مقاله بررسی نقش معادن و صنایع وابسته در اقتصاد کشورها و ضرورت افزایش بهره وری در معادن زغال سنگ ایران

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان

بررسی نقش معادن و صنایع وابسته در اقتصاد کشورها و ضرورت افزایش بهره وری در معادن زغال سنگ ایران

چکیده
معادن تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امرخودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند. از بین تنوع بسیار زیاد مواد معدنی، زغال سنگ فراوان ترین ماده معدنی موجود در پوسته زمین ویکی از منابع مهّم تامین انرژی جهان میباشد. به استناد ارقام منتشر شده 0/027 انرزی و 40 درصد برق مصرفی جهان از این ماده معدنی تامین میشود. کشور ایران با داشتن میزان ذخیره قابل استخراج زغال سنگ معادل 1710 میلیون تن یعنی0/17 در صد از کل ذخایرجهان ، در رده سیام جهان قرار دارد. مناطق طبس، کرمان و البرز مهم ترین حوضه های زغال دار ایران می باشند. تحقیقات انجام شده نشان می دهند که اکثر معادن ایران و خصوصا معادن زغال سنگ از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار نبوده و در مواردی زیان ده می باشند. در ایران اکثر معادن بزرگ و از جمله معادن زغال سنگ توسط دولت اداره می شوند. این امر ناشی از پایین بودن راندمان کاری و بهره وری می باشد. به نظر می رسد با تغییر سیستم مدیریت معادن و واگذاری کار به بخش خصوصی بتوان در کوتاه مدت وضعیت اقتصادی بسیاری از معادن را اصلاح کرد. برای اقتصادی کردن معادن و در نتیجه نایل شدن به وضعیت مطلوب اقتصادی کشور توجه خاص دولت به معادن و معدنکاری و تغییر ساختار آنها امری ضروری به نظر می رسد. تحقیق، توسعه و سرمایه گذاری در تامین ماشین آلات جدید معدنی از عوامل عمده افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی در معادن می باشند. میزان تولید سالانه زغال سنگ کشور حدود دو میلیون تن یعنی 0/05 درصد تولید جهان میباشد. با مقایسه ارقام ذخیره وتولید در می یابیم که برای اینکه سهم کشور ما در استخراج و تولید زغال سنگ متناسب با ذخایر آن باشد میزان تولید کنونی میباید حداقل سه برابر افزایش یابد.

-1 اهمیت معادن و صنایع وابسته در اقتصاد یک کشور
معادن و صنایع وابسته به آن در اقتصاد یک کشور نقش اساسی دارند. بررسی این موضوع از سه جهت حائز اهمیت است:
الف- معادن تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امرخودکفایی صنعتی یک کشور نقش بسزایی دارند. به طوری که می توان ادعا کرد که صنعتی را می توان مستقل نامید که قبل از هر چیز مواد اولیه مصرفی آن از منابع داخلی تامین شود.

ب - معادن و صنایع وابسته به آن خصوصا معادن زغال سنگ در ایجاد اشتغال مولد از اهمیت زیادی برخوردارند، به طوری که نیمی از کل شاغلین در صنعت معدنکاری جهان یعنی حدود 6 - 5 میلیون نفر از آن ها در معادن زغالسنگ مشغول کار می باشند. تعداد شاغلین در معادن زغالسنگ ایران در سال 2004 میلادی با تولید تقریبی 2 میلیون تن برابر 24311 نفر بوده است(. (http://www.en.wikipedia.org/wiki/coal

ج - در موضوع افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه یک کشور، معادن نقش انکارناپذیری دارند. به عنوان مثال کشور ایتالیا با داشتن ذخیره ای معادل یک پنجم ذخایر سنگ نما و تزئینی ایران، پنح برابر نفت ایران درآمد ارزی دارد .(Gray, 2003) همچنین اقتصاد کشور شیلی عمدتا متکی بر استخراج وصادرات فلز مس می باشد. علاه بر این به گزارش روزنامه تایمز از زمان اشغال افغانستان، آمریکاییها یک تریلیون دلار ذخیره معدنی بکر شامل آهن،مس،کبالت، طلا و فلزات مهم صنعتی مثل لیتیوم کشف کرده اند. روزنامه تایمز به استناد یادداشت های پنتاگون گزارش می دهد که افغانستان می تواند به عربستان صعودی لیتیوم تبدیل شود .(Bowersox and Chamberline, 1995) درمورد اهمّیت زغال سنگ یادآوری میشود که از میزان 6/3 بیلیون تن مواد معدنی که در سال 2000 میلادی در سراسر جهان و به طور اقتصادی استخراج شده است، 4/3 بیلیون تن یعنی 70 درصد آن مربوط به زغالسنگ به صورت خام بوده است .(Brendow, 2005)
-2 میزان ذخایر و تولید زغال سنگ در جهان و ایران
زغالسنگ یکی از منابع مهّم انرژی جهان و اولین سوخت فسیلی میباشد که توسط بشر به عنوان منبع اصلی انرژی مورد استفاده قرار گرفته است. مصرف اولیه این ماده معدنی برای تولید گرما و پخت و پز در منازل بوده است. امروزه زغال سنگ در صنایع مختلف از جمله تولید بخار در نیروگاههای برق، صنایع فولادسازی، تولید قطران، مواد شیمیایی و تهیه کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس آمار ارائه شده در سال 1996 میزان ذخایر تخمینی زغال سنگ جهان حدود 1 تریلیون تن برآورد شده است و پیشبینی میشود که میزان ذخایر شناخته شدهً قابل استخراج با تکنولوژی کنونی برای 300سال آیندهً جهان کافی باشد. زغال سنگ علاوه بر کاربرد در امر تامین انرزی، لازمه پیشرفت صنعتی کشورها بوده و در اثر افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوزی مصرف آن رو به رشد می باشد. شاهد این مدعا آمار ارائه شده توسط نشریه "انستیتو جهانی زغال سنگ" می باشد که بر اساس آن 0/027 انرزی مصرفی جهان به زغال سنگ مربوط می شود (دانشی، .(1374 علاوه بر این 40 درصد برق جهان از این ماده معدنی تامین میشود(.( http://www.en.wikipedia.org/wiki/coal

هر چند در حال حاضر سوختهای فسیلی مانند نفت و گاز سوختهای تمیز محسوب میشوند و به همین دلیل زغالسنگ در سالهای اخیر اهمّیت اوّلیه خود را از دست داده است، ولی با کم شدن و در نهایت اتمام ذخایر نفت وگاز طبیعی، به نظر میرسد در آیندهای نه چندان دور مجدداً زغالسنگ اهمیّت اولیّه خود را کسب کرده و در تأمین انرژی مصرفی جوامع بیشترین نقش را خواهد داشت. علاوه بر این طی سالیان اخیر با اختراع پدیده فنآوری معکوس، زغال-سنگ فقط یک سوخت نخواهد بود، بلکه یک منبع ارزشمند جهت تولید مواد خام برای تولید سوخت تمیز و انواع مواد شیمیایی خواهد بود .(Crickmer and Zegeer, 1981)

از میان سه نوع سوخت فسیلی یعنی زغالسنگ، نفت و گاز طبیعی، زغالسنگ دارای گستردهترین ذخایر توزیع شده در سراسر جهان است و در بیش از صد کشور جهان تولید میشود. کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، هند و استرالیا پنج کشور عمده زغالدار جهان میباشند. جمهوری اسلامی ایران با میزان ذخیره قابل استخراج معادل 1710 میلیون تن، در رده سیام جهان قرار دارد. میزان ذخایر زغال سنگ ایران و جهان در جدول 1 نشان داده شده است. بنا بر رقم فوق سهم ذخایر زغالسنگ ایران 0/17 در صد از کل ذخایر جهان است .( http://www.en.wikipedia.org/wiki/coal)


مناطق طبس، کرمان و البرز مهم ترین حوضه های زغال دار ایران می باشند. علاوه بر این ذخایر پراکنده ای در شرق استان خراسان، کاشان، آذربایجان و غرب کشور در نزدیکی سنندج و کرمانشاه وجود دارد. حوضه های عمده زغالی ایران همراه با ذخایر قطعی و احتمالی آن ها در جدول 2 نشان داده شده است. کشور ایران از نظر میزان ذخیره در رتبه دوازدهم و از نظر تولید در رده سی و سوم جهان قرار دارد.


اطلاعات مربوط به معادن زغال سنگ ایران طی سال های 2000 تا 2004 یعنی طی برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی کشور در جدول شماره 3 نشان داده شده است.

از سوی دیگر میزان تولید زغال سنگ کشور بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن مندرج در جدول شماره 1 سالانه حدود دو میلیون تن یعنی 0/05 درصد تولید جهان میباشد. با مقایسه ارقام فوق در می یابیم که برای اینکه سهم کشور ما در استخراج و تولید زغال سنگ متناسب با ذخایر آن باشد میزان تولید کنونی میباید حداقل سه برابر افزایش یابد.


-4 مفهوم بهره وری و ضرورت افزایش آن در معادن و مجتمعهای معدنی - صنعتی
در ایران اکثر معادن بزرگ و از جمله معادن زغال سنگ توسط دولـت اداره و رانـدمان کـاری و بهـره وری بسـیار کمـی دارند. طی یک بررسی انجام شده در معدن طزره که یکی از واحد های تحت پوشش شـرکت زغـال سـنگ البـرز شـرقی می باشد، مشخص گردید که دو پـارامتر مهـم یعنـی رانـدمان و بهـره وری کـه نشـان دهنـده کیفیـت مـدیریت معـدن رمیباشند، بسیار پایین است. نتایج این بررسی حکایت از آن داشـت کـه در مقایسـه بـین دو کارگـاه بـا شـرایط زمـین شناسی مشابه و تجهیزات

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور .

word قابل ویرایش
180 صفحه
34700 تومان
بررسي جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در اقتصاد كشوربيان مساله:تمامي‌اتاقهاي بازرگاني در سراسر دنيا، تاثيرگذاري زيادي بر شاخصهاي اقتصادي كشور دارند ودر مجموع به اقتصاد ملي ياري مي‌رسانند و البته اتاق بازرگاني‌ايران نيز از اين امر مستثني نيست. براساس قانون، هدف از تاسيس اتاق بازرگاني كمك به فراهم ...

دانلود مقاله ایمنی در معادن زغال سنگ

word قابل ویرایش
80 صفحه
28700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته معدن
فصل اول:انواع زغال سنگ‌ها : زغالها را با توجه به مواد تشكيل دهندة آنها كلأ به دو گروه تقسيم مي‌كنند.1) زغالهاي ساپروپل 2) هوميت‌ها يا زغال‌هاي هوموسيساپروپل‌ها : اين زغال‌ها از بقاياي گياهان پست و اسپرهاي گياهي به وجود آمده‌اند و درصد بسيار كوچكي از زغال سنگ را شامل مي‌شوند. اغلب ذخاير زغالي دنيا از نوع هوميت ...

مقاله بررسی اثرات زیست محیطی زهاب اسیدی معدن ( AMD ) ، در معادن زغالسنگ کرمان

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اثرات زیست محیطی زهاب اسیدی معدن (AMD)، در معادن زغالسنگ کرمان معادن زغالسنگ کرمان در فاصله ۵۰ تا ۲۲۰ کیلومتری شمال غرب شهرکرمان گسترش دارد. سن آنها تریاس بالایی تا ژوراسیک میانی ست و در هفت افقی اصلی، حاوی زغالسنگ قابل استخراج است. مقدار گوگرد آنها متغیر بوده و از کم گوگرد تا غنی از گوگرد میباشد. بر ا ...

مقاله مروری بر فناوری نوین های زهکشی گاز متان در معادن زغال سنگ

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مروری بر فناوری نوین های زهکشی گاز متان در معادن زغال سنگ چکیده : در حال حاضر اغلب عملیات معدنی در معادن زغالسنگ در زون گازدار صورت میگیرد. در آینده نیز با گسترش و توسعه معادن و عمیقتر شدن آن مسلماً مسائل و مشکلات ناشی از گازها در معادن زغال-سنگ افزایش مییابد. گرچه تاآنون این امکان به وجود نیامده است آه بت ...

مقاله بررسی موردی کاربرد شبکه WSN در معادن زغالسنگ زیرزمینی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي موردي کاربرد شبکه WSN در معادن زغالسنگ زيرزميني چکيده توسعه و گسترش صنعت و در کنار آن بالا رفتن خطاي بشري ، و هزاران حادثه که از نظر نوع و تعداد در معادن زغالسنگ زيرزميني اتفاق افتاده است ، اهميت نظارت روي معادن زغال زيرزميني در عصر جديد رابسيار بالابرده است بطوري که اغلب اتفاقات و حوادث زيرزميني قا ...

مقاله ارائه یک سیستم رده بندی جدید به منظور بررسی رفتار سنگ سقف در معادن زغال سنگ

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه يک سيستم رده بندي جديد به منظور بررسي رفتار سنگ سقف در معادن زغال سنگ چکيده : موضوع رفتار سنگ سقف در معادن زغال توسط محققين زيادي مورد بررسي قرار گرفته است ؛ اما اين تحقيقات بيشتر در پيشروي ها و تونل هاي معادن زغال بوده ، و به موضوع رفتار سنگ سقف در کارگاه هاي استخراج کمتر توجه شده است . عوامل مختلفي د ...

مقاله بررسی تاثیر تغییرات GSI سقف بلاواسطه بر طول گام تخریب دوره ای معادن زغال سنگ با استفاده از روش عددی

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی تاثیر تغييرات GSI سقف بلاواسطه بر طول گام تخریب دوره ای معادن زغال سنگ با استفاده از روش عددی چکیده روش استخراج جبهه کار طولانی یکی از پرکاربرد ترین روش ها در استخراج معادن زغال سنگ است. از مهمترین پارامترهایی که در ایمنی و موفقیت ...

مقاله مزیت های اقتصادی زهکشی و بازیابی گاز متان در معادن زغال سنگ

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته معدن
مزيت هاي اقتصادي زهکشي و بازيابي گاز متان در معادن زغال سنگ چکيده : در معادن بزرگ زغال سنگ در کنار استخراج حجم وتناژ بالاي زغال سنگ بايد ايمني در مقابل انفجار گاز متان نيز رعايت شود. واضح است با افزايش استخراج زغال سنگ ، خطر انفجار نيز افزايش مي يابد. اين در حالي است که در صورت زهکشي و بازيابي به موقع گاز ...