کارائی کندانسوز و از اینرو کارائی کل نیروگاه در مقایسه با یک جایگاه ساحلی کاهش مختصری می یابد .

ساخت برج های تبرید همچنین هزینه سرمایه ای ساختن نیروگاه را نیز افزایش می دهد .

اسلاید 9 :

نیاز به اب خنک کننده عامل مهمی درانتخاب جایگاه های نیروگاه های زغالی نفتی و هسته ای است.

جایگاهی که برای یک نیروگاه بکار گیرنده یک نوع سوخت مناسب است لزوما برای نیروگاهی که نوع دیگری سوخت استفاده می کند مناسب نیست

اسلاید 10 :

نیروگاه های زغال سوز ابتدائی در نزدیکی باری که تامین می کردند ساخته می شدند.

2 یک نیروگاه با خروجی GWحدود 5 میلیون تن زغال در یک سال مصرف میکند.

این مقدار در بریتانیا که در ان قسمت اعظم زغال نیروگاه ها ا راه اهن حمل میشود نشاندهنده میانگین حدودا 13 قطار در روز است که هر یک حامل 100 تن هستند.

این به ان معنی است که نیروگاه های زغال سوز بزرگ به یک خط راه اهن نیازمندند  مگر اینکه نیروگاه درست در سر معدن ساخته شده باشند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید