بخشی از مقاله

تحولات نانوتكنولوژي

Nanotechnology Newsletter


تاسيس و عضوگيري انجمن علمي نانوفناوري ايران
انجمن‌ علمي‌ نانوفناوري‌ ايران‌ با اهداف زيرتشكيل‌ ‌گرديد:
 گسترش‌، پيشبرد و ارتقاي‌ سطح‌ دانش‌ جامعه‌ از فناوري هاي‌ جديد
 كمك‌ به‌ توسعه‌ كمي‌ و كيفي‌ نيروهاي‌ متخصص‌ و تشويق‌ محققان‌ و صنعتگران‌ به‌ كنكاش‌ در نانوتكنولوژي‌


 بهبود بخشيدن‌ به‌ امر آموزش‌ و پژوهش‌ در زمينه‌هاي‌ مربوطه
 بهره گيري هرچه بيشتر از پتانسيل علمي كشور در زمينه نانوتكنولوژي
اين انجمن‌ به‌ منظور نيل‌ به‌ اهداف‌ فوق‌الذكر، اقدامات‌ زير را به‌ عمل‌ خواهد آورد:
 ايجاد‌ فرهنگ‌ پژوهش‌ و تحقيقات‌ علمي‌ در سطح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ بين‌ محققان‌ و متخصصاني‌ كه‌ به‌گونه‌اي‌ با علم‌ نانوتكنولوژي‌ آشنا هستند.


 همكاري‌ با نهادهاي‌ اجرائي‌، علمي‌ و پژوهشي‌ در زمينه‌ ارزيابي‌ و بازنگري و اجراي‌ طرح‌ها و برنامه‌هاي‌ مربوط به‌امور آموزش‌ و پژوهش‌ در زمينه‌ علمي‌ موضوع‌ فعاليت‌ انجمن‌
 كمك‌ به‌ مديران‌ و ارگانهاي‌ سياستگزار جهت‌ تدوين‌ ضوابط و آئين‌ نامه‌هاي‌ اجرائي‌ مربوط به‌ طرح‌تخصصي‌ موضوع‌
 ترغيب‌ و تشويق‌ پژوهشگران‌ و تجليل‌ از محققان‌ و استادان‌ ممتاز
 اطلاع‌ رساني‌ عمومي‌، خاصه‌ در متن‌ جامعه‌ علمي‌ از روند رو به‌ رشد فزاينده‌ فناوري هاي‌ جديد
 ارائه‌ خدمات‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌


 تشكيل‌ گردهمايي‌هاي‌ علمي‌ در سطح‌ ملي‌، منطقه‌اي‌ و بين‌ المللي‌
 انتشار كتب‌ و نشريات‌ علمي‌ و خبري‌
درخواست تشكيل انجمن توسط تعدادي از متخصصان و صاحبنظران نانوتكنولوژي، در اسفند ماه سال 1380 به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال گرديد و در تاريخ 22/8/1381 به تصويب كميسيون انجمنهاي علمي و تائيد معاونت محترم پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد.
شرايط و انواع عضويت در اين انجمن مطابق فصل سوم اساسنامه بشرح ذيل مي‌باشد:
- عضويت‌ پيوسته‌:
مؤسسان‌ انجمن‌ و كليه‌ افرادي‌ كه‌ داراي‌ حداقل‌ درجه‌ كارشناسي‌ ارشد در يكي‌ از رشته‌هاي‌ مهندسي‌، علوم‌پايه‌، علوم‌ پزشكي‌، كشاورزي‌ و ديگر رشته‌ها باشند مي‌توانند به‌ عضويت‌پيوسته‌ انجمن‌ درآيند.


- عضويت‌ وابسته:
كساني كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته هاي مذكور در بند فوق شاغل باشند مي‌توانند به‌ عضويت ‌وابسته‌ انجمن‌ درآيند.
- عضويت‌ دانشجويي‌:
كليه‌ دانشجويان‌ رشته‌هاي‌ مهندسي‌ و علوم‌ پايه‌ مي‌توانند به‌ عضويت‌ دانشجويي‌ درآيند.
- عضويت‌ افتخاري‌:


نخبگان‌ ويژه‌ جامعه‌ اعم‌ از شخصيتهاي‌ ايراني‌ و خارجي‌ كه‌ مقام‌ علمي‌ يا اجرايي‌ آنان‌ در زمينه‌هاي ‌نانوتكنولوژي‌ حائز اهميت‌ خاص‌ باشد يا در پيشبرد اهداف‌ انجمن‌ كمكهاي‌ مؤثر و ارزنده‌اي‌ نموده‌ باشند مي‌توانند بصورت‌ عضو افتخاري‌ انجمن‌ باشند.
- اعضاي‌ مؤسسات‌ (حقوقي‌: (
سازمانهايي‌ كه‌ در زمينه‌هاي‌ علمي‌ و پژوهشي‌ مربوطه‌ فعاليت‌ دارند مي‌توانند به‌ عضويت‌ انجمن‌ درآيند.
علاقمندان به عضويت در انجمن، مي‌توانند جهت دريافت و تكميل فرم تقاضاي عضويت در ساعات اداري روزهاي شنبه الي دو‌شنبه به دفتر انجمن، واقع در تهران، خيابان كارگر شمالي، كوچه شهيد اكبري، پلاك 8 طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن 8980228 تماس بگيرند.

کره و جهان نانوتکنولوژي
25 نوامبر 2002 - دولت کره در تلاش براي تقويت نانوتکنولوژي با اختصاص5/325ميليارد ون بودجه‌، قدمي ‌به سمت جلو برداشته است‌. اين بودجه به محققين داخلي و آزمايشگاهها کمک مي‌کند تا نسل بعدي فناوري را تا سال 2010 تعقيب نمايند‌.


با اين وجود‌، اين پروژه 9 ساله‌ از طرح اصلي آن که توسط وزارت علوم و فناوري برنامه ريزي شده بود‌، به شدت باز داشته شده است‌.
در اوايل سال جاري‌‌، وزارت علوم کره اعلام کرد که يک طرح سه مرحله‌اي را با اختصاص 37/1 تريليون ون بودجه دولتي به سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي و ايالتي انجام خواهد داد‌.
به نظر مي‌رسد اين وزارتخانه موفق به متقاعد ساختن قانونگذاران براي قانوني ساختن سرمايه‌گذاري کلان روي نانوتکنولوژي نشده است‌. اين وزارتخانه طبق اظهارات مقاماتش، راهي 5 ساله را جهت معرفي زيربناي نانوتکنولوژي را طي خواهد کرد‌.


سخنگوي اين وزارتخانه حاضر به تشريح جزئيات عواقب کاهش در برنامه بودجه نانوتکنولوژي آن وزارتخانه نشد اما بررسي‌ها حاکي از آن است که اقتصاد نزولي جهاني و حساسيت سرمايه‌گذاري نامناسب ممکن است موجب تصميم‌گيري جهت ميانه‌روي در سرمايه‌گذاري گردد‌.
باوجودي که تخصيص بودجه‌اي ناچيز‌، اين برنامة پيشگامي‌ را تا حدي آغاز نموده است‌، انتظار مي‌رود محققين و دولتمردان کره‌اي همگام با طرح‌هاي پيشرفت نانوتکنولوژي پيش روند‌.
123 عدد از پروژه‌هاي نانوتکنولوژي کره که جديداً ارائه شده است به سه طبقة مهندسي‌، زيرساختاري و پايه‌اي تقسيم مي‌شوند‌.
اين وزارتخانه اعلام کرد که 42 طرح در حال پيشر

فت در زمينه مهندسي‌ بر اساس رشته‌، گروه بندي خواهند شد و حداکثر تا 9 سال از نظر مالي تامين خواهند بود‌.
همچنين اين طرح‌ها تحت نظارت و مسئوليت يک موسسة تحقيقاتي قرار خواهند گرفت و بودجه‌هاي تحقيقاتي تا سقف 2 ميليارد ون جهت انجام امور خود دريافت مي‌کنند‌.
38 طرح زيرساختاري مانند فناوريهاي زيست تراشه موجود است که امکان ادامه کار به مدت 5 سال را براي محققين فراهم مي‌سازد‌ و حداکثر بودجة آنها 1 ميليارد ون تعيين شده است‌.


