بخشی از مقاله

انواع كابل‌هاي شبكه


خصوصيات كابل
پروتكل هاي لايه پيوند داده متناطر باانواع خاص كابل هستند وشامل دستور العمل هايي براي نصب كابل ، از جمله حداكثر طول قطعات ، مي باشند . در برخي موارد ، مثلاَ در اترنت ، امكان انتخاب نوع كابل كه با پروتكل به كار مي رود وجود دارد ، در حالي كه سايرين چنين امكاني را در اختيار نمي گذارند . بخشي از فرآيند ارزشيابي و انتخاب يك پروتكل در رابطه با بررسي انواع كابل است

واينكه آيا براي شبكه مورد نظر مناسب هستند يا خير . به عنوان مثال ، اتصال بين دو ساختمان مجاور بهتر است از طريق فيبر نوري برقرار شود تا كابل مسي ، بنا براين با در نظر گرفتن اين نكته بايد به سراغ ارزشيابي پروتكل هاي لايه پيوند داده اي رفت كه استفاده از كابل فيبر نوري را پشتيباني مي كنند .
نصب كابل از جهلتي نيز ممكن است تحت تاثير طرح محل و قوانين ساختمان قرار گيرد . كلبل ها معمولاَ در هر دو نوع پلنوم و غير پلنوم وجود دارند . پلنوم فضايي است در داخل ساختمان كه توسط اجزاي خود ساختمان ايجاد شده و براي آن طراحي شده است كه تهويه را ممكن سازد ، مثل فضاي بين طبقات يا ديوارها . ساختمان هايي كه براي حركت دادن هوا از پلنوم استفاده مي كنند معمولاَ سيستم تهويه مطبوع ندارند . در بيشتر جاها براي رد كردن كابل از ميان يك پلنوم بايد از يك كابل خاص فضاي پلنوم استفاده كرد تا اگر سوخت ، گاز سمي بيرون ندهد زيرا هواي پلنوم در

ساختمان پخش مي شود . پوشش بيروني يك كابل پلنوم معمولاَ از نوعي محصول تفلون ساخته مي شود ، در حالي كه پوشش كابل غير پلنوم ( Polyvinyl chloride ) pvc است كه وقتي مي سوزد گاز سمي توليد مي كند . بنا بر آنچه گفته شد تعجبي ندارد كه قيمت كابل پلنوم از غير پلن

وم بيشتر است ، گاهي دو برابر يا بيشتر ، و انعطاف پذيري آن نيز كمتر است ، كه همين امر باعث مي شود نصب آن سخت تر باشد . با وجود اين استفاده از اين نوع صحيح كابل در هر نصبي از اهميت خاصي برخوردار است . اگر قوانين ساختمان را نقض كنيد رياست محلي

مي تواند شما را وادار به تعويض كابل مشكل ساز كند و احتمالا َ وادار به پرداخت جريمه نيز بنمايد .
ترديدي نيست كه هزينه روي فر آيند انتخاب كابل اثر مي گذارد ، و نه فقط خود كابل ، بلكه اجزاي جانبي همچون اتصال دهنده ها و سخت افزلر تثبيت كنند ه NIC هاي كامپيوتر ها ، ونيروي كار لازم براي نصب كابل هم از اين مساله تاثير مي پذيرند . كيفيت كابل فيبر نوري ممكن است آن را به عنوان يك انتخاب ايده آل براي سراسر LAN مطرح كند ، ولي هرگاه هزينه خريد ، نصب و نگهداري آن در نظر گرفته شود ممكن است نظرها تغيير كند .
سرانجام آنكه كيفيت خود كابل ، تعيين كننده بخش مهمي

از فرآيند ارزشيابي و انتخاب است . وقتي براي خريد يك كابل پيش ساخته 10 Base – T به فروشگاه محله خود سر مي زنيد ، غير از طول كابل و احتمالاَ رنگ آن ، امكان انتخاب ديگري را نداريد . اما سازندگاني كه امكان انتخاب كامل را درباره كابل در اختيار مي گذارند ( و بسياري از آنه فروش بر خط يا فروش با دريافت سفارش از طريق پست الكتروني دارند ) انواع مختلف كابل دارند كه در ساختار ، قابليتها و البته قيمت باهم متفاوتند .
بسته به نوع كابل ، يك سازنده معتبر ممكن است هم كابل خام داشته باشد وهم كابل پيش سلخته . كابل خام ( كه كابل نبمه تمام و بدون اتصال دهنده است ) معمولا در هر نوع پانوم و غير پلنوم رتبه هاي مختلفي دارد . رتبه خود كابل مي تواند وابسته به چند ويژگي باشد ، از جمله :
ضخامت هادي – اين ضخامت قطر هادي واقعي داخل كابل است كه در مورد كابل مسي با استفاده از مقياس American Wire Gauge ( AWG ) اندازه گيري مي شود . هرچه رتبه اي كه AWG مي دهد كمتر باشد يعني ضخامت هدي بيشتر است . بنابراين يك كابل AWG 24 نازكتر از يك كابل AWG 22 مي باشد . هرچه هادي ضخيمتر باشد بهتر هدايت مي كند ودر مقابل تقليل ، مقاومت بيشتري نشان مي دهد .
درجه بندي طبقه – بعضي از انواع كابل توسط يك مجمع استاندارد همچون EIA/TIA درجه بندي شده ا ند . به عنوان مثال ، به كابل زوج به هم تابيده طبقه اي نسبت داده شده است كه قابليتهاي آن را مشخص مي كند . بيشتر كابلهاي زوج به هم تابيده كه امروزه نصب مي شوند Category 5 هستند . مختلف محافظت در مقابل تداخل الكترو مغناطيسي را فراهم مي كنند . اين حفاظ معمولاَ به شكل فويل يا تافته مسي است ، كه در حالت دوم محافظت بهتري را به عمل مي آورد . به عنوان مثال كابل زوج به هم تابيده به دو شكل حفاظ دار و بدون حفاظ موجود است . در يك محيط معمولي شبكه زوج به هم تابيده بدون حفاظ محافظت كافي در مقابل تداخل به عمل مي آورد ، زيرا به هم تابيده بودن زوج سيمها يك تمهيد پيش گيري كننده است .
هادي يكپارچه يا به هم تابيده – كابلي كه هادي فلزي يكپارچه دارد محافظت بهتري در مقابل تقليل به عمل مي آورد ، يعني مي تواند در فواصل طولاني تري گسترد

ه شود . اما هادي يكپارچه انعطاف كابل ر اكم مي كند ، به طوريكه اگر مكرراَ تحت فشار قرار گيرد يا خم مي شود ممكن است هادي داخل كابل بشكند . بنا براين كابل هايي كه هادي يكپارچه دارند براي محلهاي دائمي و بدون حركت مناسبند ، مثل داخل ديوار يا كف . ( توجه كنيد كه مي توان كابل را در هنگام نصب در گوشه ها و يا براي رد كردن موانع خم كرد ، اين خم كردن مكرر است كه مي تواند به آن آسيب وارد كند ) كابل هايي كه هادي متشكل از چند سيم مسي به هم تابيده دارند را مي توان بدون اينكه بشكنند مكرراَ خم كرد ، ولي چنين كابل هايي در معرض تقليل بيشتري قرار دارند . بنابر اين كابل هاي به هم تابيده را بايد در مسيرهاي كوتاهتري كه احتمال حركت دادن آنها مي رود استفاده كرد ، مثلا براي تكه كابلهايي كه از پلاك هاي ديواري به كامپيوترها كشيده مي شوند .
نكته : تقليل عبارت است از تمايل سيگنا ل ها به تضعيف در حين سفر به طول كابل كه ناشي از مقاومت طبيعي رسانه مي باشد . هرقدر كابلي طولاني تر باشد سيگنال ها پيش از رسيدن به سر ديگر آن بيشتر تضعيف مي شوند . تقليل يكي ديگر از عوامل اصلي محدود كننده اندازه شبكه است . انواع مختلف مابل نرخ تقليل هاي مختلفي دارند ، مثلا كابل مسي بسيار بيشتر از كابل فيبر نوري در معرض تقليل قرار دارد .
اين ويژگيها طبعاَ روي قيمت كابل تاثير مي گذارند . كابل با ضخامت بيشتر از كابل با ضخامت كمتر ، كابل از طبقه بالاتر تسبت به كابل از طبقه پايين تر ، كابل حفاظ دار ار كابل بدون حفاظ ، و كابل با هادي يكپارچه از كابل با هادي به هم تابيده گرانتراست .
اتصال دهنده ها به كابل هاي پيش ساخته وصل هستند ، و اين كابلها در اندازه ها و رنگهاي مختلف ، وويژگي هاي مختلفي كه قبلا ذكر شدند ، و با اتصال دهنده هايي با كيفيت هاي مختف موجودند . به عنوان مثال ، كابل هاي پيش ساخته كه به

تريت كيفيت را دارند معمولاَ داراي يك پوشش لاستيكي به دور اتصال دهنده هستند كه آن را به انتهاي كابل مهر وموم مي كند ، و آن را از شل شدن يا كنده شدن و پايه هاي آن را از خم شدن محافظت مي نمايد ، و تداخل سيگنال بين سيمها را ( كه مكالمه متقاطع خوانده مي شود ) كاهش مي دهد . در كابل هاي ارزانتر اتصال دهنده بدو

ن هيچ محافظت اضافي فقط به انتهاي كابل وصل شده است .
كابل كواكس
اولين غناوريهاي تجاري LAN در دهه 1970 معرفي شدند كه از كابل كواكس به عنوان رسانه شبكه استفاده مي كردند . نام كابل كواكس بر اساس دو هادي انتخاب شده است كه يك محور مشترك دارند كه از مركز كابل مي گذرد . بسياري از انواع كابل مسي دو هادي جداگانه دارند و آنها را از هم جدا مي سازند . اما كابل كواس گرد است ، و يك هسته مسي در مركز دارد كه اولين هادي را تشكيل مي دهد . اين هسته است كه سيگنالهاي واقعي را منتقل مي كند . يك لايه از عايق لاستيكي دي الكتريك هسته را در بر مي گيرد و آن را از هادي دوم كه از شبكه اي از سيمهاي به هم تابيده ساخته شده است و به عنوان زمين عمل مي كند جدا مي كند . در همه كابل هاي الكتريكي هدايت كنند ه سيگنال و زمين بايد هميشه از هم جدا باشند ، و گرنه اتصال كوتاه رخ مي دهد و روي كابل نويز ايجاد مي كند . كل اين ساختار نيز در يك حفاظ عايق قرار مي گيرد ( شكل 2-4 ).

نكته : كابلهاي كواس مي توانند هسته مسي يكپارچه و يا به هم تابيده داشته باشند ، و عنوان آنها مشخص كننده اين تفاوت است . پسوند /U هسته يكپارچه ، و پسوند A/U هسته به هم تابيده را نشان مي دهد . به عنوان مثال در Thin Ethernet مي توان از كابل RG-58/U يا RG – 58A/U استفاده كرد .
چندين نوع كابل كواكس در شبكه ها مورد استفاده قرار مي گيرند ، كه خصوصيات متفاوتي دارند ، هرچند كه ممكن است ظاهراَ شبيه به هم باشند . در جدول 1 – 4 انواع مخحتلف كابل كواكس فهرست شده است . پروتكل عاي لايه پيوند داده انواع خاصي از كابل را طلب مي كنند كه خصوصيات آنها دستور العملها و محدوديتهاي نصب كابل ر امشخص مي كند . مثلاَ تقليل كابل مشخص مي كند كه طول يك قطعه كابل چقدر مي تواند باشد . ستون تقليل جدول مشخص مي كند كه از قدرت ( به دسي بل ) يك سيگنال 100 مگا هرتز در هر صد فوت كابل چقدر كاسته مي شود . هرچه اين مقدار كمتر باشد فقدان سيگنال كمتر است ، يعني كابل مي تواند در فواصل دور تري گسترده شود و در عين حال سيگنال لز بين نرود .
كلفتي كابل طبعاَ روي عمل نصب نيز اثر مي گذارد . لايه هاي مس و عايق لاستيكي داخل كابل كواكس جرم سختي را تشكيل مي دهند كه به هيج وجه مثل كابل زوج به هم تابيده كه از سيمهاي مجزا تشكيل شده است و بين و اطراف آنها هوا وجود دارد نمي باشد . بنابر اين كابل كواكس نسبتاَ سنگين و غير انعطاف است . هرچه كابل كلفت تر باشد سنگين تر و غير انعطاف تر مي شود . اين عدم انعطاف ، نصب وپنهان كردن كابل را دشوار مي كند .
شبكه هاي كواكس با استفاده از هم بندي باس كابل كشي مي شوند ، كه در آن كابل به صورت يك قطعه با دو انتهاست كه كامپيوترها در امتد

اد طول آن به آن وصل مي شود . هر سيگنالي كه توسط يك ايستگاه كاري به روي كابل ارسال مي شود روي باس در هر دو جهت به حركت در مي آيد تا به همه كامپيوترهاي ديگر و سر انجام به دو انتهاي كابل برسد . در هريك از دو انتهاي باس بايد يك مقاومت خاتمه دهنده وجود داشته باشد كه سيگنالهاي را كه دريافت مي كند با صفر كردن ولتاژ آنها خنثي كند . بدون اين مقاومت هاي خاتمه دهنده ممكن است سيگنالها به انتهاي

كابل برسند و باز در كابل منعكس شوند كه منجر به خرابي داده ها مي شود .
در مقاسه با ساير انواع كابل ، كابل كواكس براي شبكه هاي داده تا حدي غير بهينه نيز هست . شبكه اترنتي كه با كابل كواكس ساخته مي شود به سرعت 10 Mbps محدود است و هيچ راهي براي ارتقاء آن به يك فناوري سريعتر ، آ‌ن طور كه در مورد كابل زوج به هم تابيده يا فيبر نوري و Fast Ethernet ممكن است ، وجود ندارد . هرچند ممكن است در شبكه هايي كه نصب آنها به سالها پيش بر مي گردد كابل كواكس به كار رفته باشد ، اما در حال حاضر تقريبا َ هيچ Ethernet LAN جديدي را با آن نصب نمي كنند .
Thick Etherneh
كابل RG – 8/U اگر بتوان آن را پيدا كرد ، كابل اصلي Thick Etherneh خوانده مي شود . چرا كه اين مورد استفاده اصلي آن است . كابل RG – 8/U كه براي شبكه هاي Thick Etherneh بكار مي رود به دليل كلفتي قابل توجه آن در ميان كابلهاي كواكس حداقل ميزان تقليل را دارد . به همين دليل است كه شبكه Thick Etherneh مي تواند قطعات كابلي به بزرگي 500 متر داشته باشد ، در حالي كه Thick Etherneh به 185 متر محدود است .
كابل RG – 8/U در قطر 405/0 اينچي از نظر اندازه شبيه شلنگ باغچه است . ولي بسار سنگين تر و نا منعطف تر مي باشد كه همين امر خم شدن آن را در گوشه ها مشكل مي كند . به همين دلايل است كه اين كابل را معمولاَدر در كف محل نصب مي كنند .بر اساس مشخصه اترنت براي وصل كردن NIC كامپيوترها به كابل RG – 8/U كابل هاي Attachment Unit Interface ( AUI ) مورد نياز است . در مقابل ، كابل RG – 8/U كه در Thin Ethernet به كار مي رود باريكتر و سبكتر است و آن قدر منعطف هستند كه به طور مستقيم به NIC وارد شود . در ضمن RG – 8/U از ساير انواع كابل كواكس بسيا رگرانتر است ، كه در حال حاضر ممكن است تا اندازه اي به دليل كمياب بودن آن باشد . يكي از سازندگان اخيراَ يك قرقره 500 فوتي از كابل RG – 8/U غير پلنوم را 399 دلار مي فروخت .
كابل Thick Etherneh معمولاَ زرد رنگ است و در هر 5/2 متر علامتي دارد كه محل قلاويزها را نشان مي دهد كه ايستگاهها ي كاري به آنها وصل مي شوند . براي وصل كرد

ن يك ايستگاه كاري به كابل بايد از وسيله اي تحت عنوان قلاويز استفاده كرد . قلاويز گيره اي است كه پس از ايجاد يك سوراخ در حفاظ كابل آن را به كابل وصل مي كنند . اين گيره « دندانه هاي » فلزي دارد كه در كابل نفوذ مي كنند و با هسته تماس برقرار مي سازند تا بتوانند سيگنال ها را ارسال و دريافت نمايد . ( شكل 3-4 ) قلاويز يك ارسال كننده / دريافت كننده نيز دارد كه ( در شبكه هاي Thick Etherneh در خارج كامپيوتر قرار دارد ) با استفاده از يك كابل A

UI كه اتصال دهنده هاي 15 D –shell پايه اي در هر سر دارد به NIC وصل مي شود .

نكته : اين واقعيت كه كابل هاي AUI مي توانند تا 50 متر طول داشته باشند يك عامل اصلي در نحوه طراحي شبكه به حساب مي آ‌يد . معمولاَ يك كابل اصلي Thick Etherneh مي

تواند در امتداد يك ديوار از اتاق عبور كند ، وهمه كامپيوترهاي اتاق مي توانند با استفاده از كابل هاي AUI به آن وصل شوند .
با وجود اين روش اتصال نيازي نيست كه براي هر ايستگاه كاري كابل Thick Etherneh را قطع كرد . در حقيقت مشخصه اترنت در صورت امكان استفاده از يك قطعه كابل يكسره بدون قطع شدگي را توصيه مي كند ، و حتي در صورتي كه قطع شدگي لازم باشد محلهاي ايده آل آنها را تيز مشخص مي نمايد .در صورتي كه كابل Thick Etherneh قطع شدگي داشته باشد براي متصل كردن سرها به هم از اتصال دهنده هايي تحت عنوان اتصال دهنده هاي N استفاده مي شود . در هر دو سر باس نيز از اتصال دهنده هاي N ويژه كه در آنها مقاومتهاي خاتمه دهنده وجود دارد استفاده مي شود .
به دليل دردسرهاي Thick Etherneh ناشي از هزينه بالا و نا منعطف بودن آن و به رغم كارايي بهتر نسبت به Thin Ethernet ، در اترنت هاي جديد از Thick Etherneh استفاده نمي شود وحتي در شبكه هاي قديمي نيز به ندرت با آن برخورد مي كنيم .
كابل زووج به هم تابيده
كابل زوج به هم تابيده استاندارد فعلي ارتباطات LAN است . در مقايسه با كابل كواكس نصب آن آسانتر است . براي كاربرد هاي متعدد و مختلفي مناسب مي باشد و كار ايي بسار بهتري دارد . اما شايد بزرگترين مزيت كابل زوح به هم تابيده اين است كه هم اينك در سيستم هاي تلفني بي شماري در سراسر جهان مورد استفاده قرار گيرد . اين بدان معناست كه بسياري از پيمانكاران با روند نصب آن آشنا هستند ، ودر يك دفتر نوساز مي توان كابل هاي LAN را همزمان با كابل هاي تلفني نصب كرد . حتي امروزه در بسار ي از خانه هاي شخصي در حال ساخت ، كابل كشي شبكه زوج به هم تابيده به عنوان قسمتي از ساختار اصلي سرويس دهي ساختمان ، در ساخت بنا لحاظ مي شود .
بر خلاف كابل كواكس كه فقط يك هادي منتقل كننده سيگنال و يك زمين دارد ، كابل زوج به هم تابيده كهدر بيشتر شبكه هاي داده استفا ده مي شود در يك حفاظ ، چهار جفت سيم مسي عايق بندي شده دارد . هر جفت سيم در هر اينچ به تعداد مختلفي به هم تاب مي خورند تا از تداخل الكترومغتاطيسي ناشي از ساير جفتها و منابع بيروني اجتناب شود . ( شكل 7-4 )

جفت سيمهاي كابل زوج به هم تابيده رنگ بندي خاصي دارند كه بر اساس رنگهاي تعريف

شده در استاندارد TIA/ EIA – T568 – A به شرح زير هستند . در هرجفت سيم تكرنگ سيگنالها را منتقل مي كند و سيم راه راه به عنوان زميين عمل مي كند .
جفت 1 – آبي تكرنگ و راه راه سفيد و آبي
جفت 2 – نارنجي تكرنگ ، و راه راه سفيد و نارنجي
جفت 3 – سبز تكرنگ ، و راه راه سفيد و سبز


جفت 4 – قهوه اي تكرنگ ، و راه راه سفيد و قهوه اي
زوج به هم تابيده بدون حفاظ ( UTP )
پوشش بيروني كابل زوج به هم تابيده مي تواند نسبتاَ نازك باشد ، آن طور كه در كابل زوجبه هم تابيده بدون حفاظ ( UTP) مثل زوج به هم تابيده حفاظ دار (STP) . از كابل UTP بيشتر از STP استفاده مي شود ، بيشتر شبكه هاي اترنت دفتري از كابل UTP استفاده مي كنند . خود كابل UTP از هاديهاي مسي 22 AWG يا 22 AWG استفاده مي كند و امپدانس آن 100 اهم است . عايق آن مي تواند پلنوم و يا غير پلنوم باشد .
استاندارد TIA /EIA – T 568- A علاوه براين مشخصه ها سطوح كار ايي را يراي كابل UTP تعريف مي كند كه طبقه خوانده مي شود . هر جه درجه بندي طبقه يك كابل بالاتر باشد به اين معني است كه آن كابل بهتر است و مي تواند داده ها را با سرعت هاي بالاتري ارسال كند . تفاوت اصلي بين طبقه هاي مختلف كابل در ميزان به هم فشردگي تابهاي هر جفت سيم است .
طبقه هايي كه استاندارد T568-A تعريف مي كند به همراه سرعت آنها و كاربردهاي آنها در جدول 2-4 فهرست شده اند .
نكته : استاندارد TIA /EIA – T 568- A طبقه هاي 3 ، 4 ، 5 جدول 2-4 را انتخابهاي مناسب براي يك شبكه ارتباط راه دور مي داند .
كابل طبقه 3 به طور سنتي براي سيستم هاي تلفني به كار مي رود وبراي شبكه هاي اترنت 10 Base –T نيز كه سرعت 10 Mbps دارند مناسب است . طبقه 3 براي سرعت 100Mbps كه Fast Ethernet استفاده مي كند مناسب نيست ، مگر در مورد 100 Base –t4كه مخصوصاَ براي پياده سازي با كابل طبق 3 طراحي شده است .
كارايي كابل طبقه 4 از كابل طبقه 3 بيشتر است ، وزماني در شبكه هاي Token RING به كار مي رفت . اما از زمان تصويب طبقه 5 در سال 1995 ، بيشتر كابلهاي UTP كه در LAN ها و همچنين شبكه هاي تلفني نصب مي شوند از طبقه 5 هستند . كارايي كابل UTP طبقه 5 به ميزان قابل توجهي بيشتر است و ارسال با سرعت تا 100 MHZ را پشتيباني مي كند .
نكته : هرچند درجه بندي هاي طبقه اي TIA/EIA اساساَ با توجه به خود كابل است ، اما ساير اجزا كه رسانه شبكه را مي سازند خم درجه بندي دارند . مثلاَ براي ساختن يك سيستم كابل كه كاملاَ‌سازگار با طبقه 5 درجه بندي همه اتصال دهنده ها ، پلاك هاي ديوار ي ، تابلوي اتصال ، وساير اجزا نيز بايد طبقه 5 باشد .
استانداردهاي كابل Anixter
شركتي تحت عنوان Anixter . Inc كه در تدوين استاندارد هاي TIA/EIA نقش مهمي راايفا كرده است . درجه بندي كابل خود را دارد كه از آنها به جاي طبقه با عنوان سطح ياد مي كند در جدول 3-4 سطوح Anixter بعد از طبقه 5
فعلي فهرست شده اند .


در سطح 5 ، پهناي باند مشخصه طبقه 5 دو برابر شده و به 200MHZ رسيده است تا مطابق استاندارد بين المللي ISO 11801 باشد . اين كابل بازده تا ½ Gpbs را پشتيباني مي كند ، كه آنرا براي ارتباطات Gigable Ethernet مناسب مي سازد . سطح 6 پهناب باند كابل را به 350 MHZ و سطح 7 آن را به 400 MHZ افزايش مي دهد . اين درجه بنديهاي « غير رس

مي » كابل اغلب به عنوان دستو رالعمل ساخت كابلهاي با كارايي بالا كه از مشخصه هاي TIA/EIA فراتر مي روند به كار مي روند .
طبقه 5E و بالاتر از آن
در حالي كه كابل 5 براي استفاده در شبكه هاي 100Mpbs مثل Fast Ethernet كافي است فناوري از پيشرفت باز نمي ماند و اكنون محصولات Gigable Ethernet به بازار آمده اند كه با سرعت ( 1000Mpbs ) كار مي كنند . استاندارد طبقه 5E در طول تدوين آن بيش از 14 بار مورد باز نگري قرار گرفته است . زيرا در ميان گروههاي دست اندر كار در مورد اينكه استاندارد تا كجا بايد پيش برود اختلاف نظر زيادي وجود داشت . طبقه 5 E اساساَ‌براي پشتيباني استاندارد
Gigable Ethernet تدوين شده است . كه 1000 Base –T هم خوانده مي شود و نگارشي از فناور ي شبكه ( 1000Mpbs است كه براي پياده سازي روي قطعات كابل مسي 100 متري استاندارد كه در Fast Ethernet نيز به كار مي روند طراحي شده است . همان طور كه در جدول 2 – 4 مي بينيد استاندارد طبقه 5E هم مثل كابل طبقه 5 حد اكثر تا فركانس 100 MHZرا پشتيباني مي كند .
اما Gigable Ethernet از فركانس هاي تا 125 MHZ استفاده مي كند، و شبكه هاي مد انتقال ناهمگام (ATM) هم كه قرار است از اين كابل استفاده كنند مي توانند تا155MHZ سرعت داشته باشند. از اين رو است كه انتقادات زيادي به اين استاندارد جديد وارد آمده است، مبني ير اين كه اين استاندارد آنقدر توسعه نيافته كه كارايي مناسب شبكه هاي Gigable Ethernet را تضمين كند.
توجه كنيد كه استاندارد هاي كابل TIA/EIA شامل ملزومات مختلف زيادي براي كارايي هستند ، ولي معمولاً درجه بندي فركانس است كه براي قضاوت در باره كيفيت ارسال كار مورد استفاده قرار مي گيرد.
نتيجه اين تناقض آن است كه در حال حاضر كابل هاي UTP مختلفي در بازار وجود دارند كه گفته مي شوند مطابق استاندارد طبقه 5E هستند ، ولي بسياري از آنها در حقيقت براي سطوحي بسيار فراتر از استاندارد تست شده اند . بعضي از كابلها تافركانسهاي و 200،250و حتي500 مگا هرتز تست شده اند ، و اعلام شده است كه علاوه بر استاندارد Cat5e مطابق سطح Anixter متناظر نيز هستند. سازندگان مرتباً با كابلهاي با كيفيتهاي مختلف ( و مسلماً قيمتهاي متفاوت ) را توليد مي كنند.
اگر كابلي دقيقاً بر اساس استاندارد Cat5e باشد با تجهيزات Gigable Ethernet كار خواهد كرد، به شرط اينكه كاملاً بر اساس مشخصه ها نصب شده باشد. مثل خود استانداردهاي اترنت ، طبقه 5 و مشخصه هاي قديمي تر كابل يك ( جاي خطا ) در خود دارند كه آنها را قادر مي سازد يك نصب صد در صد بدون نقص داشته باشند ، و اين چيزي است كه استاندارد طبقه 5e فاقد آن است . اگر مي خواهيد شبكه بسازيد كه ممكن است حالا يا در آينده با سرعتهاي بيشتر ازFast ethernet كار كند ، توصيه مي كنيم كابلي انتخاب كنيد كه به ميزان قابل ملاحظه اي از سطوح كارايي Cat5e فراتر باشد .
در حال حاضر استانداردي تحت عنوان طبقه 6 براي فركانسهاي 250mhz در حال تحقيق است، و نقشه تهيه استاندارد طبقه 7 براي سطوح كارايي تا 600mhz كشيده شده است . هر چند فعلاً در استاندارد طبقه 6 معماري اساسي كابل utp حفظ شد

ه است ، اما طبقه 7 قرار است يك سيستم كابل كاملاً حفاظ دار به همراه انواع كاملاً جديد اتصال دهنده باشد. هر چند بعضي از سازندگان كابلهايي توليد مي كنند كه به ادعاي خودشان مطابق پيش استاندارد فعلي طبقه 6 هستند، اما پيش از تصويب 

زوج به هم تابيده حفاظ دار
STP كابل 150 اهمي است كه داراي پوشش اضافه مي باشد كه سيگنالها را در مقابل تداخل الكترو مغناطيس ناشي از موتورهاي الكتريكي ، خطوط نيرو وساير منابع محافظت مي كند . STP كه اساسا در شبكه هاي Token Ring به كار مي رود براي استفاده در ساختارهايي كه در آنها كابل utp محافظت كافي در مقابل تداخل و عمل نمي آورد نيز مناسب است .
بر خلاف تصور عامه ، حفاظ كابل stp فقط يك لايه اضافي از عايق بي خاصيت نيست ،

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید