مقاله مشخصات موتورخانه در ساختمان

word قابل ویرایش
8 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

مشخصات موتورخانه در ساختمان
محل ساختمان موتور خانه باید به گونه ای انتخاب شود که حتی الامکان به پر مصرف ترین قسمت ساختمان نزدیک باشد. همچنین محل قرار گیری موتور خانه باید به گونه ای انتخاب شود که با کمترین دقت و هزینه، بهره برداری از آن ممکن باشد، به عبارت دیگر باید مکان موتور خانه کوتاهترین فاصله را با ساختمان مصرف کننده داشته باشد و دسترسی به تجهیزات آن ساده باشد. برای محقق شدن موارد فوق باید معیارهای زیر در طراحی ساختمان موتور خانه مورد توجه قرار گیرد.

ارتفاع موتورخانه
ارتفاع موتور خانه باید به اندازه ای باشد که مرتفع ترین تجهیزات به راحتی در آن قرار گیرد و در عین حال فضای کافی بالای آن وجود داشته باشد. برخی از استاندارد ها حداقل فضای بین مرتفع ترین دستگاه در موتور خانه تا سقف آن را دو متر پیشنهاد می کنند. این ارتفاع اضافی از آن جهت است که امکان حرکت جرثقیل برای نصب دستگاه هایی که ممکن است در آینده نصب شوند وجود داشته باشد و در ضمن هوای کافی به راحتی در موتور خانه گردش نماید. به تجربه ثابت شده است که معمولا ارتفاع چهار تا شش متر برای موتور خانه مناسب است.

درب های موتورخانه
اندازه درب موتور خانه باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا عبور تجهیزات از آن به راحتی ممکن باشد. اگر قرار است درب موتور خانه در قسمت استقرار بویلرها باشد، باید این درب در محلی که جلوی بویلر هاست نصب شود. بهتر است درب موتورخانه کشویی در نظر گرفته شود.

پنجره های موتورخانه
در موتور خانه برای گردش طبیعی هوا و خروج هوای گرم و کثیف که معمولا در بالای موتور خانه و زیر سقف آن جمع می شوند، باید در صورت امکان در دیوارهای طولی موتور خانه پنجره نصب نمود.

بهترین نوع پنجره پنجره ای است که در زیر سقف و ارتفاع حداکثر یک متر و به طور نواری در طرفین موتور خانه نصب می شود و باید تعدادی از آنها باز شو باشند. برای حالتی که موتور خانه در طبقات زیر همکف قرار دارد و امکان نصب پنجره به هوای خارج وجود ندارد؛ از طریق اگزوز فن هوای موتور خانه به بیرون هدایت می شود و اگر امکان استفاده از اگزوز فن وجود نداشته باشد در پایین درب موتور خانه یک دریچه جهت گردش هوا تعبیه می شود.

کف موتور خانه
معمولا کف موتور خانه از بتون غیر مسلح ساخته میشود و بهتر است در محل == نصب دیگها یک شبکه ارماتور نصب گردد.
مشخصات و ابعاد شبکه آرماتور با توجه به وزن دیگها وقتی پر از آب هستند؛ تعیین می شود.

دیوارهای موتورخانه
دیوار های موتور خانه معمولا آجری یا پلاستر سیمان و یا کاشی هستند.
محل استقرار بویلرها در موتورخانه: قبل از تعیین محل استقرار بویلرها باید تعداد و ابعاد آنها را مشخص کرد. همچنین ابعاد مخزن سوخت روزانه و دستگاههای تصفیه آب نظیر سختی گیر ها باید مشخص شوند. سپس بویلرها با رعایت فاصله بین خودشان و با دیوار های اطرافشان به گونه ای قرار گیرند که جلوی آنها در یک امداد قرار گیرد به طوریکه اگر طول دیگها متفاوت باشد؛ نایکنواختی باید پشت دیوار قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه هر چه عرض ساختمان کمتر باشد از نظر اقتصادی بهتر است؛ لذا دیگها را در طول ساختمان در کنار یکدیگر قرار می دهند ولی در هر صورت، پشت دیگها باید در مجاورت دیوار خارجی باشد تا بتوان براحتی دودکش ها را عبور داد. مخزن سوخت روزانه اگر وجود داشته باشد در عرض ساختمان و نزدیک به مخازن اصلی سوخت قرار می گیرد. به عنوان یک اصل کلی؛ حتی المقدرو باید از نصب تجهیزات در جلو و پشت دیگها اجتناب کرد.

کانال های کف موتورخانه
کلبه لوله ها غیر از لوله های فاضلاب باید در بالای کف و در ارتفاع مناسب نصب شوند. در ۱۰ کف موتور خانه از یک کانال آبرو جهت هدایت و تخلیه آب های زاید استفاده خواهد شد. این کانال باید حدود یک درصد شیب داشته باشد و روی آن نیز باید توسط ورتی آجدار به ضخامت پنج میلی متر پوشانده شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 8 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد