دانلود فایل پاورپوینت مبانی مدیریت منابع انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مبانی مدیریت منابع انسانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مبانی مدیریت منابع انسانی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مديريت منابع انساني يكي از زير مجموعه هاي مديريتي در سازمان است و سعي در برآورده نمودن استراتژي ها، هدفها و برنامه هاي سازمان در سطوح مختلف در رابطه با موضوعات مرتبط با منابع انساني دارد.

اسلاید 2 :

دنياي ما دنياي سازمانهاست و گرداننده اصلي اين گردونه، انسانها هستند. آنانند كه به كالبد سازمانها جان مي بخشند و تحقق هدفها را ميسر مي سازند. از اينرو بزرگي هر موسسه اي تنها به اندازه عظمت كساني است كه براي آن سازمان كار مي كنند و رشد كسب و كار بر محور كاركنان آن دور مي زند و كاميابي يا شكست هر سازمان به يافتن و نگهداري افرادي شايسته و مناسب بستگي دارد كه براي انجام دادن كارهاي آن پيدا مي كنند و چنانچه سازماني نتواند اين برتري ها را حفظ نمايد آن سازمان قهراً اندك اندك به سرازيري و كاستي دچار خواهد شد.
از اينرو مديريت منابع انساني جهت يافتن انسانهاي شايسته و نيز توسعه منابع انساني خود يك نقش حياتي و كليدي را در سازمان ايفا مي نمايد.

اسلاید 3 :

با نگاهي گذرا به تاريخچه مديريت منابع انساني پس ايجاد مكتب مديريت علمي در مي يابيم كه در ابتدا فعاليتهاي مديريت امور كاركنان نسبت به ساير وظايف سازماني در درجه دوم اهميت قرار داشت و به آن در مجموعه سازمان چندان اهميتي نمي دادند.
اين امر علاوه بر آنكه از نظر اخلاقي آن تكريم و احترام انسان را كه مي بايست براي انسان قائل شد را نقض مي نمود از ديدگاه اقتصادي نيز به سازمانها خسارات زيادي را وارد مي نمود از اينرو به مرور با تحقيقات علمي كه در ابعاد مختلف صورت گرفت ثابت شده است كه چه از نظر اخلاقي و چه از نظر اقتصادي توجه و تكريم به انسان امري بديهي و لازم است. و در اين صورت است كه مي توان رشد و توسعه واقعي منابع انساني و به تبع آن رشدسازمان را انتظار داشت.

اسلاید 4 :

در يك قرن اخير در تعريفهاي مرتبط با انسان در علم سازمان تغييرات اساسي به وقوع پيوسته است.
در اين تغيير به صورت تدريجي خواص و توانايي‌هاي مختلفي از انسان كشف گرديده است.
نگرش اول كه به صورت سطحي و ساده به انسان مي‌نگريست، تبديل به يك تصوير پيچيده شده که دراین نگرش انسان به عنوان يك منبع با ارزش و غير قابل جايگزين در سازمان معرفی شده است.

اسلاید 5 :

ايجاد يك نگرش مثبت در مورد انسان است. با اين تعريف كه: انسان موجودي است كه صفات بالقوه منفی و مثبت بودن را در خود دارد كه با توجه به سيستم ارزشی، عوامل محيطي قادر است آنها را به فعليت در آورد.
در فلسفه سازماني ابتدا بایستی نگرشی مثبت به انسان و توانايي هاي بالقوه و بالفعل او پديدار شود تا در پي آن به توان به موضوع توسعه و بالندگي منابع انساني به صورت واقعي و مستمر پرداخت

اسلاید 6 :

ذات اصلي انسان مثبت است. دو نيروي دروني در وي وجود دارد كه وي را به دو جهت مخالف يكديگر مي كشانند. او قادر است و مي تواند به كمك عقل و اراده و خواست خود با توجه به سيستم ارزش اش جهت گيري نمايد و تصميم بگيرد. از اينرو انسان قادر است در هر زمان خود را تغيير دهد.
اين ويژگي برنامه توسعه انساني را در سازمان ميسر مي سازد. و برنامه هاي تغيير را امكان پذير مي نمايد.
بايد توجه داشت كه هر قدر انسانها به سمت تكامل پيش روند به همان ميزان خواص بهره وري در آنها بيشتر مي شود(رجوع شود به مباحث کلیات مدیریت0)
انسان متكامل انسان بهره ورتر است و سازمانها با داشتن چنين نيروهاي به رشد و بالندگي دست پيدا مي نمايند.
چرا كه انسان وسيله، محور، روح و هدف بهره وري و سازمان است.[1]
[1در اين درس نگرش ياد شده فوق بر انسان حاكم است

اسلاید 7 :

مديريت منابع انساني به عنوان يك حرفه به صورت كنوني عمرش به چند دهه اخير باز مي گردد و لذا به تبع آن هدفها ، وظايف آن با توجه به تغييراتي كه در نگرش به انسان در سازمانها اتفاق افتاده است تغيير نموده است
تغيير درا ين نگرش را مي توان چنين بيان داشت كه منابع انساني مفهوم وسيعتري از نيروي انساني را افاده مي كند.
يعني آنكه انسان ، قبل از آنكه يك نيروي بالفعل و محدود براي سازمان به حساب آيد يك منبع بالقوه محسوب مي شود.
نيروي انساني قسمتي از انسان و منابع انساني تماميت استعدادهاي و قابليت هاي بالفعل و بالقوه انسان را مدنظر قرار مي دهد.
در اين درس هر جا سخن از انسان (كاركنان ، همكاران ، نيروي انساني و...) درسازمان برده مي شود مقصود از آن مفهوم منابع انساني است.

اسلاید 8 :

هدفهاي راهبردي مديريت منابع انساني
بهره وري
كيفيت زندگي كاري
رعايت قانون

اسلاید 9 :

يكي از مهمترين هدفهاي سازمان است و مديران در سازمانها همواره درتلاش اند تا بهره وري را ارتقاء دهند. هر چند كه مديران منابع انساني نمي تواند به صورت مستقيم بر فاكتورهاي نظير سرمايه، مواد و... كه بر بهره وري اثر دارند اثر گذارد و ليكن با توجه به نقش اساسي كه انسان در بهره وري ايفا مي نمايد، مي تواند با اقدامات موثر خود در بهره وري كلي سازمان تاثير عظيمي داشته باشد.
توسعه دانش -افزايش عملكرد – كاهش ترك خدمت – كاهش غيبت- كاهش شكايت و...

اسلاید 10 :

  • ديگر هدف مديريت منابع انساني بهبود كيفيت زندگي كاري است
  • بهتر شدن كيفيت زندگي كاري منجر به خشنودي و رضايت كاركنان در سازمان شده و ايجاد زمينه هاي مناسب براي مشاركت و درگير شدن فعال همكاران در سازمان را نيز به همراه دارد
  • برخی از اثرات آن: افزايش مشاركت در كار – افزايش خشنودي از كار – كاهش فشار عصبي – كاهش سوانح و بيماريها و...
  •  
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی - مرور سابقه علمی و مبانی نظری

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
¾ مديريت منابع انساني وظايف و مسئوليتهاي دولتها در قبال جامعه, غالباً به وسيله سازمانهاي دولتي, صنعتي و بازرگاني موجود در جوامع صورت مي‌پذيرد و منابع انساني, عوامل مهمي براي تحقق اهداف اين سازمانها به شمار مي‌روند‌. در حقيقت اين نيروهاي انساني هستند كه سازمانهاي يادشده در بالا را به هدفهايشان مي‌رسانند و زمان ...

دانلود مقاله مبانی توانمند سازی منابع انسانی در سازمان ها

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
×مقدمه :بدون شک منابع انسانی در همه اعصار و قرون ، مهمترین عامل دستیابی به توسعه به شمار می رفته و همواره بعنوان موتور توسعه مطرح شده است . در عصر حاضر نیز که بشر به پیشرفت های فوق العاده در زمینه علوم و تکنولوژی دست یافته ، به رغم نقش تکنولوژی در تحقق توسعه کشور ، نه تنها از اهمیت منابع انسانی کاسته نشده بلک ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم مدیریت منابع انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
327 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اهداف کلی : 1-اهمیت و اهداف مدیریت منابع انسانی 2-تعاریف و مفاهیم مدیریت منابع انسانی 3-وظایف و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی 4-نقش سازمان امور اداری و وزارت کار وامور اجتماعی در مدیریت منابع انسانی در ايران اسلاید 2 : هدف های رفتاری : 1-فلسفه مدیریت ...

مقاله استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به مدل بهینه مدیریت منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به مدل بهینه مدیریت منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی نیروی انسانی ارزشمندترین منبع هر سازمان می باشد که به عنوان یک مزیت رقابتی مهم ، پیچیده و خاص همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. پیچیدگی نیروی انسانی ناشی از خواسته ها و ...

مقاله نقش نظام شایسته سالاری در تبیین مدیریت منابع انسانی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش نظام شایسته سالاری در تبیین مدیریت منابع انسانی چکیده شایستگی مجموعه ویژگی هایی است که در عملکرد شغلی موفق و نیل به هدف های سازمانی سهیم است. این شایستگی ها شامل دانش، مهارت ها، توانایی ها به اضافه ویژگی هایی نظیر ارزش ها، انگیزش، نوآوری ها و کنترل خود می شوند.امروزه منابع انسانی پرورش یافته عامل اصلی ...

مقاله بررسی سازمانهای ماجولار و نقش مدیریت منابع انسانی در آنها

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی سازمانهای ماجولار و نقش مدیریت منابع انسانی در آنها چکیده این مقاله به بررسی سازمانهای ماجولار و نقش مدیریت منابع انسانی در این سازمانها می پردازد. سازمانهای ماجولار سازمانهایی هستند که از ساختار ماجولار استفاده می کنند. این ساختار ، یکی از انواع ساختارهای رسمی فرابروکراتیک می باشد که برای نیاز به ...

مقاله دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق چیکده در دنیای رقابتی امروز دستیابی به مقاصد راهبردی بدون داشتن ساختار سازمانی مناسب امکانپذیر نیست سازمانها باید ساختارهایی را طراحی کنند که در رقابت روزافزون امروزه انعطاف پذیر و جوابگوی نیازهای سازمان باشد. هدف از این پژو ...

مقاله چالش های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چالش های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران واژه های کلیدی : مدیریت منابع انسانی ، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، کار مفید چکیده منابع انســانی کارآمد و پر انگیزه در افزایش اثر بخشــی هر سازمان نقش مهم و اساسی ایفا می کند . شناخت چالش ــهای موجود و عوامل موثر بر مدیریت منابع انســانی می تواند مدیران را ...