بخشی از مقاله

آريايي ها چه كساني بودند؟
اقوام آريايي
آريايي ها اقوام كوچ نشيني بودند كه با دام داري روزگار مي گذراندند. مسكن اوليه ي آن ها، سرزمين ها و چراگاه هاي شمال فلات ايران بود. آريايي ها مردمي چادرنشين بودند و همراه با دام هايشان در كنار رودخانه ها و چراگاه ها زندگي مي كردند. گروهي از آريايي ها به ايران مي آيند.
در حدود چهار هزار سال پيش آريايي ها از سرزمين اوليه ي خود مهاجرت كردند. اروپا، هند و فلات ايران از مناطقي بود كه آنان به اين مناطق رهسپار شدند.

دلايل مهاجرت آريائيان :
1 - افزايش جمعيت
2 - كمبود چراگاه
3- هجوم اقوام همسايه
4- سردشدن ناگهاني هوا كه باعث از بين رفتن چراگاه ها ، انسان ها و دام هايشان شد.
دسته اي از آريايي ها كه به رهبري رؤساي قبيله ي خود طي چندين سال به فلات ايران رهسپار شدند همراه دام هاي خود، به مهاجرت پرداختند.


فلات ايران از هر جهت براي زندگي و سكونت مساعد بود. v سرزميني كه آريايي ها وارد آن شدند ايران يا سرزمين آريايي ها ناميده شد. آن ها شامل سه گروه ماد، پارس و پارت بودند. مادها در غرب، پارس ها در جنوب و پارت ها در شمال شرقي فلات ايران ساكن شدند. اين سه گروه از آن پس ايرانيان ناميده شدند. ايرانيان تا مدت ها به زندگي كوچ نشيني و دام داري ادامه دادند. گروهي درنواحي كوهستاني ، گروهي در نواحي مرتفع كوه ها و در زمستان به دامنه ي كوه ها رفتند و گروهي ديگر به دشت ها روي آوردند.
پس از مدتي زردشت در ميان ايرانيان پيدا شد و آيي

ني جديد آورد. او مردم را به پيروي از اهورا مزدا و جنگ با اهريمن دعوت كرد. كتاب مقدس زردتشيان اوستا نام دارد.

ایران قبل از اریایی ها
قبل از ورود اریاییها به ایران(اواسط هزاره دوم ق.م)اقوام مختلفی در ایران زندگی میکردند که اطلاعات زیادی در مورد این اقوام دردست نیست ایران قسمتی از یک سرزمین وسیعتر به نام فلات ایران است.این فلات حدود 2600000 کیلومتر مربع وسعت دارد که کشور ما بخش بزرگی از ان را شامل میشود.این سرزمین از دیرباز یکی از مهمترین مسیرهای مهاجرتها لشکر کشیها و مبادلات تجاری بوده هست.گوشه هایی از اهمیت این فلات عبارتند از:
1)راه ابریشم که از چین آغاز میشد پس از عبور از اسیای مرکزی وارد ایران میشد و از طریق ایران به اروپا میرفت.


2)ایران در جریان فتوحات مسلمانان مرکزی برای گسترش اسلام در شبه قاره هند و اسیای مرکزی بود.
3)در جنگ جهانی دوم متفقین با اشغال ایران از این طریق اسلحه و مهمات به شوروی سابق میرساندند و با این کار مانع شکست روسها از المانها شدند.
ایلامی ها و سرزمین انان:
مهمترین تمدنی که در ایران قبل از اریاییها وجود داشته تمدن ایلامی میباشد. این تمدن در دشت خوزستان و کوهستانهای اطراف ان بوجود امد.مهمترین مرکز زندگی و تمدن در خوزستان ان زمان شوش بود.ایلامی ها سرزمین خود را حتمتی می نامیدند اما چون همسایگان شان انرا ایلام نام داده بودند بدین نام معروف شد.همسایه های ایلام در مغرب تمدنهای بین النهرین یعنی سومر و اکد و سپس بابل و اشور بوده اند.مهمترین قسمت ایلام در کوههای زاگرس انشان نام داشت(در مغرب فارس امروزی).


تاریخ و تمدن ایلام:
دولت ایلام از 3000 سال ق.م تا 550 ق.م که دولت هخامنشیان سراسر ایران را تصرف کردند به حیات خود ادامه دادند.اوج قدرت ایلام در قرن 13 ق.م بود.در 640 ق.م اشور بانی پال پادشاه اشور به ایلام تاخت و همه جا را ویران کرد و شهر شوش را با تمام توان خراب کرد.
تمدن و فرهنگ ایلامی ها:
ایلامی ها از همه اقوامی که قبل از ورود اریاییها زندگی میکردند متمدن تر بودند.داشتن دولت قلمرو وسیع و پرداختن به کشاورزی همگی از نشانه های تمدن عالی انان بوده است.مهمترین رب النوع ایلامی ها این شوشیناک نام داشته که به معنای خدای شوش است.یکی از مهمترین اثار تمدن ایلامی خط ایلامی است.ایلامی ها خط را از ساکنان بین النهرین اقتباس کرده بودند ودر ان زمان در فلات ایلام تنها قومی بودند که از خط استفاده میکردند.


آریایی ها :
در هزاره دوم و اول قبل از میلاد سرزمین ما ایران شاهد تحولاتی بود که موجب بنیانگذاری زندگی و تمدن ان برای قرنهای بعد گردید.سر آغاز این تحولات مهاجرت گروهی از اقوام آریایی به فلات ایران بود. این گروه بعدها به ایرانیان و سرزمینشان به ایران موسوم گردید.آریایی های دامدار و کوچ نشین در ایران یکجا نشین شده به کشاورزی پرداختند و صاحب شهرهای بسیار و تمدنی بزرگ شدند.پیدایش دین زرتشتی و سپس تشکیل دولتهای ماد و هخامنشی از وقایع مهمی بود که در جامعه انان رخ داد.دولت هخامنشی بر سرزمین وسیعی حکم میراند.دین زرتشتی نیز که پس از سلسله هخامنشی تا پایان تاریخ ایران باستان ادامه حیات داد یکی از مظاهر ایران باستان به شمار می رفت.


مهاجرت آریایی ها به فلات ایران در قدیم قاره های اروپا و اسیا به یکدیگر متصل بوده و انرا اوراسیا می نامیدند در جایی که اروپا و اسیا متصل میشوند سرزمین پهناوری وجود دارد که بیشتر به صورت علف زار میباشد که به انها استپ میگویند.استپ اوراسیا در طول تاریخ سکونت گاه اقوام متعددی بوده که بیشتر به دامداری مشغول بوده اند. با افزایش جمعیت شان و افزایش تعداد دامهایشان دیگر استپ جوابگوی نیاز انان نبود.بهمین خاطر به فکر مهاجرت افتادند.


مهاجرت این اقوام اغلب به سمت جنوب یعنی فلات ایران یا مغرب یعنی اروپا بود.یکی از مهاجرت های اقوام دامدار استپ اوراسیا مهاجرت آریایی ها بود.در حدود 3000 سال ق.م در استپ اوراسیا مردمی زندگی میکردند که بعدها به انها هندو اروپایی گفته اند زیرا پس از مهاجرت به دو دسته بزرگ تقسیم شدند یک دسته به اروپا رفتند که بعدها کشور هایی چون یونان و روم را بوجود آوردند و دسته دیگر از طریق ایران عازم هند شدند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید