بخشی از مقاله

مروري بر تاريخچه تصفيه آب

تصفيه آب براي مصرف بشر داراي سابقه‌اي بسيار طولاني و قديمي است. بيکر Baker به منابعي اشاره مي‌کند که بر طبق آن، تاريخ تصفيه آب به دو هزار سال پيش از ميلاد مي‌رسد.

تصفيه آب براي مصرف بشر داراي سابقه‌اي بسيار طولاني و قديمي است. بيکر Baker به منابعي اشاره مي‌کند که بر طبق آن، تاريخ تصفيه آب به دو هزار سال پيش از ميلاد مي‌رسد.


اين مراحل تصفيه‌اي شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشاميدني مي‌شده است. سيفون‌هاي فتيله‌اي که آب را از ظرفي به ظرف ديگر منتقل مي‌نمايند، ناخالصي‌هاي معلق در فرايند را مي‌گيرند. اين عمليات در نقاشي‌هاي مصريان قرن ۱۳ قبل از ميلاد مسيح نشان داده شده است. در کتاب‌هاي روميان و يونانيان نيز به اين امر اشاره شده است. اين حقيقت که عمليات تصفيه آب در اسناد پزشکي زمان‌هاي قديم ديده مي‌شود بيان‌گر آن است که بين پاکيزگي آب و سلامتي بشر ارتباطي مشاهده شده است. بقراط که پدر پزشکي جديد شمرده مي‌شود مي‌گويد: هرکس که مي‌خواهد به نحوي شايسته در پزشکي به بررسي و تحقيق بپردازد بايد آب مورد مصرف ساکنين يک ناحيه را مورد توجه قرار دهد زيرا آب در سلامت انسان‌ها بسيار نقش دارد.


وسائل اوليه تصفيه آب در منازل افراد مورد استفاده قرار مي‌گرفت و تا حدود سده نخست ميلادي هيچ نشانه‌اي دال بر وجود عمليات تصفيه‌اي بر روي آب مصرفي جامعه وجود نداشت. برخي از آبراه‌هاي روميان به حوضچه‌هائي متصل مي‌شد که در آنها عمل ته‌نشيني آب صورت مي‌گرفت و مجهز به کانال آبگير شني بود. اين آبراه‌ها داراي تعدادي شير بودند که براي مصرف عمومي توسط مردم مورد استفاده قرار مي‌گرفتند. در شهر ونيز که بر روي جزيره‌اي بدون منبع آب شيرين قرار گرفته است، آب حاصل از بارندگي از طريق حياط‌ها و بام‌ها که متصل به آب‌انبارهاي بزرگ بودند سرازير مي‌شد و در مسير حرکت خود از فيلترهاي شني عبور مي‌کرد.


اولين نوع از اين آب‌انبارها در حدود ۵ قرن پس از ميلاد مسيح براي تهيه آب جهت مصارف خصوصي و عمومي ساخته شد. اين آب‌انبارها حدود ۱۳ قرن مورد استفاده قرار مي‌گرفتند.


عمليات تصفيه‌ آب در قرون وسطي دچار رکورد گرديد و مجدداً در قرن ۱۸ مورد توجه قرار گرفت. در فرانسه و انگلستان امتيازاتي انحصاري براي وسائل صاف کردن صادر گرديد. درست مثل زمان‌هاي قديم اين وسائل براي مصارف شخصي خانگي، انستيتوها و يا کشتي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گرفت. در آغاز سده ۱۹ ميلادي تصفيه مناقع آب براي مصرف عموم در مقياس بزرگ آغاز گرديد. شهر بيزلي در اسکاتلند به‌عنوان اولين شهري که آب مصرفي آن مورد تصفيه قرار گرفت شهرت دارد.


سيستم تصفيه آب متشکل از عمليات ته‌نشين‌سازي بود که متعاقب آن فيلتراسيون انجام مي‌شد. اين سيستم تصفيه در سال ۱۸۰۴ آغاز به کار کرد. به تدريج در اروپا استفاده از اين سيستم متداول گرديد و در پايان قرن ۱۹ بيشتر منابع عمده آب شهري فيلتر مي‌شد. اين فيلترها از نوع ماسه‌اي کند بودند.


توسعه عمليات تصفيه‌ آب در آمريکا پس از اروپا صورت گرفت. اولين تلاش براي فيلتراسيون در شهر ريچموند ايالت ويرجينيا در سال ۱۹۳۲ انجام گرفت ولي پروژه منجر به شکست گرديد و چندين سال طول کشيد تا تلاش مجددي براي انجام آن صورت پذيرد. پس از جنگ‌هاي داخلي تلاش‌هاي ديگري انجام شد تا از الگوي فيلتراسيون اروپائي پيروي شود اما تعداد کمي از آنها با موفقيت همراه بود. به‌طور مسلم ماهيت ذرات جامد معلق در رودخانه‌هاي اروپا تفاوت داشت و فرايند کند فيلتراسيون ماسه‌اي نمي‌توانست به خوبي مؤثر باشد. توسعه فيلترهاي شني تند که به‌صورت هيدورليکي تميز مي‌شد رد اواخر قرن ۱۹ منجر به کارائي بيشتر فرايند تصفيه آب گرديد، و با پايان اين قرن کاربرد آن در مقياس وسيع انجام مي‌شد.


در خلال دو ثلث آخر قرن ۱۹ فيلتراسيون براي بهبود کيفيت ظاهري آب آشاميدني مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
يکي از مزاياي شناخته نشده‌ٔ آن عبارت بود از حذف ميکروارگانيسم‌هائي که شامل عوامل بيماري‌زا نيز مي‌شد، و هم‌چنين موجب گواراتر شدن آب مي‌گرديد. پي بردن به خواص فيلتراسيون در ربع آخر قرن ۱۹ سبب ساخت و توسعه واحدهاي مختلف فيلتراسيون در سراسر اروپا و آمريکا گرديد. در انتهاي قرن ۱۹ فيلتراسيون به‌عنوان عامل اصلي جلوگيري از بيماري‌هاي منشأ آبي به حساب مي‌آمد.
پذيرش تئوري ميکروبي در مورد انتقال بيماري‌ها منجر به انجام عمليات گندزدائي بر روي منبع آب مصرفي جامعه گرديد. در ابتدا گندزدائي به‌صورت موقت انجام مي‌گرفت. انجام اين عمل با استفاده از پودرهاي رنگ‌بر و هيپوکلريت‌ها در موارد خاص در قرن‌هاي ۱۸ و ۱۹ ميلادي صورت مي‌گرفت. اولين واحدي که به‌طور دائم آب را کلرينه مي‌کرد، در سال ۱۹۰۲ در بلژيک راه‌اندازي شد.
توليد کلر مايع اولين بار در سال ۱۹۰۹ براي گندزدائي آب آغاز گرديد، و در فيلادلفيا به سال ۱۹۱۳ براي اولين بار جهت ضدعفوني آب استفاده از ساير مواد مصرفي براي گندزدائي از جمله ازون به‌طور هم‌زمان توسعه پيدا کرد ولي مصرف آن فراگير نشد. گندزدائي و استفاده‌ٔ وسيع از کلر در منابع آب مصرفي کاهش بسيار زيادي در مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي با منشأ آبي را سبب گرديد.
ساير فرايندهاي تصفيه آب با سرعت و گستردگي کمتري توسعه يافتند. منعقدسازي همراه با فيلتر شني سريع به‌عنوان فرايند مکمل ته‌نشيني در ايالات متحده توسعه يافت.
نرم کردن آب‌هاي سخت در قرن نوزدهم در اروپا انجام مي‌گرفت. اما تا آغاز قرن بيستم براي مصارف عمومي آب گسترش پيدا نکرد. ظرفيت ذغال براي جداسازي مواد آلي محلول در آزمايش‌هاي مربوط به فيلتراسيون مورد توجه قرار گرفت، اما براي مصرف عمومي آب استفاده نشد. اصلاح اين ماده و تبديل آن به کربن فعال همراه با استفاده آن در واحدهاي تصفيه آب اخيراً انجام گرفته است. همان‌طور‌ي‌که استفاده از غشاهاي مصنوعي براي عمليات فوق فيلتراسيون و جداسازي مواد معدني محلول به تازگي انجام شده است.
پيشرفت‌هاي انجام شده در فرايندهاي تصفيه آب در طول قرن حاضر از آن‌چه که قبلاً در طي تمام تاريخ رخ داده بيشتر است. به استثناي چند مورد فرايندهاي تصفيه بدون اتکا به اطلاعات علمي در مورد اصول عملکردشان و تنها با وسائل اندک براي ارزيابي کمي ميزان تأثير آنها توسعه يافته‌اند. تنها در طي ۳۰ الي ۴۰ سال اخير آگاهي‌هاي علمي بر فرايندهاي تصفيه آب عملاً تأثير گذار بوده است. جالب است بدانيد يک تئوري منجر به بروز تغييرات چندي در فرايندهاي اصلي تصفيه آب گرديده است. فهم مباني علمي سبب بهتر شدن فرايندها و توسعهٔ جامع‌تر وسائل و افزايش کل راندمان راهبردي تصفيه آب گرديده است.
سالمترين آب کدام است؛ آب شير، آب بطري، آب مقطر، آب تصفيه شده ؟


واقعيت ها را بياموزيد!
زماني که ما ازنامعلومي هاي آب شيرو آب بطري آگاه شويم، تصفيه آب خانگي بوضوح بهترين انتخاب مي شود.
هنگام درنظرگرفتن منافع محصولات تصفيه آب خانگي درآب شير و بطري، ابتدا بخاطرداشته باشيد که هيچ سيستمهاي بدي وجود ندارند... هر تصفيه کننده آب بهترازآن است که هيچ تصفيه کننده آب وجود نداشته باشد.


انتخابي که بايد کرد آن است که صرفاً چه محصولي توليد سالم ترين آب را کرده و بهترين ارزش را نشان مي دهد. تصفيه کننده آب با کيفيت خانگي مي تواند آب قابل ملاحظه خالص تري از آب شير يا بطري بدهد.


بهترازبطري !
تعيين کردن بهترين سيستم يک موضوع ساده مقايسه عملکرد محصول با راههاي ديگراست. عملکرد يک سيستم تصفيه آب بخصوص را بسهولت ميتوان يا مرور ورقه داده هاي عملکردي آن تاييد کرد که همه موادي که تاييد شده آن سيستم برطرف ميکند و ميزان آنها را فهرست ميکند.

بلوک کربن و فيلترهاي کربن دانه ای

اين محصولات شايع ترين سبک کاردرسطح بالا و تحت سيستم هاي غوطه وري هستند. ( POU، نقطه مصرف). فيلترهاي کربن دانه اي و سيستم هاي بلوک کربن اساساً با استفاده ازهمان فرايند برطرف کردن آلودگي، جذب سطحي عمل مي کنند، که پيوند فيزيکي يا شيميايي يک آلوده کننده به سطح رسانه فيلتراست. GAC، کربن فعال شده دانه اي، بوسيله EPA امريکا بعنوان بهترين تکنولوژي موجود براي برطرف کردن مواد شيميايي آلي از قبيل گياه کش ها، حشره کش ها و مواد شيميايي صنعتي برسميت شناخته شده است.
ص 18 )
فيلترهاي بلوک چند رسانه اي، ازمنافع کربن فعال شده با چندين مزيت اضافه شده استفاده ميکنند. يک رسانه مخلوط شده بيرون کشيده يا فشرده مي شود بطوريکه کربن و ديگر رسانه ها دريک حالت جامد هستند و همچنين مي توانند رسوب وديگرموجودات زنده نوع کيسه اي را به بيرون فيلترکنند...ازقبيلکريپتوزوپوريديوم و جيارديا. اين پيکره بندي همچنين پيشگيري ميکند که آب بدور محيط فيلتر کانال بزند.


براي اينکه بهترين عملکرد بدست آيد ضروري است که يک فرايند چند مرحله اي براي برطرف کردن محدوده گسترده اي از آلوده کننده ها استفاده شود.
=يادگيري اهميت آب، خطرات آلودگي آب، ومنافع تصفيه آب خانگي، ميتوانند تلاش بسيار پرباري باشد، هم ازنظر فيزيکي ، و هم ازنظرمالي. محتويات اين وب سايت اطلاعات واقعي و مفيد درباره نياز ومنافع آب سالم ميدهد، که يکي ازاساسي ترين وناديده گرفته شده ترين بخشهاي زندگيمان است. اطلاعات تهيه شده نتيجه 15 سال مطالعه تخصصي در صنعت کيفيت آب است، و يک عقيده شديد به توانايي بدن مان در رسيدن و حفظ سلامتي بسيارفراتراز انتظارات قراردادي.
فروبردن آلوده کننده هاي آب حالا معلوم شده که عاملي اصلي درهمه گيري ها و بيماري قلبي است. هردو جوامع پزشکي و علمي توافق دارند که آب تميزيکي ازاساسي ترين و بنيادي ترين عناصر براي حفظ سلامتي است. ما ميتوانيم يا آلوده کننده هاي آب را قبل ازمصرف تصفيه کرده يا بدنمان را وادار ميکنيم که فيلترباشد. مشکل مواد شيميايي زيانباردرآب ما بسيار واقعي است. ما در دنيايي زندگي مي کنيم که خلوص محيط مان را براي راحتي هاي مدرن قرباني کرده ايم، و بيماري وناخوشي قيمتي هستند که برايش مي پردازيم. درحال حاضر بيش از75 هزار مواد شيميايي مصنوعي درجامعه مان موجود هستند وهرساله بيش از 1000 ماده جديد دارند معرفي ميشوند. ما اين راه سخت را آموخته ايم که هر ماده شيميايي که توليد ومصرف ميکنيم، نهايتاً در آب آشاميدني مان پايان مي يابد.
براي بيشترما شاد وسالم بودن نتيجه يک تلاش آگاهانه و تعيين شده در يک راستاي انتخاب شده مي باشد. صحت بدني ما نتيجه جمعي بسيار چيزهاست ؛ رژيم غذايي، ورزش، شيوه رفتاري و قطعاً محيط ما. آب و هوا دو جزء اوليه حيات هستند. اطمينان يافتن ازخلوص هوايي که تنفس مي کنيم دشواراست اگرچه غيرممکن نيست، که صرفاً کيفيت آب ما را حتي بحراني تر ميکند. بدن مان داراي يک وسيله بسيار موثر براي خارج سازي سموم و ناخالصي هااست. عملکرد

مناسب سيستم سم زدايي ما يکي ازتعيين کننده ترين عوامل درغياب يا احتمال بيماري در زندگيمان است، و آب ماده اصلي است. سم زدايي نيازبه يک جذب وافر آب تميز، عاري از مواد شيميايي دارد، همانطورکه همه فرايندهاي بهبودي ديگري که درداخل بدنمان بوقوع مي پيوندند انجام ميدهند. هرچه که آب بيشتري بنوشيم، و هرچه آن آب خالص ترباشد، بيشتر به توانايي طبيعي بدنمان اجازه ميدهيم سموم زيانبار را بيرون برده و طول عمرجواني را حفظ کند.
هرموجود زنده دراين سياره ابتدائاً ازآب درست شده است. بيش از 72 % بدن انسان از آب تشکيل شده است، که اهميت کيفيت آب را يک معادله عقل سليم مي سازد. " اگرآب بيش از 3/2 از بدنمان را تشکيل بدهد... درآنصورت قطعاً کيفيت آن آب داراي تاثيري عمده بر سلامت و صحت ما خواهد بود. "


آب زيربناي بدن مان است، ومثل هرساختماني... اگر زيربنا کيفيت ضعيفي داشته باشد، انتظار مقاومت و طول عمر براورده نخواهد شد.
شما بهترين آب، بيشترين مقدار و راحت ترين را ، با کسري از هزينه آب بطري بدست مياوريد!

بنياد سلامت خوب آب خوب است.
کميت و کيفيت آبي که مي نوشيم داراي اثري شديد بر سلامت مان است.

بدن انسان يک دستگاه آبي است، که ابتدائاً براي اداره کردن با آب و مواد معدني طراحي شده است. هرفرايند زندگي بخش وشفادهنده که درداخل بدنمان بوقوع پيوندد... با آب اتفاق ميفتد. صرفاً درآخرين دهه علم پزشکي شروع به تمرکز بيشتربرتوانايي شگفت آوربهبودي که بدنمان دارد و اينکه چقدرآن توانايي برآب بستگي دارد کرده است. بدنمان بطورناخوداگاه ميداند چگونه و تلاش ميکند طول عمرجواني را حفظ کند، ودرهرتلاش آن... آب نکته اصلي است.


بدن انسان ازبيش از70 % آب تشکيل شده است. خونمان بيش از80 %، مغزمان ... بيش از 75 %، و کبد انسان حيرت آوراست که از 96 % آب تشکيل شده !
عملکرد هرسلول در بدنمان بوسيله سيگنالهاي الکتريکي فرستاده شده ازطريق سيستم عصب مان ازمغز کنترل مي شود. در واقع، اعصاب مان، يک سيستم استادانه درست شده ازراههاي آبي کوچک هستند. اگر مايع داخل اعصاب مان بعلت دئيدراسيون ضخيم شود، يا با مواد شيميايي مصنوعي يا فلزات سنگين سمي مثل سرب آلوده شود، سيگنال هاي حيات ميتوانند منحرف شوند. حالا بسياري متخصصان معتقدند که انحراف اين سيگنال ها مي توانند علت اصلي

بسياري بيماريهاي منحط کننده و بيماريهاي نورولوژيکي مثل اختلال نارسايي توجه، سندرم خستگي مزمن، اضطراب، افسردگي و حتي بيماري آلزايمرباشند.
درباره اثرات سلامتي آلودگي آب بيشتر بخوانيد.


با درنظرگرفتن نقش اصلي که آب درعملکرد مغز وسيستم عصبي مان ايفا ميکند، خلوص آن احتمالاً اساسي ترين و اوليه ترين اصل طول عمرسالم است. بلع مناسب و جذب ماده غذايي بستگي بر يک ورود سالم آب دارد. براي اينکه بدنمان ارزش غذايي ازغذاها و مکمل ها بدست بياورد، ما بايد مقدار زيادي آب خوب مصرف کنيم. ازآنجايي که شکرها و ئيدرات هاي کربن سريعتر جذب مي شوند، حتي يک مقدار کم ازدئيدراسيون ميتواند باعث شود ما بلع کالري داربدون تغذيه ازغذاهايي که مي خوريم داشته باشيم.


ميزان انرژي ما تا حد زيادي تحت تاثيرميزان آبي است که مي نوشيم. بصورت طبي تاييد شده است که صرفاً يک کاهش 5 % در مايعات بدن باعث يک کاهش انرژي 25 تا 30 % درفرد بطور متوسط خواهد شد... يک افت 15 % در مايعات بدن باعث مرگ مي شود! آب چيزي است که کبدمان استفاده ميکند براي سوخت وساز چربي به انرژي قابل مصرف. تخمين زده ميشود که بيش از 800 % از جمعيت مان ازفقدان انرژي ناشي از دئيدراسيون کم رنج ميبرند. يک بلع اضافه آب سالم کمک به سوخت وساز و ريختن چربي ذخيره خواهد کرد.... که منتهي بر انرژي بيشتر و چربي کمتر مي شود.
درباره آب و ازدست دادن وزن بيشتربخوانيد.


سم زدايي احتمالاً مهم ترين مولفه مجزا براي سلامت درازمدت است... و مولفه اي که بصورت انحصاري تر بريک بلع کافي از آب خوب دارد. آب تنها وسيله بيرون راندن سموم بدن مان است، نکته اصلي براي پيشگيري از بيماري. درجامعه صنعتي شده، شيميايي مان، ما روزانه در برابر صدها ماده زيانبار قرار مي گيريم. هوا، غذاها و هرچيزي که لمس ميکنيم... محتوي آثاري از مواد شيميايي مضر هستند.
متاسفانه نمي توانيم از ورود سموم به بدنمان جلوگيري کنيم، اما مي توانيم به بدنمان کمک کنيم با نوشيدن مقدار زيادي آب سالم ازدست آنها خلاص شود. هرچه که آب بيشتري بنوشيم ... بيشتر به بدنمان اجازه ميدهيم خودش را تصفيه کند. تقريباً همه بيماري هاي منحط کننده نتيجه سمومي است که دربدنمان تشکيل مي شوند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید