بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تاريخچه ريزپردازنده

اولين ريزپردازنده به وسيله شركت اينتل كه يك ريز كنترل كننده4 بيتي بوده ابداع شد.

اولين ريزپردازنده تك تراشه‌اي، ريزپردازنده Intel 4004 بود كه توانست دو عدد چهاربيتي دودويي را جمع كرده و اعمال متعددي را انجام دهد.

امكانات ريزپردازنده 4004 بسيار محدود بود به همين علت ريزپردازنده 8 بيتي (8000) توليد شد.

اسلاید 2 :

Intel 8008

Intel 8008 توانست اعداد 8 بيتي را به كارگيرد، همچنين اندازه حافظه را از 4096 كلمه چهاربيتي در 4004 به k16 كلمه هشت بيتي افزايش يافت.

هردوي اين ريزپردازنده‌ها نيازهاي روز را برطرف مي‌كردند. اما با گذشت زمان و افزايش خواسته‌ها سرعت پايين آن‌ها باعث افزايش محدوديت شد.

علت سرعت كند آن‌ها (جمع 20000 عدد در ثانيه) استفاده از مدارهاي منطقي PMOS (نيمه‌هادي اكسيد فلز از نوع كانال p) بود.

در همان زمان مدارهاي NMOS (نيمه‌هادي اكسيد فلز از نوع N) به وجود آمد كه بسيار سريع‌تر از PMOS بود.

- NMOS از منبع تغذيه مثبت استفاده مي‌كرد و سرعت ريزپردازنده را 25 بار افزايش مي‌داد، همچنين ارتباط دهي آن با مدارهاي جنبي ريزپردازنده از نوع TTL بسيار آسان بود.

اسلاید 3 :

Intel 8080 در سال 1973 معرفي شد كه نوع بسيار غني شده 8008 بود و توانست 500000 عمل را در ثانيه انجام و   64Kبايت از حافظه را آدرس دهد.

 اين ريزپردازنده باعث شروع دوره كامپيوترهاي خانگي شد.

اسلاید 4 :

Intel 8080 در سال 1973 معرفي شد كه نوع بسيار غني شده 8008 بود و توانست 500000 عمل را در ثانيه انجام و   64Kبايت از حافظه را آدرس دهد.

 اين ريزپردازنده باعث شروع دوره كامپيوترهاي خانگي شد.

اسلاید 5 :

تعريف  ريزپردازنده

ريزپردازنده وسيله‌اي است كه مي‌توان عمليات حسابي و منطقي، انتقال اطلاعات و چندين تصميم‌گيري مقدمات يرا  بر اساس حقايق عددي را انجام دهد.

اتصالات بين ريزپردازنده و وسايل فرعي كه با آن در ارتباط است، عبارتند از: گذرگاه آدرس، گذرگاه اطلاعات و گذرگاه كنترل.

اسلاید 6 :

گذرگاه

از گذرگاه آدرس براي دادن آدرس حافظه يا آدرس يك I/O به بخش‌هاي حافظه يا I/O استفاده مي‌شود.

 از اتصالات گذرگاه براي حمل اطلاعات بين ريزپردازنده و حافظه يا I/O استفاده مي‌شود.

اتصالات گذرگاه كنترل براي كنترل كردن سيستم‌هاي حافظه و I/O به كار مي‌رود.

اسلاید 7 :

حافظه

حافظه در يك سيستم مبتني بر ريزپردازنده براي ذخيره كردن دستورهاي يك برنامه و اطلاعات مورد استفاده برنامه به كار مي‌رود.

 برنامه مجموعه‌اي از دستورالعمل‌ها است كه براي انجام يك كار مفيد دركامپيوتر به كار مي‌رود.

از Rom يا نوعي از آن مانند EPRom براي نگهداري برنامه استفاده مي‌شود.

از RAM براي نگهداري اطلاعات استفاده مي‌شود.

RAM معمولاً از نوع حافظه NMOS يا CMOS است.

در سيستم‌هاي حافظه كوچك از نوع حافظه SRAM (استاتيكي) و در سيستم‌هاي بزرگ حافظه از حافظه غالباً با اجزاء DRAM (ديناميكي) استفاده مي‌شود.

اسلاید 8 :

Z80 داراي انواع مختلفي از ثبات‌هاي داخلي است كه براي نگهداري اطلاعات موقتي، آدرس‌هاي حافظه دستوالعمل‌ها و اطلاعاتي درباره وضعيت  Z80 به كار مي‌رود.

ثبات دستورالعمل براي نگهداري دستورالعمل به كار مي‌رود كه Z80 در حال اجراي آن است.

ثبات موقتي براي نگهداري اطلاعاتي از حافظه يا آرايه ثبات براي ALU به كار مي‌رود.

قفل آدرس افزاينده و كاهنده براي نگهداري آدرس اطلاعاتي به كار مي‌رود كه بايد در حافظه يا I/o به آن‌ها دسترسي پيدا كرد.

اسلاید 9 :

ثباتهاي همه منظوره

ثبات‌هاي همه منظوره: ثبات‌هايي كه به هر نحو شامل برنامه‌ريزي‌اند و عبارتند از L,H,E,D,C,B

ثبات‌هاي با منظور خاص: براي انبار كردن نتايج حاصل از عمليات حسابي و منطقي، براي آدرس دهي حافظه و همچنين براي انجام عمليات داخلي به كار مي‌روند.

R] (تازه كردن), I (بردار وقفه), IY (شاخص), IX (شاخص), PC(شمارنده‌برنامه)SP(پشته)، F(پرچم), A (انباره)[

اسلاید 10 :

نقشه I/o در Z80

Z80 مي‌تواند مستقيماً 256 وسيله متفاوت ورودي يا 256 وسيله متفاوت خروجي را آدرس دهد.

درگاه ورودي يك وسيله خارجي است كه اطلاعات را به پردازنده مي‌دهد.

درگاه خروجي يك وسيله خارجي است كه اطلاعات را از ريزپردازنده دريافت مي‌كند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید