بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

با توجه به اهميت و گسترش روزافزون كاربردهاي ميكروكنترلرها و محدوديت هايي كه ميكروكنترلرهاي خانواده ي MCS51 ايجاد مي كرد،شركت  Microchipنسل جديدي از ميكروكنترلرها به عنوان PIC به بازار عرضه كرد.با توجه به قابليت بسيار زياد اين ميكروكنترلرها،به سرعت مورد استقبال قرار گرفت وتحول بزرگي در استفاده از ميكروكنترلرها ايجاد كرد.

با ارائه نسل جديد ميكروكنترلرها توسط  شركت ميكروچيپ،برنامه نويسي ميكرو وارد مرحله جديدي شد و روشهاي سنتي برچيده شد-به اين ترتيب ديگر نيازي نيست براي ارسال اطلاعات به LCD  زير برنامه اي فراخواني شود بلكه فقط با استفاده از يك دستور LCDOUT اطلاعات وفرمان ها به LCD منتقل مي شود.

اسلاید 2 :

مقدمه

همچنين براي خواندن ورودي آنالوگ ديگر لازم نيست زير برنامه اي نوشته شود ودر آن بارها رجيسترهاي مختلف را چك كنيم و بسياري از وقت و انرژي خود را صرف كنيم بلكه فقط با استفاده از دستور ADCIN مستقيما ورودي آنالوگ را در يك متغير ميريزيم،همه اين قابليت ها به مدد استفاده از زبان سطح بالا ايجاد مي شود.

بدين صورت كه بسياري از زير برنامه هاي متداول از قبيل :نوشتن در LCD وخواندن ورودي آنالوگ وتوليد موج DTMF وشمردن فركانس روي هر پين و نوشتن و خواندن حافظه و ارتباطات سريال وتأخير به مدت طولاني و... توسط شركت ميكروچيپ به صورت يك تابع يا دستور مشابه با دستورات Basic  يا C ارائه شده است كه باعث مي شود هم تعداد خطوط برنامه كاهش يابد وهم برنامه نويس از سردر گمي رهايي يابد.

اسلاید 3 :

New Powerful Products

nCan control        pic 18f458

nMotor control        ds pic 30f2010

nPower conversion    ds pic 30f5015

nSensor controller     ds pic 30f3012

nRadio frequency       rf pic 12f675

nNanowatt microcontroller

nDigital signal control

اسلاید 4 :

انواع حافظه

Rom Memory

توسط كارخانه برنامه ريزي ميشود،با قطع برق اطلاعات از بين نميرود،فقط يك بار برنامه ريزي ميشود.

Eprom Memory

توسط دستگاه پروگرام  برنامه ريزي ميشود.با قرار دادن زير اشعه ماوراء بنفش پاك ميشود،به تعداد دفعات محدود مي تواند پر و خالي شود،با قطع برق اطلاعات از بين نمي رود،كل حافظه را بايد يكجا پر كرد.

اسلاید 5 :

انواع حافظه

Eeprom Memory

كم مصرف،سرعت زياد،مي توان حافظه را بايت بايت برنامه نويسي كرد،به كمك ميكرو كنترلرها يا پروگرامر برنامه ريزي مي شود،اين حافظه را مي توان RAM باطري دار در نظر گرفت.

Flash Rom Memory

كم مصرف،سرعت زياد،كل حافظه را بايد يكجا پر كرد و نمي توان بايت بايت آن را به دلخواه برنامه ريزي كرد،به كمك پروگرام برنامه ريزي مي شود.

RAM

براي ذخيره اطلاعات به صورت موقت به كار ميرود و با قطع برق اطلاعات از بين ميرود،ميتوان هر بايت يا هر بيت را جداگانه برنامه ريزي كرد.

اسلاید 6 :

ميكرو كنترلر هاي خانواده PIC از معماري هاروارد استفاده ميكنند.اين بدين معناست كه كل حافظه به دو قسمت تقسيم شده است كه عبارتند از:حافظه داده و حافظه برنامه.

مزيت اين معماري آن است كه ميتوان به هر دو بخش حافظه در يك دستورالعمل دسترسي داشت.اين امر موجب مي شود كه اين نوع معماري سريع تر از معماري استاندارد وان نيومن(VonNeuman) باشد.معماري وان نيومن از يك حافظه براي داده ها و برنامه استفاده مي شود.

اسلاید 7 :

بلاك حافظه داخلي PICها

Data Memory

اين حافظه به Bank 0 و Bank 1 

و... تقسيم مي شود.هر بانك شامل حافظه

 RAM معمولي

 (general Purpose Register)

 و رجيسترهاي مخصوص  SFRمثل (status,intcon,option,…) مي باشد.

اسلاید 8 :

بلاك حافظه داخلي PICها

Eeprom Memory

براي ذخيره داده ها در حين اجراي برنامه به كار ميرود.اين حافظه قابل خواندن و نوشتن مي باشد و بر حسب نياز كاربر از آن استفاده مي شود.

Program Memory

برنامه اي كه توسط كاربر نوشته مي شود،در اين حافظه  Load مي شود.به عنوان مثال PIC16F877 (40pin) داراي PC 13بيتي براي آدرس دهي كردن Flash Program Memory به حجم (8k*14bit) مي باشد.همچنين PIC16F84(18 Pin) داراي PC 13 بيتي براي آدرس دهي كردن حافظه 1K word مي باشد.

اسلاید 9 :

بلاك حافظه داخلي PICها

بعضي از رجيسترهاي مخصوص كه در يك بانك قرار دارند ممكن است در بانك هاي ديگر نيز تكرار شوند كه اين به خاطر دسترسي سريع تر و كاهش كد برنامه است.

رجيسترهاي حافظه RAM مي توانند به طور مستقيم يا به طور غير مستقيم از طريق FSR قابل دسترسي باشند.

اسلاید 10 :

PIC ها از لحاظ نوع Program Memory

Flash Program Memory

خانواده هايي كه نام IC داراي F مي باشد(16F84-16f877,…)

Eprom Program Memory

خانواده هايي كه نام IC داراي C يا CE مي باشد(16C84-16C71-16C625)

Rom Program Memory

 خانواده هايي كه نام IC داراي CR ميباشد.(16CR84)

Eeprom Program Memory

همچنين بعضي از PIC ها داراي رنج ولتاژي گسترده اي مي باشند كه داراي مشخصه L در نام IC ميباشد.

 PIC16LC84,PIC16LF84:Extenede Voltage range device

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید