لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عملگرهای اجتماع و اشتراک و متمّم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عملگرهای اجتماع و اشتراک و متمّم قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نُرم‌های مثلثی

تعریف۱: یک تابع دو متغیره به صورت à I  I×I : T(x,y) را یک T-نرم گوییم، اگر در شرایط زیر صدق کند:

.۲یکنوایی 

.۳جابجایی

.۴شرکتپذیری

اسلاید ۲ :

تعریف۲: یک تابع دو متغیره به صورت à I  I×I : S(x,y) را یک T-همنرم یا S-نرم گوییم، اگر در شرایط زیر صدق کند:

.۲یکنوایی 

.۳جابجایی

.۴شرکتپذیری

 * T-نرم‌ها و S-نرم‌ها دوگان یکدیگرند. یعنی برای هر T-نرم می‌توان یک و فقط یک S-نرم تعریف کرد به قسمی که:

اسلاید ۳ :

اشتراک و اجتماع دو مجموعه فازی A و B به صورت مجموعه‌های فازی با توابع عضویت زیر تعریف می‌شوند:

اندازه‌های min و max حالت‌های حدی T-نرم‌ها و S-نرم‌ها هستند. یعنی برای هر T-نرم و S-نرم داریم:

اسلاید ۴ :

بر اساس نرم‌های فوق، اشتراک و اجتماع دو مجموعه فازی به صورت زیر تعریف می‌شوند

 • عملگرهای فوق در هیچ یک از قوانین توزیع‌پذیری، خودتوانی، شمولیت و طرد صدق نمی‌کنند. این عملگرها در رده‌ای موسوم به عملگرهای اکیداً یکنوا قرار دارند.
 • خودتوان يعني

 

اسلاید ۵ :

بر اساس نرم‌های فوق، اشتراک و اجتماع دو مجموعه فازی به صورت زیر تعریف می‌شوند

 • عملگرهای فوق در قوانین شمول و طرد صدق کرده اما نسبت به هم توزیع‌پذیر نبوده و خودتوان نیز نیستند. این عملگرها در رده‌ای موسوم به عملگرهای پوچ‌توان قرار دارند.
 • پوچ‌توان يعني

اسلاید ۶ :

در هر دو مورد             فرض می‌شود. بر اساس نرم‌های فوق، اشتراک و اجتماع دو مجموعه فازی به صورت زیر تعریف می‌شوند

 • عملگرهای هاماخر اکیداً یکنوا هستند و دارای ویژگی جبران‌پذیریاند.
 • عملگر * را جبران‌پذير گوييم اگر چنانچه C=a*b‌ باشد، آنگاه تغيير در a‌ را بتوان با تغيير در b‌ جبران کرد به طوري که مقدار C‌ تغيير نکند.

اسلاید ۷ :

بر اساس نرم‌های فوق، اشتراک و اجتماع دو مجموعه فازی به صورت زیر تعریف می‌شوند

عملگرهای فوق در قوانین شمولیت و طرد صدق نکرده و همچنین نسبت به هم توزیع‌پذیر نیستند و خودتوان هم نمی‌باشند.  در حالت خاص وقتی                  عملگرهای فوق به عملگرهای min و max میل می‌کنند.

اسلاید ۸ :

بر اساس نرم‌های فوق، اشتراک و اجتماع دو مجموعه فازی به صورت زیر تعریف می‌شوند

تعاریف فوق برای اشتراک و اجتماع، نسبت به هم توزیع‌پدیر نبوده و خودتوان نیز نیستند و در قوانین شمولیت و طرد نیز صدق نمی‌کنند.

اسلاید ۹ :

 • ميزان انطباق با اصول بديهي
 • ميزان سازگاري در عمل
 • انطباق پذيري
 • کارايي محاسباتي
 • جبران پذيري
 • رفتار ادغامي
 • سطح مقياس مورد نياز براي تابع عضويت