بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

با توجه به اهميت و گسترش روزافزون كاربردهاي ميكروكنترلرها و محدوديت هايي كه ميكروكنترلرهاي خانواده ي MCS51 ايجاد مي كرد،شركت Microchipنسل جديدي از ميكروكنترلرها به عنوان PIC به بازار عرضه كرد.با توجه به قابليت بسيار زياد اين ميكروكنترلرها،به سرعت مورد استقبال قرار گرفت وتحول بزرگي در استفاده از ميكروكنترلرها ايجاد كرد.
با ارائه نسل جديد ميكروكنترلرها توسط شركت ميكروچيپ،برنامه نويسي ميكرو وارد مرحله جديدي شد و روشهاي سنتي برچيده شد-به اين ترتيب ديگر نيازي نيست براي ارسال اطلاعات به LCD زير برنامه اي فراخواني شود بلكه فقط با استفاده از يك دستور LCDOUT اطلاعات وفرمان ها به LCD منتقل مي شود.

اسلاید 2 :

همچنين براي خواندن ورودي آنالوگ ديگر لازم نيست زير برنامه اي نوشته شود ودر آن بارها رجيسترهاي مختلف را چك كنيم و بسياري از وقت و انرژي خود را صرف كنيم بلكه فقط با استفاده از دستور ADCIN مستقيما ورودي آنالوگ را در يك متغير ميريزيم،همه اين قابليت ها به مدد استفاده از زبان سطح بالا ايجاد مي شود.
بدين صورت كه بسياري از زير برنامه هاي متداول از قبيل :نوشتن در LCD وخواندن ورودي آنالوگ وتوليد موج DTMF وشمردن فركانس روي هر پين و نوشتن و خواندن حافظه و ارتباطات سريال وتأخير به مدت طولاني و... توسط شركت ميكروچيپ به صورت يك تابع يا دستور مشابه با دستورات Basic يا C ارائه شده است كه باعث مي شود هم تعداد خطوط برنامه كاهش يابد وهم برنامه نويس از سردر گمي رهايي يابد.

اسلاید 3 :

Can control pic 18f458
Motor control ds pic 30f2010
Power conversion ds pic 30f5015
Sensor controller ds pic 30f3012
Radio frequency rf pic 12f675
Nanowatt microcontroller
Digital signal control

اسلاید 4 :

8 pin
12C508,12C508A,12C509, 12C509A, 12CE518,12CE519,12C671,12C672,12CE673,12CE674,12F629,12F675,16C505
18 pin
16C554,16C556,16C558,16C61,16C620,16C620A,16C621, 16C621A,16C622, 16C622A, 16CE623, 16CE624, 16CE625,16F627,…

اسلاید 5 :

28 pin
14000,16C62,16C62A,16C62B,16C63, 16C63A, 16C66, 16C641,16C642, 16C72,16C72A,16C73,16C73A,…
40 pin
16C64,16C64A,16C65,16C65A,16C65B,16C67,16C661,16C662,16C74,16C74A, 16C74B,16C77,16C765,16C774,16F874,16F877,18C442,...
SX
SX18(old),SX28(old),SX18(new),SX28(new)

اسلاید 6 :

Rom Memory
توسط كارخانه برنامه ريزي ميشود،با قطع برق اطلاعات از بين نميرود،فقط يك بار برنامه ريزي ميشود.
Eprom Memory
توسط دستگاه پروگرام برنامه ريزي ميشود.با قرار دادن زير اشعه ماوراء بنفش پاك ميشود،به تعداد دفعات محدود مي تواند پر و خالي شود،با قطع برق اطلاعات از بين نمي رود،كل حافظه را بايد يكجا پر كرد.

اسلاید 7 :

ميكرو كنترلر هاي خانواده PIC از معماري هاروارد استفاده ميكنند.اين بدين معناست كه كل حافظه به دو قسمت تقسيم شده است كه عبارتند از:حافظه داده و حافظه برنامه.
مزيت اين معماري آن است كه ميتوان به هر دو بخش حافظه در يك دستورالعمل دسترسي داشت.اين امر موجب مي شود كه اين نوع معماري سريع تر از معماري استاندارد وان نيومن(VonNeuman) باشد.معماري وان نيومن از يك حافظه براي داده ها و برنامه استفاده مي شود.

اسلاید 8 :

Data Memory
اين حافظه به Bank 0 و Bank 1
و... تقسيم مي شود.هر بانك شامل حافظه
RAM معمولي
(general Purpose Register)
و رجيسترهاي مخصوص SFRمثل (status,intcon,option,…) مي باشد.

اسلاید 9 :

Eeprom Memory
براي ذخيره داده ها در حين اجراي برنامه به كار ميرود.اين حافظه قابل خواندن و نوشتن مي باشد و بر حسب نياز كاربر از آن استفاده مي شود.
Program Memory
برنامه اي كه توسط كاربر نوشته مي شود،در اين حافظه Load مي شود.به عنوان مثال PIC16F877 (40pin) داراي PC 13بيتي براي آدرس دهي كردن Flash Program Memory به حجم (8k*14bit) مي باشد.همچنين PIC16F84(18 Pin) داراي PC 13 بيتي براي آدرس دهي كردن حافظه 1K word مي باشد.

اسلاید 10 :

بعضي از رجيسترهاي مخصوص كه در يك بانك قرار دارند ممكن است در بانك هاي ديگر نيز تكرار شوند كه اين به خاطر دسترسي سريع تر و كاهش كد برنامه است.
رجيسترهاي حافظه RAM مي توانند به طور مستقيم يا به طور غير مستقيم از طريق FSR قابل دسترسي باشند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید