بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف :

آهنگری یا فورج عبارتست از انجام کار بر روی فلز از طریق پتک کاری یا پرس کاری و تبدیل آن به شکل دلخواه

اسلاید 2 :

انواع فرآیندهای فورج :

1- آهنگری قالب باز ( open-die forging) :

2- آهنگری قالب بسته ( closed-die forging) :

3- Hot upset forging

4- Roll forging

5- High-Energy-Rating   forg ( HERF)

6- Ring rolling

7- Radial forging

8- Iso thermal and hot-die forging

9- Rotary forging

10- powder forging

اسلاید 3 :

البته انواع دیگری غیر از موارد گفته شده وجود دارد که از نام بردن آنها صرف نظر شده است.

در بین موارد گفته شده سه نوع اول، دوم و آخر از اهمیت بیشتری برخوردارند.

اسلاید 4 :

1- آهنگری قالب باز (open-die forging):

از این نوع فورج زمانی استفاده می شود که اصولا یکی از حالات زیر وجود داشته باشد :

الف- قطعه فورج بسیار بزرگ است و نمی توان آن را در قالب قرار داد

ب- فقط با این نوع فورج به ویژگی های ساختاری دلخواه خواهیم رسید

ج- تعداد قطعات کم است و صرفه اقتصادی ایجاب می کند که

اسلاید 5 :

از ساخت قالب ( جلوتر توضیح داده می شود) پرهیز شود

د- زمان بسیار محدود است و وقت کافی برای تولید قالب نداریم

آنچه که در این روش برای اندازه قطعه محدودیت ایجاد می کند فقط اندازه دستگاههاست و با این روش حتی پروانه برخی کشتی ها که طولی در حدود 23 متر دارند آهنگری می شوند.

اسلاید 6 :

2- آهنگری به روش قالب بسته( closed die forging)

نام دیگر این روش impressed-die forging است.به این صورت که قطعه کار بین حفره های دو قالب از بالا و پایین قرار میگیرد و شکل دلخواه به دست می آید.

از این نوع فورج برای ساخت قطعات پیچیده تر و با حداقل نیاز به ماشین کاری استفاده می شود.

اسلاید 7 :

خود این روش به سه دسته طبقه بندی می شود :

الف- Blocker-type forging

ب- Conventional closed-die forging

ج- Close-tolerance forging

اسلاید 8 :

الف- Blocker – type  Forging

- قالب ها ارزانتر

-اندازه قطعه کار کمی بیشتر از حد قابل انتظار در فورج قالب بسته

- اصولا تعداد قطعات کم بوده و هزینه ماشین کاری بعد از فورج پایین می باشد

اسلاید 9 :

ب-  Conventional closed-die forging

همانطور که از نام آن پیداست مرسوم ترین نوع بوده و مطابق با تلرانس های صنعتی می باشد.

همچنین اشکال پیچیده تری نسبت به حالت اول قابل ایجاد است.

اسلاید 10 :

* کنترل دما در فورج قالب بسته بسیار مهم است ، به عنوان مثال هر چه کربن فولاد افزایش یابد ، دمای فورج کاهش می یابد.

* استفاده از فلز کافی در قطعه آهنگری به طوری که حفره را کاملا پر کند بسیار مهم است.استفاده از مقداری فلز اضافی مرسوم است . وقتی قالب ها برای انجام مرحله نهایی به هم نزدیک میشوند فلز اضافی به صورت نوار نازکی که به آن پلیسه (Flash)گفته می شودبیرون می زند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید