لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پژوهش در مديريت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پژوهش در مديريت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فصل ۱: تبيين تحقيق و دلايل انجام آن

فصل۲:عناصر تحقيق

فصل۳:فرايند و مراحل مختلف تحقيق

فصل۴:انتخاب موضوع، تعريف مسئله و …

فصل ۵: روشهاي تحقيق علمي

فصل۶: پيشينه موضوع تحقيق

فصل۷:تحقيقات كيفي و روشهاي گردآوري

فصل۸: تحقيقات تجربي (آزمايشي)

فصل۹: تحقيق پيمايشي

فصل۱۰: مفاهيم جامعه، نمونه و انواع نمونه

فصل۱۱: تحليل آماري پژوهش

فصل۱۲: تنظيم گزارش تحقيق

اسلاید ۲ :

مقدمه:

علت انجام تحقيق؟

متغير مستقل؟ متغير وابسته؟

زبان و رويكرد علمي و پژوهش

اسلاید ۳ :

انسان با درك چرايي رخداد و ارتباط بين پديده ها توانست به پيش بيني دقيق بپردازد.

هدف از كاوش: پاسخ به سوالهاي چه و چرا

اسلاید ۴ :

شناخت: آشنايي، دريافت، ادراك، فهم و معرفت

ارتباط انسان با محيط: حواس ۵ گانه؟

كمك حواس به يكديگر

شناخت دريافتي است كه حواس و ذهن و عقل مشتركاً در آن دخالت دارند

اسلاید ۵ :

استناد به مقام صلاحيت دار (كتابهاي مرجع)

شيوه هاي شهودي:استناد به استدلال

شيوه تفكر منطقي:قوانين منطقي و استدلال(قياسي، استقرايي و تمثيل)

روش علمي:فرايند جستجوي منظم براي مشخص كردن موقعيتي نامعين

اسلاید ۶ :

شناخت و منابع گوناگون ايجاد آن

استناد به مقام صلاحيت دار (كتابهاي مرجع)

روش باور

اسلاید ۷ :

شيوه هاي شهودي:استناد به استدلال

تثبيت باور- روش پيشيني مقدم بر تجربه

كوهن و نگل: روش شهودي

حكم هاي پذيرفته شده ((پيش گراي)) بديهي اند

استدلال را بپذير نه لزوماً تجربه را

تمايل طبيعي بشر به سوي حقيقت

اسلاید ۸ :

شيوه تفكر منطقي:قوانين منطقي و استدلال(قياسي، استقرايي و تمثيل)

تفكر: رفتار دروني كه با نشنه هايي كه ظاهر مي كند ميتوان آن را شناخت

فكر كردن حركتي است مستقيم از سوي مجهول به طرف معلوم

نتيجه فكر كردن

علم منطق: درست فكر كردن و نتيجه گيري از انديشه صحيح

استدلال:فنوني كه در منطق براي اثبات نظريات يا پيشگيري از خطاهاي فكر به كار مي رود- طلب دليل كردن

اسلاید ۹ :

قياس: از كل به جز رسيدن- عقل انسان به كمك تجربه قياس ميكند

شرط صحت قياس درس بودن مقدمات

استقرا: از جز به كل رسيدن

قوانين كشف شده علوم طبيعي و فيزيك و …

قوانين حاكم بر طبيعت

اسلاید ۱۰ :

تمثيل:

مثال آوردن به منظور اثبات نظريات از استدلالهاي مهم عاميانه

تمثيل بيشتر استدلال ضعيف و فاقد ارزش تحقيقي