مقاله در مورد انواع کابل‌های شبکه

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

انواع کابل‌های شبکه

خصوصیات کابل
پروتکل های لایه پیوند داده متناطر باانواع خاص کابل هستند وشامل دستور العمل هایی برای نصب کابل ، از جمله حداکثر طول قطعات ، می باشند . در برخی موارد ، مثلاَ در اترنت ، امکان انتخاب نوع کابل که با پروتکل به کار می رود وجود دارد ، در حالی که سایرین چنین امکانی را در اختیار نمی گذارند . بخشی از فرآیند ارزشیابی و انتخاب یک پروتکل در رابطه با بررسی انواع کابل است

واینکه آیا برای شبکه مورد نظر مناسب هستند یا خیر . به عنوان مثال ، اتصال بین دو ساختمان مجاور بهتر است از طریق فیبر نوری برقرار شود تا کابل مسی ، بنا براین با در نظر گرفتن این نکته باید به سراغ ارزشیابی پروتکل های لایه پیوند داده ای رفت که استفاده از کابل فیبر نوری را پشتیبانی می کنند .
نصب کابل از جهلتی نیز ممکن است تحت تاثیر طرح محل و قوانین ساختمان قرار گیرد . کلبل ها معمولاَ در هر دو نوع پلنوم و غیر پلنوم وجود دارند . پلنوم فضایی است در داخل ساختمان که توسط اجزای خود ساختمان ایجاد شده و برای آن طراحی شده است که تهویه را ممکن سازد ، مثل فضای بین طبقات یا دیوارها . ساختمان هایی که برای حرکت دادن هوا از پلنوم استفاده می کنند معمولاَ سیستم تهویه مطبوع ندارند . در بیشتر جاها برای رد کردن کابل از میان یک پلنوم باید از یک کابل خاص فضای پلنوم استفاده کرد تا اگر سوخت ، گاز سمی بیرون ندهد زیرا هوای پلنوم در

ساختمان پخش می شود . پوشش بیرونی یک کابل پلنوم معمولاَ از نوعی محصول تفلون ساخته می شود ، در حالی که پوشش کابل غیر پلنوم ( Polyvinyl chloride ) pvc است که وقتی می سوزد گاز سمی تولید می کند . بنا بر آنچه گفته شد تعجبی ندارد که قیمت کابل پلنوم از غیر پلن

وم بیشتر است ، گاهی دو برابر یا بیشتر ، و انعطاف پذیری آن نیز کمتر است ، که همین امر باعث می شود نصب آن سخت تر باشد . با وجود این استفاده از این نوع صحیح کابل در هر نصبی از اهمیت خاصی برخوردار است . اگر قوانین ساختمان را نقض کنید ریاست محلی

می تواند شما را وادار به تعویض کابل مشکل ساز کند و احتمالا َ وادار به پرداخت جریمه نیز بنماید .
تردیدی نیست که هزینه روی فر آیند انتخاب کابل اثر می گذارد ، و نه فقط خود کابل ، بلکه اجزای جانبی همچون اتصال دهنده ها و سخت افزلر تثبیت کنند ه NIC های کامپیوتر ها ، ونیروی کار لازم برای نصب کابل هم از این مساله تاثیر می پذیرند . کیفیت کابل فیبر نوری ممکن است آن را به عنوان یک انتخاب ایده آل برای سراسر LAN مطرح کند ، ولی هرگاه هزینه خرید ، نصب و نگهداری آن در نظر گرفته شود ممکن است نظرها تغییر کند .
سرانجام آنکه کیفیت خود کابل ، تعیین کننده بخش مهمی

از فرآیند ارزشیابی و انتخاب است . وقتی برای خرید یک کابل پیش ساخته ۱۰ Base – T به فروشگاه محله خود سر می زنید ، غیر از طول کابل و احتمالاَ رنگ آن ، امکان انتخاب دیگری را ندارید . اما سازندگانی که امکان انتخاب کامل را درباره کابل در اختیار می گذارند ( و بسیاری از آنه فروش بر خط یا فروش با دریافت سفارش از طریق پست الکترونی دارند ) انواع مختلف کابل دارند که در ساختار ، قابلیتها و البته قیمت باهم متفاوتند .
بسته به نوع کابل ، یک سازنده معتبر ممکن است هم کابل خام داشته باشد وهم کابل پیش سلخته . کابل خام ( که کابل نبمه تمام و بدون اتصال دهنده است ) معمولا در هر نوع پانوم و غیر پلنوم رتبه های مختلفی دارد . رتبه خود کابل می تواند وابسته به چند ویژگی باشد ، از جمله :
ضخامت هادی – این ضخامت قطر هادی واقعی داخل کابل است که در مورد کابل مسی با استفاده از مقیاس American Wire Gauge ( AWG ) اندازه گیری می شود . هرچه رتبه ای که AWG می دهد کمتر باشد یعنی ضخامت هدی بیشتر است . بنابراین یک کابل AWG 24 نازکتر از یک کابل AWG 22 می باشد . هرچه هادی ضخیمتر باشد بهتر هدایت می کند ودر مقابل تقلیل ، مقاومت بیشتری نشان می دهد .
درجه بندی طبقه – بعضی از انواع کابل توسط یک مجمع استاندارد همچون EIA/TIA درجه بندی شده ا ند . به عنوان مثال ، به کابل زوج به هم تابیده طبقه ای نسبت داده شده است که قابلیتهای آن را مشخص می کند . بیشتر کابلهای زوج به هم تابیده که امروزه نصب می شوند Category 5 هستند . مختلف محافظت در مقابل تداخل الکترو مغناطیسی را فراهم می کنند . این حفاظ معمولاَ به شکل فویل یا تافته مسی است ، که در حالت دوم محافظت بهتری را به عمل می آورد . به عنوان مثال کابل زوج به هم تابیده به دو شکل حفاظ دار و بدون حفاظ موجود است . در یک محیط معمولی شبکه زوج به هم تابیده بدون حفاظ محافظت کافی در مقابل تداخل به عمل می آورد ، زیرا به هم تابیده بودن زوج سیمها یک تمهید پیش گیری کننده است .
هادی یکپارچه یا به هم تابیده – کابلی که هادی فلزی یکپارچه دارد محافظت بهتری در مقابل تقلیل به عمل می آورد ، یعنی می تواند در فواصل طولانی تری گسترد

ه شود . اما هادی یکپارچه انعطاف کابل ر اکم می کند ، به طوریکه اگر مکرراَ تحت فشار قرار گیرد یا خم می شود ممکن است هادی داخل کابل بشکند . بنا براین کابل هایی که هادی یکپارچه دارند برای محلهای دائمی و بدون حرکت مناسبند ، مثل داخل دیوار یا کف . ( توجه کنید که می توان کابل را در هنگام نصب در گوشه ها و یا برای رد کردن موانع خم کرد ، این خم کردن مکرر است که می تواند به آن آسیب وارد کند ) کابل هایی که هادی متشکل از چند سیم مسی به هم تابیده دارند را می توان بدون اینکه بشکنند مکرراَ خم کرد ، ولی چنین کابل هایی در معرض تقلیل بیشتری قرار دارند . بنابر این کابل های به هم تابیده را باید در مسیرهای کوتاهتری که احتمال حرکت دادن آنها می رود استفاده کرد ، مثلا برای تکه کابلهایی که از پلاک های دیواری به کامپیوترها کشیده می شوند .
نکته : تقلیل عبارت است از تمایل سیگنا ل ها به تضعیف در حین سفر به طول کابل که ناشی از مقاومت طبیعی رسانه می باشد . هرقدر کابلی طولانی تر باشد سیگنال ها پیش از رسیدن به سر دیگر آن بیشتر تضعیف می شوند . تقلیل یکی دیگر از عوامل اصلی محدود کننده اندازه شبکه است . انواع مختلف مابل نرخ تقلیل های مختلفی دارند ، مثلا کابل مسی بسیار بیشتر از کابل فیبر نوری در معرض تقلیل قرار دارد .
این ویژگیها طبعاَ روی قیمت کابل تاثیر می گذارند . کابل با ضخامت بیشتر از کابل با ضخامت کمتر ، کابل از طبقه بالاتر تسبت به کابل از طبقه پایین تر ، کابل حفاظ دار ار کابل بدون حفاظ ، و کابل با هادی یکپارچه از کابل با هادی به هم تابیده گرانتراست .
اتصال دهنده ها به کابل های پیش ساخته وصل هستند ، و این کابلها در اندازه ها و رنگهای مختلف ، وویژگی های مختلفی که قبلا ذکر شدند ، و با اتصال دهنده هایی با کیفیت های مختف موجودند . به عنوان مثال ، کابل های پیش ساخته که به

تریت کیفیت را دارند معمولاَ دارای یک پوشش لاستیکی به دور اتصال دهنده هستند که آن را به انتهای کابل مهر وموم می کند ، و آن را از شل شدن یا کنده شدن و پایه های آن را از خم شدن محافظت می نماید ، و تداخل سیگنال بین سیمها را ( که مکالمه متقاطع خوانده می شود ) کاهش می دهد . در کابل های ارزانتر اتصال دهنده بدو

ن هیچ محافظت اضافی فقط به انتهای کابل وصل شده است .
کابل کواکس
اولین غناوریهای تجاری LAN در دهه ۱۹۷۰ معرفی شدند که از کابل کواکس به عنوان رسانه شبکه استفاده می کردند . نام کابل کواکس بر اساس دو هادی انتخاب شده است که یک محور مشترک دارند که از مرکز کابل می گذرد . بسیاری از انواع کابل مسی دو هادی جداگانه دارند و آنها را از هم جدا می سازند . اما کابل کواس گرد است ، و یک هسته مسی در مرکز دارد که اولین هادی را تشکیل می دهد . این هسته است که سیگنالهای واقعی را منتقل می کند . یک لایه از عایق لاستیکی دی الکتریک هسته را در بر می گیرد و آن را از هادی دوم که از شبکه ای از سیمهای به هم تابیده ساخته شده است و به عنوان زمین عمل می کند جدا می کند . در همه کابل های الکتریکی هدایت کنند ه سیگنال و زمین باید همیشه از هم جدا باشند ، و گرنه اتصال کوتاه رخ می دهد و روی کابل نویز ایجاد می کند . کل این ساختار نیز در یک حفاظ عایق قرار می گیرد ( شکل ۲-۴ ).

نکته : کابلهای کواس می توانند هسته مسی یکپارچه و یا به هم تابیده داشته باشند ، و عنوان آنها مشخص کننده این تفاوت است . پسوند /U هسته یکپارچه ، و پسوند A/U هسته به هم تابیده را نشان می دهد . به عنوان مثال در Thin Ethernet می توان از کابل RG-58/U یا RG – ۵۸A/U استفاده کرد .
چندین نوع کابل کواکس در شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرند ، که خصوصیات متفاوتی دارند ، هرچند که ممکن است ظاهراَ شبیه به هم باشند . در جدول ۱ – ۴ انواع مخحتلف کابل کواکس فهرست شده است . پروتکل عای لایه پیوند داده انواع خاصی از کابل را طلب می کنند که خصوصیات آنها دستور العملها و محدودیتهای نصب کابل ر امشخص می کند . مثلاَ تقلیل کابل مشخص می کند که طول یک قطعه کابل چقدر می تواند باشد . ستون تقلیل جدول مشخص می کند که از قدرت ( به دسی بل ) یک سیگنال ۱۰۰ مگا هرتز در هر صد فوت کابل چقدر کاسته می شود . هرچه این مقدار کمتر باشد فقدان سیگنال کمتر است ، یعنی کابل می تواند در فواصل دور تری گسترده شود و در عین حال سیگنال لز بین نرود .
کلفتی کابل طبعاَ روی عمل نصب نیز اثر می گذارد . لایه های مس و عایق لاستیکی داخل کابل کواکس جرم سختی را تشکیل می دهند که به هیج وجه مثل کابل زوج به هم تابیده که از سیمهای مجزا تشکیل شده است و بین و اطراف آنها هوا وجود دارد نمی باشد . بنابر این کابل کواکس نسبتاَ سنگین و غیر انعطاف است . هرچه کابل کلفت تر باشد سنگین تر و غیر انعطاف تر می شود . این عدم انعطاف ، نصب وپنهان کردن کابل را دشوار می کند .
شبکه های کواکس با استفاده از هم بندی باس کابل کشی می شوند ، که در آن کابل به صورت یک قطعه با دو انتهاست که کامپیوترها در امتد

اد طول آن به آن وصل می شود . هر سیگنالی که توسط یک ایستگاه کاری به روی کابل ارسال می شود روی باس در هر دو جهت به حرکت در می آید تا به همه کامپیوترهای دیگر و سر انجام به دو انتهای کابل برسد . در هریک از دو انتهای باس باید یک مقاومت خاتمه دهنده وجود داشته باشد که سیگنالهای را که دریافت می کند با صفر کردن ولتاژ آنها خنثی کند . بدون این مقاومت های خاتمه دهنده ممکن است سیگنالها به انتهای

کابل برسند و باز در کابل منعکس شوند که منجر به خرابی داده ها می شود .
در مقاسه با سایر انواع کابل ، کابل کواکس برای شبکه های داده تا حدی غیر بهینه نیز هست . شبکه اترنتی که با کابل کواکس ساخته می شود به سرعت ۱۰ Mbps محدود است و هیچ راهی برای ارتقاء آن به یک فناوری سریعتر ، آ‌ن طور که در مورد کابل زوج به هم تابیده یا فیبر نوری و Fast Ethernet ممکن است ، وجود ندارد . هرچند ممکن است در شبکه هایی که نصب آنها به سالها پیش بر می گردد کابل کواکس به کار رفته باشد ، اما در حال حاضر تقریبا َ هیچ Ethernet LAN جدیدی را با آن نصب نمی کنند .
Thick Etherneh
کابل RG – ۸/U اگر بتوان آن را پیدا کرد ، کابل اصلی Thick Etherneh خوانده می شود . چرا که این مورد استفاده اصلی آن است . کابل RG – ۸/U که برای شبکه های Thick Etherneh بکار می رود به دلیل کلفتی قابل توجه آن در میان کابلهای کواکس حداقل میزان تقلیل را دارد . به همین دلیل است که شبکه Thick Etherneh می تواند قطعات کابلی به بزرگی ۵۰۰ متر داشته باشد ، در حالی که Thick Etherneh به ۱۸۵ متر محدود است .
کابل RG – ۸/U در قطر ۴۰۵/۰ اینچی از نظر اندازه شبیه شلنگ باغچه است . ولی بسار سنگین تر و نا منعطف تر می باشد که همین امر خم شدن آن را در گوشه ها مشکل می کند . به همین دلایل است که این کابل را معمولاَدر در کف محل نصب می کنند .بر اساس مشخصه اترنت برای وصل کردن NIC کامپیوترها به کابل RG – ۸/U کابل های Attachment Unit Interface ( AUI ) مورد نیاز است . در مقابل ، کابل RG – ۸/U که در Thin Ethernet به کار می رود باریکتر و سبکتر است و آن قدر منعطف هستند که به طور مستقیم به NIC وارد شود . در ضمن RG – ۸/U از سایر انواع کابل کواکس بسیا رگرانتر است ، که در حال حاضر ممکن است تا اندازه ای به دلیل کمیاب بودن آن باشد . یکی از سازندگان اخیراَ یک قرقره ۵۰۰ فوتی از کابل RG – ۸/U غیر پلنوم را ۳۹۹ دلار می فروخت .
کابل Thick Etherneh معمولاَ زرد رنگ است و در هر ۵/۲ متر علامتی دارد که محل قلاویزها را نشان می دهد که ایستگاهها ی کاری به آنها وصل می شوند . برای وصل کرد

ن یک ایستگاه کاری به کابل باید از وسیله ای تحت عنوان قلاویز استفاده کرد . قلاویز گیره ای است که پس از ایجاد یک سوراخ در حفاظ کابل آن را به کابل وصل می کنند . این گیره « دندانه های » فلزی دارد که در کابل نفوذ می کنند و با هسته تماس برقرار می سازند تا بتوانند سیگنال ها را ارسال و دریافت نماید . ( شکل ۳-۴ ) قلاویز یک ارسال کننده / دریافت کننده نیز دارد که ( در شبکه های Thick Etherneh در خارج کامپیوتر قرار دارد ) با استفاده از یک کابل A

UI که اتصال دهنده های ۱۵ D –shell پایه ای در هر سر دارد به NIC وصل می شود .

نکته : این واقعیت که کابل های AUI می توانند تا ۵۰ متر طول داشته باشند یک عامل اصلی در نحوه طراحی شبکه به حساب می آ‌ید . معمولاَ یک کابل اصلی Thick Etherneh می

تواند در امتداد یک دیوار از اتاق عبور کند ، وهمه کامپیوترهای اتاق می توانند با استفاده از کابل های AUI به آن وصل شوند .
با وجود این روش اتصال نیازی نیست که برای هر ایستگاه کاری کابل Thick Etherneh را قطع کرد . در حقیقت مشخصه اترنت در صورت امکان استفاده از یک قطعه کابل یکسره بدون قطع شدگی را توصیه می کند ، و حتی در صورتی که قطع شدگی لازم باشد محلهای ایده آل آنها را تیز مشخص می نماید .در صورتی که کابل Thick Etherneh قطع شدگی داشته باشد برای متصل کردن سرها به هم از اتصال دهنده هایی تحت عنوان اتصال دهنده های N استفاده می شود . در هر دو سر باس نیز از اتصال دهنده های N ویژه که در آنها مقاومتهای خاتمه دهنده وجود دارد استفاده می شود .
به دلیل دردسرهای Thick Etherneh ناشی از هزینه بالا و نا منعطف بودن آن و به رغم کارایی بهتر نسبت به Thin Ethernet ، در اترنت های جدید از Thick Etherneh استفاده نمی شود وحتی در شبکه های قدیمی نیز به ندرت با آن برخورد می کنیم .
کابل زووج به هم تابیده
کابل زوج به هم تابیده استاندارد فعلی ارتباطات LAN است . در مقایسه با کابل کواکس نصب آن آسانتر است . برای کاربرد های متعدد و مختلفی مناسب می باشد و کار ایی بسار بهتری دارد . اما شاید بزرگترین مزیت کابل زوح به هم تابیده این است که هم اینک در سیستم های تلفنی بی شماری در سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد . این بدان معناست که بسیاری از پیمانکاران با روند نصب آن آشنا هستند ، ودر یک دفتر نوساز می توان کابل های LAN را همزمان با کابل های تلفنی نصب کرد . حتی امروزه در بسار ی از خانه های شخصی در حال ساخت ، کابل کشی شبکه زوج به هم تابیده به عنوان قسمتی از ساختار اصلی سرویس دهی ساختمان ، در ساخت بنا لحاظ می شود .
بر خلاف کابل کواکس که فقط یک هادی منتقل کننده سیگنال و یک زمین دارد ، کابل زوج به هم تابیده کهدر بیشتر شبکه های داده استفا ده می شود در یک حفاظ ، چهار جفت سیم مسی عایق بندی شده دارد . هر جفت سیم در هر اینچ به تعداد مختلفی به هم تاب می خورند تا از تداخل الکترومغتاطیسی ناشی از سایر جفتها و منابع بیرونی اجتناب شود . ( شکل ۷-۴ )

جفت سیمهای کابل زوج به هم تابیده رنگ بندی خاصی دارند که بر اساس رنگهای تعریف

شده در استاندارد TIA/ EIA – T568 – A به شرح زیر هستند . در هرجفت سیم تکرنگ سیگنالها را منتقل می کند و سیم راه راه به عنوان زمیین عمل می کند .
جفت ۱ – آبی تکرنگ و راه راه سفید و آبی
جفت ۲ – نارنجی تکرنگ ، و راه راه سفید و نارنجی
جفت ۳ – سبز تکرنگ ، و راه راه سفید و سبز

جفت ۴ – قهوه ای تکرنگ ، و راه راه سفید و قهوه ای
زوج به هم تابیده بدون حفاظ ( UTP )
پوشش بیرونی کابل زوج به هم تابیده می تواند نسبتاَ نازک باشد ، آن طور که در کابل زوجبه هم تابیده بدون حفاظ ( UTP) مثل زوج به هم تابیده حفاظ دار (STP) . از کابل UTP بیشتر از STP استفاده می شود ، بیشتر شبکه های اترنت دفتری از کابل UTP استفاده می کنند . خود کابل UTP از هادیهای مسی ۲۲ AWG یا ۲۲ AWG استفاده می کند و امپدانس آن ۱۰۰ اهم است . عایق آن می تواند پلنوم و یا غیر پلنوم باشد .
استاندارد TIA /EIA – T 568- A علاوه براین مشخصه ها سطوح کار ایی را یرای کابل UTP تعریف می کند که طبقه خوانده می شود . هر جه درجه بندی طبقه یک کابل بالاتر باشد به این معنی است که آن کابل بهتر است و می تواند داده ها را با سرعت های بالاتری ارسال کند . تفاوت اصلی بین طبقه های مختلف کابل در میزان به هم فشردگی تابهای هر جفت سیم است .
طبقه هایی که استاندارد T568-A تعریف می کند به همراه سرعت آنها و کاربردهای آنها در جدول ۲-۴ فهرست شده اند .
نکته : استاندارد TIA /EIA – T 568- A طبقه های ۳ ، ۴ ، ۵ جدول ۲-۴ را انتخابهای مناسب برای یک شبکه ارتباط راه دور می داند .
کابل طبقه ۳ به طور سنتی برای سیستم های تلفنی به کار می رود وبرای شبکه های اترنت ۱۰ Base –T نیز که سرعت ۱۰ Mbps دارند مناسب است . طبقه ۳ برای سرعت ۱۰۰Mbps که Fast Ethernet استفاده می کند مناسب نیست ، مگر در مورد ۱۰۰ Base –t4که مخصوصاَ برای پیاده سازی با کابل طبق ۳ طراحی شده است .
کارایی کابل طبقه ۴ از کابل طبقه ۳ بیشتر است ، وزمانی در شبکه های Token RING به کار می رفت . اما از زمان تصویب طبقه ۵ در سال ۱۹۹۵ ، بیشتر کابلهای UTP که در LAN ها و همچنین شبکه های تلفنی نصب می شوند از طبقه ۵ هستند . کارایی کابل UTP طبقه ۵ به میزان قابل توجهی بیشتر است و ارسال با سرعت تا ۱۰۰ MHZ را پشتیبانی می کند .
نکته : هرچند درجه بندی های طبقه ای TIA/EIA اساساَ با توجه به خود کابل است ، اما سایر اجزا که رسانه شبکه را می سازند خم درجه بندی دارند . مثلاَ برای ساختن یک سیستم کابل که کاملاَ‌سازگار با طبقه ۵ درجه بندی همه اتصال دهنده ها ، پلاک های دیوار ی ، تابلوی اتصال ، وسایر اجزا نیز باید طبقه ۵ باشد .
استانداردهای کابل Anixter
شرکتی تحت عنوان Anixter . Inc که در تدوین استاندارد های TIA/EIA نقش مهمی راایفا کرده است . درجه بندی کابل خود را دارد که از آنها به جای طبقه با عنوان سطح یاد می کند در جدول ۳-۴ سطوح Anixter بعد از طبقه ۵
فعلی فهرست شده اند .

در سطح ۵ ، پهنای باند مشخصه طبقه ۵ دو برابر شده و به ۲۰۰MHZ رسیده است تا مطابق استاندارد بین المللی ISO 11801 باشد . این کابل بازده تا ½ Gpbs را پشتیبانی می کند ، که آنرا برای ارتباطات Gigable Ethernet مناسب می سازد . سطح ۶ پهناب باند کابل را به ۳۵۰ MHZ و سطح ۷ آن را به ۴۰۰ MHZ افزایش می دهد . این درجه بندیهای « غیر رس

می » کابل اغلب به عنوان دستو رالعمل ساخت کابلهای با کارایی بالا که از مشخصه های TIA/EIA فراتر می روند به کار می روند .
طبقه ۵E و بالاتر از آن
در حالی که کابل ۵ برای استفاده در شبکه های ۱۰۰Mpbs مثل Fast Ethernet کافی است فناوری از پیشرفت باز نمی ماند و اکنون محصولات Gigable Ethernet به بازار آمده اند که با سرعت ( ۱۰۰۰Mpbs ) کار می کنند . استاندارد طبقه ۵E در طول تدوین آن بیش از ۱۴ بار مورد باز نگری قرار گرفته است . زیرا در میان گروههای دست اندر کار در مورد اینکه استاندارد تا کجا باید پیش برود اختلاف نظر زیادی وجود داشت . طبقه ۵ E اساساَ‌برای پشتیبانی استاندارد
Gigable Ethernet تدوین شده است . که ۱۰۰۰ Base –T هم خوانده می شود و نگارشی از فناور ی شبکه ( ۱۰۰۰Mpbs است که برای پیاده سازی روی قطعات کابل مسی ۱۰۰ متری استاندارد که در Fast Ethernet نیز به کار می روند طراحی شده است . همان طور که در جدول ۲ – ۴ می بینید استاندارد طبقه ۵E هم مثل کابل طبقه ۵ حد اکثر تا فرکانس ۱۰۰ MHZرا پشتیبانی می کند .
اما Gigable Ethernet از فرکانس های تا ۱۲۵ MHZ استفاده می کند، و شبکه های مد انتقال ناهمگام (ATM) هم که قرار است از این کابل استفاده کنند می توانند تا۱۵۵MHZ سرعت داشته باشند. از این رو است که انتقادات زیادی به این استاندارد جدید وارد آمده است، مبنی یر این که این استاندارد آنقدر توسعه نیافته که کارایی مناسب شبکه های Gigable Ethernet را تضمین کند.
توجه کنید که استاندارد های کابل TIA/EIA شامل ملزومات مختلف زیادی برای کارایی هستند ، ولی معمولاً درجه بندی فرکانس است که برای قضاوت در باره کیفیت ارسال کار مورد استفاده قرار می گیرد.
نتیجه این تناقض آن است که در حال حاضر کابل های UTP مختلفی در بازار وجود دارند که گفته می شوند مطابق استاندارد طبقه ۵E هستند ، ولی بسیاری از آنها در حقیقت برای سطوحی بسیار فراتر از استاندارد تست شده اند . بعضی از کابلها تافرکانسهای و ۲۰۰،۲۵۰و حتی۵۰۰ مگا هرتز تست شده اند ، و اعلام شده است که علاوه بر استاندارد Cat5e مطابق سطح Anixter متناظر نیز هستند. سازندگان مرتباً با کابلهای با کیفیتهای مختلف ( و مسلماً قیمتهای متفاوت ) را تولید می کنند.
اگر کابلی دقیقاً بر اساس استاندارد Cat5e باشد با تجهیزات Gigable Ethernet کار خواهد کرد، به شرط اینکه کاملاً بر اساس مشخصه ها نصب شده باشد. مثل خود استانداردهای اترنت ، طبقه ۵ و مشخصه های قدیمی تر کابل یک ( جای خطا ) در خود دارند که آنها را قادر می سازد یک نصب صد در صد بدون نقص داشته باشند ، و این چیزی است که استاندارد طبقه ۵e فاقد آن است . اگر می خواهید شبکه بسازید که ممکن است حالا یا در آینده با سرعتهای بیشتر ازFast ethernet کار کند ، توصیه می کنیم کابلی انتخاب کنید که به میزان قابل ملاحظه ای از سطوح کارایی Cat5e فراتر باشد .
در حال حاضر استانداردی تحت عنوان طبقه ۶ برای فرکانسهای ۲۵۰mhz در حال تحقیق است، و نقشه تهیه استاندارد طبقه ۷ برای سطوح کارایی تا ۶۰۰mhz کشیده شده است . هر چند فعلاً در استاندارد طبقه ۶ معماری اساسی کابل utp حفظ شد

ه است ، اما طبقه ۷ قرار است یک سیستم کابل کاملاً حفاظ دار به همراه انواع کاملاً جدید اتصال دهنده باشد. هر چند بعضی از سازندگان کابلهایی تولید می کنند که به ادعای خودشان مطابق پیش استاندارد فعلی طبقه ۶ هستند، اما پیش از تصویب 

زوج به هم تابیده حفاظ دار
STP کابل ۱۵۰ اهمی است که دارای پوشش اضافه می باشد که سیگنالها را در مقابل تداخل الکترو مغناطیس ناشی از موتورهای الکتریکی ، خطوط نیرو وسایر منابع محافظت می کند . STP که اساسا در شبکه های Token Ring به کار می رود برای استفاده در ساختارهایی که در آنها کابل utp محافظت کافی در مقابل تداخل و عمل نمی آورد نیز مناسب است .
بر خلاف تصور عامه ، حفاظ کابل stp فقط یک لایه اضافی از عایق بی خاصیت نیست ،

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد