whatsapp call admin

مناطق مختلف از چه نوع کولر گازی باید استفاده کنند؟

word قابل ویرایش
3 صفحه
0 تومان
رایگان – خرید و دانلود

***این فایل دارای تعدادی تصویر و فرمول می‌باشد که در سایت قابل نمایش نیست***

بر اساس اعالم سازمان بهره‌ وری انرژی ایران )سابا(، در فصل گرما استفاده از کولرهای گازی یکی از پرمصرف‌ترین وسایل خانگی محسوب می‌شود. در صورتی ‌که مردم در هنگام خرید به مشخصات کولرهای گازی توجه کرده و کولرهایی متناسب با اقلیم آب و هوایی خود انتخاب نمایند، نه تنها عمر کولرخود را افزایش می‌دهد، بلکه باعث کاهش مصرف برق و هزینه‌های مربوط به آنمی‌شوند.

بر اساس این گزارش، کولرهای گازی به سه کالس آب و هوایی معتدل (T1) خنک (T2) و گرمسیری (T3) تقسیم می‌شوند. کولرهایی که دارای کالس آب هوایی گرمسیری هستند در مناطق گرمسیر مانند هرمزگان، بوشهر، خوزستان سیستان بلوچستان استفاده می‌شوند. نوع کالس آب و هوایی هر کولر بر روی برچسب انرژی آن درج شده است.

در هنگام خرید کولرهای گازی به برچسب انرژی آن دقت  می‌کنند که کولرهای گازی را ازمبادی و فروشگاه‌ های کنید. این برچسب‌ها حاوی اطالعاتی است که مصرف  معتبر تهیه نمایند و حتما کولری را خرید نمایند که دارای کنندگان می‌توانند نواع مختلف این دستگاه را با توجه  نشان استاندارد و برچسب انرژی باالتر از A باشد، این توجه به شاخص مصرف انرژی تعیین شده، رده‌های بازدهی  باعث خواهد شد تا حدود ۲۰ درصد در هزینه برق مصرفی انرژی A( تا )G، مقایسه نمایند. کولرهای گازی معموالً  خود صرفه‌ جویی نمایند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 0 تومان در 3 صفحه
رایگان – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد