دانلود فایل پاورپوینت رانش قاره ها

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت رانش قاره ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت رانش قاره ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه
شواهد
تئوری Gondwanaland
شواهد فسیل شناسی Paleontological
شواهد آب و هوا شناسی Paleoclimatic
شواهد میدان مغناطیسی Paleomagnetic
تئوریLaurasia

اسلاید ۲ :

۱٫ تئوری رانش قاره ها چیست ؟
۲٫ چه شواهدی برای آنها وجود دارد ؟

اسلاید ۳ :

Gondwana: Africa
South America
New Zealand
Madagascar
India
Antarctica
Arabia
Australia
Laurasia: Europe
North America
Asia

اسلاید ۴ :

ادوارد سیوس
فسیل گیاه فلور گلوسیوپتریس در اواخر دوره پرمیان در
هند
استرالیا
آفریقای جنوبی
امریکای جنوبی

خشکی های جنوبی را Gondwanaland نامید .

http://www.fossilmall.com/Science/plantae/Glossopteris-browniana/AAF546C.jpg

اسلاید ۵ :

وگنر از شواهد زیر جهت اثبات تئوریش کمک گرفت

شواهد فسیل شناسی Paleontological
شواهد آب و هوا شناسی Paleoclimatic
شواهد میدان مغناطیسی Paleomagnetic

اسلاید ۶ :

³فسیل گیاهان و جانوران را در سواحل قاره های مختلف شناسایی کرد

³

³ فسیل گیاهی                  فلور گلوسپتریس

³

³فسیل جانوری                     مزوزائورئوس و لیستروزائورئوس

 

اسلاید ۷ :

یخچال های طبیعی در اواخر دوره پالئوزوئیک در بخش جنوبی
سنگ های یافت شده در مناطق مختلف آب و هوائی

اسلاید ۸ :

شواهد میدان مغناطیسی Paleomagneticبر اساس میدان مغناطیسی موجود در سنگ ها ، رانش قاره ها را به اثبات رساند .

اسلاید ۹ :

با توجه به شواهد ذکر شده ، می توان نتیجه گرفت که قاره ها در ابتدا بصورت یکپارچه و متحد که اصطلاحاً پانگه آ نامیده شده است ، بوده اند . این توده خشکی طی میلیون ها سال ، به شکل امروزی در آمده اند و این شواهد نظریه وگنر – اشتقاق قاره ها – را تأیید می نماید .

اسلاید ۱۰ :

http://einstein.byu.edu/~masong/htmstuff/textbookpdf/C31.pdf
Naomi Oreskes. Continental Drift. University of California, San Diego.
http://earthds.info/pdfs/EDS_17.PDF

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد