لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

يكي ازمهمتـرين فعـاليتـها درزنـدگي اجتمـاعي بشر امروزمـديريت است كه به كمك اين فعاليت    مي توان ازطـريق اصولي و باتـوجه به منـابع وامكانـات موجود به نحو احسن به اهـداف سازمان    دست يافت. براي رسيدن به اين چنين اهـدافي مديران فرايندي رادنبال مي كنند،كه شامل اجزايي همچون برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت وكنترل وهدايت وتصميمگيري است.برنامه ريزي به عنوان يكي ازوظايف اصلي وبـااهميت دربحث مديريت صحيح موردتاكيد قرارمي گيرد.

اسلاید ۲ :

برنامه ريزي يكي ازفعاليتـهاي پيچيده مـديريتي است. فرايندي است كه تعيين مي كند سازمان به آنجايي كه مي خواهد برسد، چـگونه برسد. دربـرنـامه ريـزي، مـديـران آينـده رامي نگرند، اهـداف سازمـان را مشخص مي كنند و استـراتـژيها را به منـظور نيـل به اينگونه اهـداف بسـط مي دهند. وسعت وپيـچيدگي برنـامه ريزي بستگي بـه پيـچيدگي وكثرت اهـداف دارد.

اسـاس برنـامه ريزي، بـرآگاهي از فـرصتـها و تهـديدهاي آتـي و چگونگي استـفاده ازفـرصتها ومبـارزه بـا تهـديدها قـرار دارد.

اسلاید ۳ :

هرچند بـرنـامه ريزي تضـميني براي موفقـيت جهت دست يابي به اهـداف سـازمان نيست،  ولي شواهدي وجود داردكه سازمـانهايي كه برنـامه ريزي رسمي و مدوني دارند نسبت به ديگر سـازمانها در طي دورة زماني معـلوم بهـتر بـرنـامه هاي خود را به اجـرا در مي آورند. بـه ندرت مي توان سـازماني را يافت كه با شانس و اقبـال و با تـأثيرات محيـطي مـؤفق بوده است. در واقع مي تـوان گفت برنـامه ريزي پلي است بيـن حـال وآينـده .

اسلاید ۴ :

مفهوم برنامه ریزی

براي برنـامه ريزي، متخـصصان از زوايـاي مختـلفي، تعـاريف متعددي ارائه كرده اند. كه ما دراينجاچند نمونـه ازآنها را يادآور مي شـويم. بـرنامه ريزي عبـارت است از :

 • تعيين هـدف، يافتـن و ساختـن راه هاي رسيدن به آن .
 • تصميم گيري درمورد اينكه چه كارهايي بايد انجام گيرد.
 • تجـسم وطراحي وضعيت مـطلوب درآينـده و يافتن وساختن راهها و وسايلي كه رسيدن به آن را فراهم كند.
 • طراحي عمليـاتي كه شيئي يا موضوعي را برمبنـاي شيـوه اي كه ازپيش تعريف شده تغـيير بـدهد.
 • براي دست يافتن به هـدف مورد نظر، بايد قبـل ازتلاش فيـزيكي يا اقـدام به انجام كار، تـلاش ذهني يا برنـامه ريزي كـافي صورت بگيرد.

اسلاید ۵ :

اهداف برنامه ریزی

هـدفهايي كه در هر برنـامه ريـزي دنبـال مي شود به شـرح ذيل مي باشد:

 • افـزايش احتمال رسيدن به هـدف از طريق تنـظيم فعـاليتـها،
 • افزايش جنبـة اقتـصادي ( مقرون به صرفه بودن عمليات )،
 • تمركز بر روي مقـاصد و اهـداف و احتـراز ازتـغييرمسير،
 • تـهيه ابـزاري براي كـنترل

اسلاید ۶ :

مزایای برنامه ریزی

برنـامه ريزي در هرسـازمان محـاسن زيادي داردكه مهـمترين آنها به شـرح ذيل است:

 • اهـداف برنـامه ريزي را فقط درچارچوب برنامه ريزي مي توان تحقق بخشيد.
 • برنـامه ريزي، زمينه را براي اجراي تصميمها فـراهم مي كند.
 • برنـامه ريزي درسطوح مختلف كمك مي كند تا طرحهاي آينده به طور منظم انجام شود و حـداكثر نتيـجه را بدست آورد.
 • بـارشـد سريع تكنـولـوژي، تنها درچارچـوب برنـامه مي توان خود را با رشد مورد نظرتطبيق داد.
 • برنـامه ريزي، به طورمستقيم ما رابه سوي رشد اقتصادي كـلان مي برد و ازبه هدر رفتن عوامل توليد جلوگيري مي كند.
 • برنـامه ريزي، موجب بـودجه بندي مي گردد ودر نتيـجه ابـزاركنترل را بـه مـديرمي دهد.
 • برنـامه ريزي روحيـه گروهي را بـالا مي برد و درنتيـجه كارآيي سـازمان افـزايش مي يـابد.

اسلاید ۷ :

محدودیت های برنامه ریزی

علـي رغم محاسن زيادي كه برنـامه ريزي دارد، محـدوديتـهايي را نيـزبـه همراه داردكه عبارتنـد از:

 • با توجه به صرف هزينه و وقت، تعهـدي براي تحـقق اهـداف به دست نمي دهد.
 • بـه عـلت صرف هزينه و وقت، سـازمانهاي كـوچك از انجـام عمل برنـامه ريزي خـودداري مي كنند.
 • حـركت را درتمـام سطـوح سازمـان دركوتـاه مدت، مشكل يـاكند مي كند.
 • برنـامه ريزي بيشتر براسـاس احتمالات و حـدس است تا براسـاس يقين.

اسلاید ۸ :

همان طور که در فیلمسازی سناریو می نویسند تا چارچوب و طرح فیلم مشخص باشد در راه اندازی کسب و کار نیز به طرح نیاز دارید.

Business Plan (BP) را در بعضي از کتب و مقالات طرح کسب و کار، طرح تجاری، طرح توجیهی، برنامه کسب و کار و … نيز ترجمه كرده اند كه در این ارایه به تناوب از اين اصطلاحات استفاده شده است.

اسلاید ۹ :

طرح کسب و کار براي يک پروژه يا فعاليت تجاري در هر سازمان اقتصادی بزرگ و کوچک به عنوان سندی اصلی تلقی می شود که  مقیاسی برای کارمندان و مدیران خواهد بود تا به واسطه آن بتوانند میزان موفقیت های خود و شرکت را بسنجند و برای فعالیت های آتی تصمیم گیری کنند. این برنامه بر اساس توانایی های شرکت در نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه تهیه می شود.

به عنوان مثال داشتن یک برنامه کسب و کار مناسب هنگام ارائه تقاضای دریافت وام از موسسات اعتباری همچون بانک ها نقش موثری در تصمیم گیری آنها برای حمایت از شرکت و پروژه های در دست اجرای شما دارد.

اسلاید ۱۰ :

مفهوم طرح كسب و كار

 • طرح كسب و كار سند مكتوبي است كه جزئيات كسب و كار پيشنهادي را مشخص مي كند. اين سند بايد ضمن تشريح موقعيت كنوني، نيازها، انتظارات و نتايج پيش بيني شده را شرح دهد.