لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مديريت منابع انساني پيشرفته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مديريت منابع انساني پيشرفته قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

nمنابع سازمانها و اهميت انها

n

nمديريت منابع انساني ( ديدگاه سنتي و ديد گاه استراتژيك)

nوجود مديريت نيروي انساني با نقش استراتژيك مسئوليت و پاسخگوئي ويژه اي را به وجود مي اورد كه لازمه پذيرفتن ان داشتن بينش يا تفكر استراتژيك و درك وسيعي از حوزه تخصصي مقوله مديريت منابع انساني است

nنگاه كردن به سازمانها به عنوان يك پديده زنده پويا و در حال ياد گيري نگرشي فراتر از نگرش سيستمي يا اقتضائي طلب ميكند كه مي توان انرا نگرش استراتژيك ناميد

n

n

n

اسلاید ۲ :

ادامه مقدمه

n

n

nمديران منابع انساني با تفكر استراتژيك صرفا به نحوه انجام وظيفه كاركنان نمي پردازند بلكه با تدابيري موثر در جذب و نگهداري بهسازي و كار برد مطلوب نيروي انساني كاركناني با توانائي شخصيت و خلق و خوي متناسب با فرهنگ و ماموريت سازمان به وجود مياورند كه بجاي بكار گيري ابزار كنترل و نظارت مستمر خود انها با احساس مسئوليت و داشتن وجدان كار كنترل كننده خود باشند.

اسلاید ۳ :

سازمان یاد گیرنده

سازمان یاد گیرنده یا فرا کیر سازمانی است که افراد ان به طور مستمر در مییابند که چگوند سازنده واقعیات  هستند و چگونه می توانند ان را تغییر دهند.“ اهرمی به اندازه کافی بلند به من بدهید…..و به تنهائی قادر خواهم بود جهان را جابهجا کنم“ (ارشمید س).

سازمان یاد گیرنده سازمانی است که در ان افراد به طور مستمر در حال توسعه ظرفسیت خود جهت تحصیل نتایجی هستند که به واقع طالب انند. جائی که الگوی تازه فکر کردن پرورش مییابد محلی که خواسته ها و تمایلات گروهی محقق میشود و بالاخره مجموعه ای که در ان افراد پیوسته میاموزند که چگونه با یک دیگر یاد بگیرند

سازما نی است که به طور مستمر در حال افزایش ظرفیت خود برای خلاقیت و ساختن اینده ای بهتر است

اسلاید ۴ :

اصول سازمان فرا گیر

 ۱- تصویر و ارمان مشترک: سبب ایجاد احساس تعلق بلند مدت به مجموعه

 ۲- مدلهای ذهنی: انگاشته ها، تصاویر و اشکالی که بر فهم شخص از دنیا و

  نحوه عمل وی در مقابل ان اثر میگذارد

 ۳- یاد گیری تیمی: قابلیت نگاه کردن به تصویری ورای تصورات شخصی

 ۴- تسلط شخصی: ایجاد انگیزه در فرد که فرا گیرد اعمالش چگونه بر محیط 

 اطراف او اثر میگذارد

 ۵- تفکر نظام گرا: مرتبط دانستن خود با سازمان ونه نا مربوط انگاشتن

 خود. مرتبط دیدن همه اجزا در چار چوبی مشخص (فرمان پنجم)

اسلاید ۵ :

تعريف مديريت

مديريت عبارت است از فرايند محقق سازي موثر وكارامد اهداف سازمان به همراه و از طريق افراد

مديريت فرايند برنامه ريزي و تصميم گيري، سازماندهي، هدايت و كنترل براي استفاده بهينه از منابع (انساني، مالي، مادي و اطلاعاتي) به منظور نيل به اهداف سازماني به طريق اثر بخش و كار امد است

براي نيل به اهداف سازمان هماهنگي بين

 برنامه ريزي، سازماندهي ، هدايت ، و كنترل و نظارت امريست حياتي

اسلاید ۶ :

تعريف مديريت منابع انساني

عبارت است از جذب و به كار گماري،  پرورش و بهسازي، انگيزش و حفظ

 و نگهداري نيروي انساني به منظور دست يابي به اهداف سازماني

منابع انساني كليد موفقيت يا شكست سازماني به شمار ميايد

اسلاید ۷ :

اهميت مديريت منابع انساني

عامل انساني و نقش منحصر به فرد او به منزله يك منبع استراتژيك و طراح و مجري نظامها و فرا گرد هاي سازماني جايگاهي به مراتب والاتر از  گذشته يافته است

عمده دارائي ارزشمند سازمانها افرادي هستند كه به صورت فردي و جمعي در تحقق اهداف سازمان نقش موثري ايفا ميكنند و در صدد ند تا مزيت رقابتي را از طريق توسعه استراتژيك نيروي كار توام با تعهد سطح بالا و ماهرانه كسب كنند

اسلاید ۸ :

ادامه اهميت مديريت منابع انساني

امروزه نيروي انساني به مثابه منبع خلق ارزش تلقي ميشود و نه به منزله هزينه

نقشهاي مديريت منابع انساني در حال تغييرند اين تغييرات عمدتا عبارتند از

– بهبود بهره وري

– گرايش نيروي كار به مشتري مداري

– تلاش براي مواجهه هوشمندانه با چالشهاي محيطي (مهندسي مجدد TQM-(

اسلاید ۹ :

ادامه اهميت مديريت منابع انساني

    فلسفه وجودي مديريت منابع انساني بسيار تغيير نموده است به عبارت ديگر مديريت منابع انساني هم از لحاظ محتوائي و هم از لحاظ ساختاري غني سازي شده  و جايگاهي فراتر از انجام وظايف انتخاب، استخدام، تعيين حقوق و دستمزد و روابط  كاري به عهده دارد . انتظار ميرود مديريت نيروي انساني در سازمان هاي امروزي نقشي فعال در برنامه ريزي هاي مهم و استراتژيك سازمان ايفا نمايند. با اين همه تشخيص استعدادها و قابليت هاي بالقوه نيروي انساني در سازمان ها و فراهم اوردن امكانات لازم براي پرورش و توانمندي انها كاري نيست كه از طريق پيروي از اصول سنتي مديريت ممكن باشد. از اين جهت عملي نمودن اين ضرورت قبل از هر چيز مستلزم بررسي تحليلي و شناخت اسيب هاي استراتژيك در فرايند هاي مديريت منابع انساني است تا از اين طريق بتوان شكاف ميان اين اسيبها و رسالت و اهداف متعالي سازمان را شناخت

اسلاید ۱۰ :

ادامه اهميت مديريت منابع انساني

اجراي وظايف مديريت منابع انساني در محيط پيچيده و پوياي دنياي كنوني به خصوص در عرصه فعاليت هاي علمي و دانشگاهي نه تنها مستلزم دقت و ظرافت خاصي است بلكه نيازمند قابليت ها (دانش مهارت) و شايستگي  هائي است كه تا دهه گذشته اهميت و ضرورت چنداني نداشته است. در مديريت منابع انساني تغييراتي به وجود امده كه برخي از انها به شرح  زيرند

– به هم اميختگي فن اوري و مشاغل

– دگر گونيها در طراحي مشاغل

– تاكيد بر اموختن مستمر

– كنترل بيروني عملكرد توسط مشتريان

– تغيير در ساختار كار از افراد به تيمها

– تنوع در نيروي كار، ساعات كار( شناور)، انتظارات و خواسته ها