وزارت علوم و فناوري اعلام کرد 43 طرح پايه‌اي‌، مانند پرتو‌هاي ذرات انرژي که سيستم کنترل نانو در آن بکار رفته، انتخاب شده‌است که بودجه اختصاص يافته به آن بر اساس انجام تحقيقات فردي و يا گروهي تا سقف 100 تا 300 ميليون ون برآورد شده و مدت اين تحقيقات از 3 تا 6 سال تغيير مي‌کند.
منابع اطلاعات اين وزارتخانه اظهار داشتند که سطح تحقيقات نانوتکنولوژي در کره حدود 25 درصد سطح آن در کشورهاي پيشرفته مي‌باشد و در صورت اجراي بدون مشکل اين پروژه‌هاي 9 ساله‌، اين فاصله به طرز چشمگيري کاهش مي‌يابد‌.


وزارت علوم کره پيش از ابراز جزئيات نهايي درباره طرح‌هاي 9 ساله، اقدام به مشورت با وزارتخانه‌هاي ذيل نمود: وزارت اقتصاد‌، وزارت صنعت و انرژي‌، وزارت اطلاعات و ارتباطات‌، وزارت بهداشت و بهزيستي‌، وزارت آموزش و توسعه منابع انساني‌.
وزارت علوم و فناوري، کميته‌اي منتخب با 112 عضو تشکيل داد تا از بين 416 متقاضي‌، پذيرفته‌شدگان نهايي را براي طرح‌هاي مذکور معرفي نمايد‌.
منبع: http: //www. koreaherald. co. kr

همکاري گروه‌هاي صنعتي MEMS امريکا و اروپا
21 نوامبر 2002 - گروه صنعتي MEMS (MIG) و شبکة Nexus‌، دو سازمان اصلي در ارتقاء سيستمهاي ميکروالکترومکانيکي (MEMS) که به ترتيب در آمريکاي شمالي و اروپا فعال هستند‌، همکاري خود را جهت تقويت تجاري MEMS اعلام کرده‌اند‌.
انتظار مي‌رود، اين همکاري که در دومين نشست سالانه Nexus در بروکسل اعلام شده‌است، يک مسيرنماي فناوري براي ابزارآلات MEMS ا‌رائه نمايد‌.


MIG يک انجمن تجاري در امريکاي شمالي است و Nexus شبکه‌اي صنعتي در اروپا مي‌باشد که فعاليتهاي مربوط به ميکروسيستمها را تحت حمايت خود دارد‌.
اينطور به نظر مي‌رسد که اين همکاري براي انجام تعدا‌دي پروژه مشترک و يا مکمل شکل گرفته‌است‌.
MIG اعلام کرد: "اولين نتيجه اين همکاري، شکل‌گيري کانون مصرف کنندگان و توليد کنندگان آمريکاي شمالي است‌‌. بعلاوه اين دو سازمان بر روي نتايج مطالعات جهاني تجاري سازي درMEMS و صنعت ميکروسيستمها کار خواهند کرد‌. اين فعاليتها شامل پيگيري آمارهاي صنعتي و توسعه يک مسيرنماي فناوري مي‌باشد‌."


هنري کلمنت‌، مدير عامل MIG طي بيانيه‌اي اعلام کرد: "صنعت MEMS در حال جستجوي راهي جديد مي‌باشد که خريدار و فروشنده را به يکديگر نزديک سازد و همکاري MIG وNexus اولين گام براي بررسي احتياجات اين امر است‌."
در همان بيانيه گيتان منوزي، مدير برنامه‌هاي اصلي در Memscap SA و رئيس کميته راهبري Nexus گفت: "اين همکاري به استحکام پل مابين ميکرو و نانوتکنولوژي از طريق اروپا و ايالات متحده امريکا کمک خواهد کرد‌."
منبع: http: //www.eetimes.com

ايجاد رشته‌هاي نانولوله‌اي
30 اكتبر 2002 ـ كشيدن و به هم تاباندن رشته‌هايي از پيله‌هاي كرم ابريشم، اين رشته‌هاي نازك را به نخ ابريشم تبديل مي‌كند. پژوهشگران دانشگاه تسينگهواي چين روش مشابهي را براي ايجاد رشته‌اي از دسته‌هاي نانولوله‌هاي كربني كشف كرده‌اند.


اين پژوهشگران روش ايجاد رشته را به صورت تصادفي كشف كردند. بعد از ابداع روش رشد آرايه‌اي عمودي و به هم فشرده از نانولوله‌هاي كربني روي سطح سيليكون, آنها سعي كردند انبوهي از نانولوله‌هاي كربني را بصورت آرايه درآورند. اما آنها دريافتند كه به جاي دسترسي به يك دسته، کلافي پيوسته از نانولوله‌ها را بدست آورده‌اند. كايلي جيانگ، استاد فيزيك دانشگاه تسينگهوا گفت: "ما فهميديم كه اين آرايه‌هاي دقيقاً رديف شده را مي‌توان به عنوان پيله‌هايي براي دستيابي به کلافهايي از نانولوله‌هاي کربني به كار گرفت."


نانولوله‌هاي كربني از جمله قويترين مواد شناخته شده هستند و رشته‌هاي ابداعي اين پژوهشگران كه داراي قطري برابر دو دهم ميليمتر اما طول بيش از30 سانتيمتر هستند را مي‌توان در ساخت رشته‌ها و فيبرهايي كه خواص خارق‌العاده‌اي دارند مورد استفاده قرار داد.
جيانگ اظهار داشت كه اين رشته‌هاي نانولوله‌اي را مي‌توان در ساخت جليقه‌هاي ضد گلوله و موادي كه امواج الكترومغناطيس را مسدود مي‌كنند، به كار برد. او مي‌گويد: "رشته نانولوله‌هاي كربني ما بعد از عمليات حرارتي مناسب بايد همانند نخ ابريشم مورد استفاده در صنعت پارچه‌بافي، قادر به ايجاد اشياء ماكروسكوپي مختلف براي انواع كاربرد‌ها باشد."


دو روش ايجاد رشته‌هايي از نانولوله‌ها عبارتند از معلق ساختن نانولوله‌ها در مايع و عبور جريان از آن به منظور رديف ساختن نانولوله‌ها, يا استفاده از جريان گاز هيدروژن براي رديف كردن نانولوله‌ها به طوري كه آنها به شكل بخاري از اتم‌هاي كربن درآيند. روش اين پژوهشگران ساده‌تر است و به ناخالص‌هاي كمتري در اين رشته‌ها منجر مي‌شود.
شوشان فان، استاد فيزيك دانشگاه تسينگهوا مي‌گويد: "خواص الكتريكي و مكانيكي منحصر به فرد نانولوله‌هاي كربني عمدتاً در جهت طول آنها بروز مي‌كند و اين نوع جهت دهي نانولوله‌ها موجب گسترش اين خواص به مقياس هاي بالاتر مي‌شود."


آراية نانولوله‌اي اين پژوهشگران برخلاف پيله‌هاي كرم ابريشم كه از رشته‌هاي منفرد و پيوسته ابريشم ساخته مي‌شود، حاوي ميليون‌ها نانولوله كربني مجزا است. جيانگ مي‌گويد، اين آرايه‌ها از نانولوله‌هايي به قطر 10 نانومتر و طول چند صد ميكرون تشكيل مي‌شوند. اين نانولوله‌ها چند ديواره هستند بدين معني كه هر يك حاوي چندين لايه از اتم‌هاي كربن است كه به شكل لوله‌هاي كوچكتر در داخل هم فرو رفته‌اند.
نانولوله‌ها به واسطه نيروي واندروالس كه نيروي جاذبه الكتروستاتيك طبيعي بين اتم‌ها و مولكول‌هاي بدون بار الكتريي است، از انتها به يكديگر متصل مي‌شوند. بارهاي مثبت و منفي اتم‌ها و مولكول‌ها كه با هم برابر اما از يك بخش به بخش ديگر تغيير مي‌كنند، منجر به نيروي جاذبه‌‌‌اي بين اتم‌ها و مولكول‌هاي مجاور مي‌شوند. نيروي واندروالس تنها براي اشياء بسيار كوچك نمود پيدا مي‌كند.


جيانگ مي‌گويد معمولاً نيروي جاذبه واندروالس بين نانولوله‌ها در آرايه‌هاي اين پژوهشگران نسبتاً قوي است زيرا نانولوله‌ها سطوح بسيار تميزي دارند. اين امر، تمايل نانولوله‌هاي اين آرايه‌ها را براي اتصال انتها به انتها و تشكيل رشته‌هاي نانولوله‌اي، نامحدود مي‌سازد.
ضخامت اين کلافها بستگي به اندازه تيرک وسيله مورد استفاده براي كشيدن نانولوله‌ها دارد و با تيرک‌هاي بزرگتر، کلافهاي ضخيم‌تري حاصل مي‌شود. اين پژوهشگران تخمين مي‌زنند كه آرايه‌اي يك سانتيمتر مربعي از نانولوله‌ها، کلافي به طول 10 متر را ايجاد مي‌نمايد.


اين پژوهشگران پي بردند كه با حرارت دادن اين کلاف، پيوندهاي بين نانولوله‌ها استحكام يافته و مقاومت كششي آن به بيش از شش برابر افزايش مي‌يابد و هدايت آن نيز افزايش مي‌يابد.
راندمان فرآيند كشيدن بستگي به يكنواختي نيروي كشش و همراستايي دقيق نانولوله‌ها دارد. فرآيند كشيدن تنها هنگامي ناكارآمد مي‌شود كه تغييري ناگهاني در نيروي كششي ايجاد شود. جيانگ مي‌گويد: "ما معتقديم در صورتي كه فرآيند كشيدن به صورت اتوماتيك با ماشين‌هاي خاص صورت بگيرد تغيير نيروي كشش به ندرت اتفاق خواهد افتاد."


فيليپ پولين، دانشمند مواد مركز تحقيقاتي پول پاسكال فرانسه مي‌گويد: "اين پژوهشگران روش جالب توجهي را براي ايجاد فيبرهاي نانولوله‌اي ابداع كرده‌اند." وي كه رهبري تيمي تحقيقاتي را بر عهده دارد كه فيبرهاي نانولو‌له‌اي را با معلق ساختن نانولوله‌ها در يك مايع بدست مي‌آورند گفت: "بدست آوردن فيبرها از نانولوله‌هاي رشد يافته بر روي يك زير لايه، مزيت بزرگي براي خالص‌سازي و هم راستايي نانولوله‌ها است اما مشخص نيست كه چگونه اين روش را مي‌توان براي توليد صنعتي به كار برد."


پوليكل آجايان، استاد علم و مهندسي مواد موسسه پلي‌تكنيك رنسلار: "مي‌گويد بسيار جالب توجه است كه آرايه‌هايي از نانولوله‌ها با نيروهاي واندروالس به يكديگر متصل شده و رشته‌هاي بلندي را ايجاد نمايند." وي رهبري تيمي را بر عهده دارد كه براي تشكيل رشته‌هاي نانولوله‌اي، روش بخار كربن را اقتباس كرده‌است. وي مي‌گويد: "فرآيند پژوهشگران تسينگهوا از نظر مقدار نانولوله‌هاي محدوديت دارد، زيرا شما نمي‌توانيد نانولوله‌هاي زيادي را روي يك زيرلايه مسطح رشد دهيد."

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید