بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شنیدن با گوش دادن فرق دارد

شنیدن فقط گرفتن ارتشعات صوتی نیست.

گوش دادن معنابخش به شنیده هاست.

گوش دادن موثرکاری فعال است تا منفعل.

اسلاید 2 :

چنانچه خواهان بهبود بخشیدن به مهارتهای گوش دادن خود هستید رفتارهای 8گانه زیر را رعایت کنید:

1- ارتباط چشمی برقرار کنید.

2- با تکان دادن سر نشان دادن جلوه های مناسب صورت ، سخنان گوینده را تایید کنید.

3- از رفتارها و قیافه های حاکی از حواس پرتی خود خودداری کنید.

4-پرسش هایی را مطرح کنید.

5-نقل بیان کنید.

6-از قطع کردن سخنان گوینده بپرهیزید.

7- همزمان صحبت نکنید.

8-نقش گویندگی و شنوندگی خود را به آرامی  و روانی تغییر دهید.

اسلاید 3 :

حقیقت 37 – کانال ارتباطی مناسب را انتخاب کنید

حقیقت 37 با یک مثال ساده آغاز کنیم:

*پاترسون در انتخاب کانال برقراری ارتباط مدیران خود دچار اشتباه شده است .

به احتمال زیاد ، یک جلسه ی رو در ور کانال بهتری برابر ابلاغ چنین پیام احساساتی و حساسی می بود.

*چرا مردم یک کانال ارتباطی – برای مثال،یک مکالمه تلفنی را بر کانال ارتباطی دیگر مثلا جلسه رودر رو ترجیح می دهند ؟ و آیا نگرش و معیار کلی و جامعه ای وجود دارد که به ما در زمینه گزینش کانال ارتباطی کمک کند ؟

اسلاید 4 :

*شواهد حاکی از این است که کانالهای مختلف ارتباطی از نظر ظرفیت انتقال اطلاعاتی با هم متفاوت هستند.

*بعضی از این کانالها از نظر اینکه :

1-استفاده همزمان از روشهای مختلف ارتباطی را ممکن می سازند.

2-بازخورد فوری را تسهیل می کنند.

3- خیلی شخصی هستند

کانالهای قدرتمندی به حساب می آیند .

برخی دیگر از این نظر که امکان برخورداری کمتری از عوامل 3گانه ی بالا را بوجود می آورند ، کانالهای ضعیفی هستند .

اسلاید 5 :

*عامل اصلی تعیین کننده ی انتخاب یک کانال نسبت به کانال دیگر،عادی یا غیرعادی بودن پیام است .

*پیام های عادی معمولا سرراست تر بوده و دارای حداقل ابهام هستند .

*پیام های غیرعادی غالبا پیچیده اند و احتمال  سوتفاهم در آنها وجود دارند .

اسلاید 6 :

*خصوصیات اصلی دهه ی گذشته ، تعطیلی تشکیلات سازمانی،بیکارسازی های گسترده کارکنان،نوسازی ساختاری،ارغام شرکتها درهم،یکپارچه سازی و سرعت فزآینده در معرفی محصولات و خدمات جدید و جایگزینی آنها با محصولات و خدمات قبلی،بوده است – که همه آنها پیام هایی غیرعادی و دارای ابهام زیاد و نیازمند انتقال مقدار زیادی اطلاعات بوده اند .

*بنابراین جای شگفتی نیست که می بینیم کار آمد ترین مدیران در حال افزایش استفاده ی خود از کانال های قدرتمندتر هستند .

اسلاید 7 :

حقیقت40 – قدرت کردار شما بیشتر از قدرت گفتارتان است

*مهم نیست شما می گویید، مهم کاریست که می کنید !

*اعمال شما با صدایی بلندتر از گفتارتان سخن می گویند

*زمانی که بین حرف و عمل  تناقضی وجود داشته باشد ، توجه مردم عمدتا جذب کردارها می شود و به گفتارها توجه کمی مبذول می دارند .

اسلاید 8 :

*مدیرانی که خواهان برقراری جو اخلاقی قدرتمندی در محیط کار خود هستند،باید اطمینان حاصل کنند که کردار و گفتارشان با هم منطبق و سازگار باشد.

*دوگانگی ها و تناقضات بین کردارها و گفتارها می توانند بیش از هر عامل دیگری به تلاشهای یک مدیر برای اعتمادسازی با کارکنانش صدمه بزنند.

*یک مدیر قابل اعتماد کسی است که کارکنان او به عدم سو استفاده ی او از انسانها و موقعیت ها باور دارند .

*اطمینان کردن به مدیری که بین حرف و عملش  تناقض وجود دارد برای کارکنان دشوار می باشد.

اسلاید 9 :

خدایــــــــــا سرنوشت مرا خیر بنویس
تقدیری مبارک.
تا هرچه را که تو دیر می خواهی زود نخواهم.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید