تحقیق در مورد سحر و جادو

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

سحر و جادو

امام صادق (ع) فرمود: سحر حق است و جز بر چشم و اعضای جنسی تاثیر نمی‌گذارد.
اگر این آیه را بر جماعتی که به سحر مشغول باشند بخوانند، سحر ایشان کارگر نشود:
(و ما محمد الله رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوت قتل انقلبتم علی اعقابکم و م ن ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین)
هر کس هفت روز- هر روی یک بار در آغاز روز و پیش از آن که چیزی بخورد وضو بگیرد و این آیه را بر دست راست خود بنویسد و بلیسد، سحر در او تاثیر نمی‌کند:
(و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیراً و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما.)
کسی که ازسحر می‌ترسد این آیات شریفه را بخواند:

(قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحران الله سیبطله ان اله لا یصلح عمل المفسدین و یحق الله الحق بکلماته و لو کره المجرمون ، و قدمنا الی ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثوراً، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق و لکم الویل مما تصفون، و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا ان ما صنعوا کید ساحر و لا یفلح الساحر حیث اتی فالقی السحره سجدا قالو امنا برب هارون و موسی)
در «ادعیه السر القدسیه » آمده است : ای محمد، سحر همواره بوده و با این حال جز با اجازه من آسیبی نمی رساند، پس هر که می خواهد از عافیت من درباره سحر برخوردار شود باید بگویید:

«اللهم رب موسی و خاصه بکلامه و هازم من کاده بسحره بعصاه و معیدها بعد العود ثعبانا و ملقفها افک اهل الافک و مفسد عمل الساحرین و مبطل کید اهل الفساد من کادنی بسحر او بضر عامدا اوغیر عامد اعلمه او لا اعلمه اخافه او لا اخافه فاقطع من اسباب السماوات عمله حتی ترجعه عنی غیر نافذ و لا ضار و لا شامت بی انی درا بعظمتک فی نحور الاعداء فکن لی منهم مدافعاً احسن مدافعه و اتمها یا کریم».

پس بی شک هر گاه این دعا را بخواند، هرگز سحر هیچ ساحر جنی و انسی به او ضرر نمی رساند.
در «خزانه الاسرار» آورده: هر که این آیه از سوره بقره را بر طشتی نویسد، با کندر بخور بدهد و با آب بشوید واز آن بخورد، سحر در او اثر نخواهد کرد:
«و اتبعوا ما تلو الشایطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان و لکن الشیاطین وکفروا یعلمون الناس السحر و ما ا نزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحنن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه و ما هم بضارعین به من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم و لا ینفعهم و لقد عملوا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق و لبئس ما شروا به انفسهم لو کانو یعلمون».

برای دفع شیاطین و جادوگران از حضرت رسول خدا (ص) وارد شده که آیه سخره بخوانند و آن، این است:
(ان ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثاً و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین)

اسبغ بن نباته می گوید: علی(ع) به من فرمود: این تعویذ سحر و ترس از سلطان است که آن را هفت بار می گویی:
«باسم الله و بالله»، (سنشد عضدک باخیک و نجعل لکما سلطانا فلایصلون الیکما بآیاتنا انتما و من اتبعکما الغالبون).
و هنگامی که از نماز شب فارغ شدی، قبل از شروع به نماز صبح، رو به آب، هفت بار دعای یاد شده را می خوانی، پس اگرخدا بخواهد بی‌گمان- آسیبی به تو نمی‌رسد.
از حضرت امام جعفر صادق (ع) منقول است: هر که بامداد و شبانگاه سه بار معوذتین- سوره فلق و ناس- را بخواند، سحر بر او کار نکند.
درمان و ابطال سحر

اگر دو اسم «قائم» و «واحد» را به روش امتزاج (ق و ا ا ی ح م د) بر کف دست شخص سحر شده‌ای بنویسد تا او را بلیسد، سحر باطل می‌شود.
امام صادق (ع) فرمود: این تعویذی است که سحر را باطل می کند و بر ورقی نوشته و بر شخص جادو شده آویخته می‌شود:
(قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین و یحق الله الحق بکلماته و لو کره المجرمون، ءانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها و ا غطش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذلک دحاها اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها، فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون فغلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین و القی السحره ساجدین قالوا امنا برب العالمین رب موسی و هارون).

هر که این آیه را بر خود آویزان کند، سحر را باطل می‌کند:
(و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغماً کثیراً و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیماً)
معوذتین- سوره های فلق و ناس- را خواندن و با خود داشتن، سحر را باطل می کند.

علی (ع) به یکی از اصحابش که از سحر نزد او شکایت کرده بود، فرمود: این دعا را بر پوست آهو (و یا بر کاغذ) بنویس و بر خود بیامور تا ضرری به تو نزد و نیرنگش به تونرسد:
«باسم الله و بالله، باسم الله و ما شاء الله باسم الله لا حول و لاقوه الا بالله»، (قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین و یحق الله الحق بکلماته و لو کره المجرمون، فوقع الحق و بطل ما کانوا یعلمون فغلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین).
برای ابطال سحر این آیات را با خود همراه داشته باشید:

(بسم الله الرحمن الرحیم و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، و جعلنا من ین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون ، فالقی السحره ساجدین قالوا امنا برب العالمین رب موسی و هارون قال امنتم له قبل ان اذن لکم انه لکبیر کم الذی علمکم السحر.قالوا ان هذان لساحران یریدان ا ن یخرجا کم من ارضکم بسحرهما)، بحق کهیعص و بحق حمعسق و بحق (صم بکم عمی فهم لا یسمعون و لا تیکلمون)

در«خزانه الاسرار» آورده: هر که این آیه از سوره بقره را بر طشتی نویسد، با کندر بخور دهد و با آب بشوید و از آن بخورد، اگر مسحور باشد برطرف گردد:
(و اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان و لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمانن من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلاتکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم و لا ینفعهم و لقد علموا لمن اشتراء ما له فی الاخره من خلاق و لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون).

در «خزانه الاسرار» آورده که اگر آیه کریمه (و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئاً و سیجزی الله الشاکرین).

از آل عمران را بر جامه زنی نویسد: سحرش باطل شود.
در «بحر المنافع» آورده که این آیات و تعویذ را بر آب بخواند و مسحور و رنجور بخورد، صحت باید و سحر باطل گردد، ان شاء الله:
(فالقی السحره ساجدین قالوا امنا برب العالمین رب موسی و هارون) «اعوذ بعزه الله و کبریائه من شر السحره و من شر الشیطان.» (انهم یکیدون کیدا و اکیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا).

هر گاه آیه (قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا)را با زعفران و گلاب بر کاسه‌ای چینی بنویسند و به خود شخص سحر شده بدهند، از هر نوع سحری که مبتلا شده باشد، عافیت می یابد.

این دعا را سه روز بعد بامداد بر کاغذ نویسد و به آب جاری اندازد سحر باطل گردد:
«بسم الله الرحمن الرحیم من حیث نسینا و عافنا من حیث بلینا و صلنا من حیث قطعنا و صلی الهل علی محمد و اله اجمعین».
امام رضا (ع) در جواب کسی که از سحر پرسیدع فرمودک سحر حق است و ساحرا اگر خدا اجازه دهد آسیب می رسانند، پس هرگاه گرفتار سحر شدی، دستت را رو به روی صورتت بالا بیاور و برآن بخوان.

«باسم الله العظیم، باسم الله العظیم، رب العرش العظیم الا ذهبت و انقرضت.»
برای ابطال سحر، هفتاد مرتبه این آیه شریفه را بر کاسه آب پاکی بخواند و به گوشه‌های محل کسب و جلو منزل مسکونی خود بپاشد:
(یا معشر الجن و النس ان استعطم ان تنفذوا من اقطار السمواات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان). آزموده شده است.
اگر سوره تکویر را در خانه ای بخواند که سحر در آن خانه بود و موضع ان معلوم نباشد، خدای تعالی آن را ظاهر گرداند و شر آن را دفع سازد.
امام کاظم (ع) فرمود: سیب شفای چند چیز است، از جمله سحر.
گشودن مردان و زنان

اگر کسی را بسته باشند، سوره مریم را بنویسد و بشوید و بخورد گشاده گردد.
از خواص سوره یس است که اگر آن را با مشک و زعفران و گلاب بنویسند و بشویند و به کسی دهند که او را بسته باشند، گشاده گردد.
بر سه تخم مرغ بعد از پختن و پوست کندن بنویسد:

اول (حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها). دوم (اولم یر الذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی افلایومنون) و سوم (فاستغلظ فاستوی).
سپس اولی را (به قصد گشوده شدن) بخورد، اگر نتیجه داد چه بهتر، وگرنه دومی را نیز بخورد و اگر باز هم نتیجه نداد، سومی را میل کند.
گفتنی است، ظاهراً برای عمل به این دستور ابتدا باید یک تخم مرغ را بپزد و به دستور گفته شده عمل کند و چنانچه نتیجه نداد، دومی و در صورت نیجه ندادن، سومی را، بی‌آنکه لازم باشد همه را یکباره بپزد و بنویسد و بخورد.

از بعضی علمای امامیه – رضوان الله علیهم- نقش شده که برای گشودن مرد بسته شده باید چهار تخم مرغ را بعد از پختنع پوست کند و به ترتیب بر اولی آیه (فوقع الحق و بطل ما کانوا یعلمون)، بر دومی آیه (قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین)، بر سومی آیه (بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق و لم الویل مما تصفون) و بر چهارمی آیه (ان ما صنعوا کید ساحر و یا یفلح الساحر حیث اتی)
را بنویسد و همه را بخورد، تا به خواست خدای متعال گشوده شود.

به جهت حل مربوط (باز کردن بسته شده) از اول سوره فتح تا (صراطاً مستقیماً) و سوره نصر را تا آخر، با این آیات در ورقی نوشتهع با خود داشته باشد:
(و من ایاته ان خلق لکم من النفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون)، ادخلوا علیهم الباب فاذدخلتموه فانکم غالبون، ففتحنا الواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا التقی الماء علی امر قد قدر، رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی ، و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی اصور فجمعناهم جمعا، و کذلک حللت فلان بن فلانه عن فلانه بنت فلانه (لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رووف رحیم فان تولوا فقل حسی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم).

در کتاب «حائریه» آمده است: برای بازکردن شخص بسته شده، از ابتدای سوره فتح تا (نصراً عزیزاً) با این آیات (ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقی الماء علی امر قد قدر، و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعاً، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مره و هو بکل خلق علیم.

حتی اذا رکبا فی السفینه حرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها). و نیز این دعا «اللهم انی اسالکم بحق الاسم المکنون بین الکاف و النون و بحق محمد و اهل بیته الطاهرین ان تحل ذکر فلان بن فلانه علی فلانه بنت فلانه ب کهیعص، ب حمعسق، ب (قل هو الله احد و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خاب من حمل ظلماً) بالف لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» نوشته و بر شخص مورد نظر بسته می‌شود.

برای گشودن بسته شده، به تجربه رسیده که ۴۱ مرتبه (بسم الله الرحمن الرحیم) را با مشک و رعفران و گلاب بر کوزه نوی نویسد و با آب حل کرده بیاشامد.
همچنین، بر کاسه آب نرسیده و یا بر طشت آب نارسیده سوره‌های نصر، توحیدع معوذتین و فاتحه الکتاب را بنویس و ب عد از آن شش یا هفت بار آیه (قال هذا رحمه من ربی فاذا جاء وعد ربی حقا جعله دکاء) را بر آن بخوان و بدم و نوشته‌ها را با آب حل نما تا معقود (شخص بسته شده) بیاشامد و در حال گشاده گردد.
کفعمی گوید: در یکی از کتابهای علمای امامیه دیدم که نوشته بود: بر برگی از زیتون باید نوشت: (و السماء بنیناها باید و انا لموسعون) و به مرد باید داد تا ببلعد و بر برگی دیگر از یزیتون باید نوشت: (و الارض فرشناها فنعم الماهدون) و به زن بایدداد تا او نیز ببلعد.

گشایش بخت دختران و پسران
در «خواص القرآن» آمده است: از پیامبر (ص) روایت شده که هر کس سوره احزاب را بر پوست آهو (و یا بر کاغذ) بنویسد و در ظرف کوچک در بسته‌ای در خانه‌اش بگذارد، خواستگاران زیادی نزدش می آیند و از وی می خواند دختران، خواهران، و یا دیگر خویشاوندان را به همسری آنان درآورد و همه به خواست خدای متعال- به او علاقمند می‌شوند، هرچند شخصی پست و فقیر باشد.

اگر سوره «انا فتحنا» تا (عزیزاً حکیماً) با رعفران و گلاب بر جامه دختری بنویسند، برایش شوهر پیدا می‌شود.
همچنین است اگر سوره «کهیعص»-مریم-را بنویسند، بشویند و آبش را بر سر دختر بریزند.
دقت کنید آبی که سوره یاد شده که در آن شسته می‌شود نباید در جای ناپاک مانند حمام ریخته شود، بلکه باید آن را در درون طشتی بزرگ ریخته، سپس در آب جاری یا زمینی پاک خالی کرد و یا از همان ابتدا غسل در زمین پاکی انجام ‌شود.
در «خواص الایات» است که اگر این آیه و دعا را بنویسند و بر گردن دختری که شوهر نکرده باشد ببندند، زود همسر پیدا می‌کند: (و من کل شیء خلقنا رزوجین لعلکم تذکرون)، «اللهم بحق قولک هذا و بحق محمد ان ترزق هذه امراه زوجا موافقا غیر مخالف بحق محمد و آله اجمعین».
اگر بخواهی زن بگیری این آیه را نوشته، بر بازوی راست خود ببند: (قل ان الفضل بید الله یوتیه من یشاء و الله واسع علیم یختص برحمته من یشاء و الله ذوالفضل العظیم)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد