بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آهنگري يكي از مهمترين روش هاي تغيير فلزات به

اشكال مورد نياز است كه به وسيله وارد كردن ضربه

و يا فشار انجام مي پذيرد.

با توجه به پيشرفت هاي شگرف صنعت و نياز به قطعات

مختلف با ابعاد و اشكال گوناگون اهميت اين فرآيند

 بيش از پيش محسوس و نمايان گشته است .

اسلاید 2 :

تاريخچه آهنگري به دوران  قبل از ميلاد برميگردد.

اما پس از انقلاب صنعتي دست انسان جاي خود را به ماشين هاي

صنعتي داده و بدين ترتيب آهنگري به شيوه ي صنعتي و مدرن آغاز گرديد.

امروزه  گستره ي وسيعي از ادوات  آهنگري موجود است كه به ما امكان ساخت قطعات مختلف

با ابعاد گوناگود از يك ميله ساده گرفته تا پرهاي موتور هواپيما  را مي دهد.

اسلاید 3 :

آهنگري به صورت فرآيندي تعريف مي شود كه در طي آن فلزات به صورت

پلاستيك و بر اثر عواملي چون گرما و فشار تغيير شكل مي دهند.

اما از آهنگري تنها براي شكل دهي استفاده نمي شود بلكه به دليل تغيير سايز دانه بندي هاي فلز

خواص ساختاري فلز نيز بهبود مي يابد.

در آهنگري عواملي نظير پيچيدگي شكل قطعه-اصطكاك بين قالب و قطعه كار-

دماي قالب و قطعه كار-نوع دستگاه پرس-جنس فلز قطعه كار و... نحوه ي انجام فرآيند

را تعيين مي كند.

اسلاید 4 :

عمليات حرارتي به عنوان حرارت دهي و سرد كاري كنترل شده فلز يا آلياژ مي باشد.

لذا روش هايي براي رسيدن به ويژگي هاي مشخص با تغيير در ريز ساختار ها طراحي شده اند.

عمليات حرارتي در دمايي كمتر از نقطه ذوب فلز انجام مي شود به طوري كه تغيير در ريز ساختار هاي

 فلز جامد انجام مي گيرد.

به علاوه تغيير در ريز ساختار ها به خاطرحركت اتم ها در شبكه كريستالي است

 كه در پاسخ به حرارت دهي و سرد كاري در يك دره مشخص ايجاد مي شود.

دمايي كه اين تغييرات اتفاق مي افتد را دماي تبديل مي نامند.

هماهنگ كردن اين ويژگي ها با عمليات حرارتي به جهت مناسب شدن اين فلزات

براي استفاده هاي وسيعي است كه از اين  فلزات و آلياژ هاي آنها در كاربرد هاي مختلف انجام مي شود.

اسلاید 5 :

از عمليات آهنگري به شيوه هاي گوناگون و با اهداف متعددي در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد.

از جمله ي ين اهداف مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  1. لبه گذاري
  2. كاهش سطح مقطع قطعه
  3. با عبور قطعه ي گرم شده از يك سوراخ فلز را به شكل مورد نظر در مي آورند
  4. با قرار دادن فلز بين دو فك و آن را به شكل قالب در آوردن
  5. كشش عميق قطعه
  6. سوراخ كاري

اسلاید 6 :

عمليات آهنگري را به دو صورت طبقه بندي مي كنند

  طبقه بندي نخست :

(Hot Forging)   1.آهنگري داغ  

 

اغلب فلزات به صورت داغ و در دماي نسبتاً بالايي آهنگري مي شوند.

در مواردي كه روي فلز كار پلاستيك و يا گرما دهي اوليه انجام شده است  فلز به صورت گرم و در رنج

 دمايي 450تا قبل تغيير حالت(دماي ذوب) آن فلز آهنگري مي شود. در اين روش ديگر نيازي به گرم

 كردن مجدد قطعه نمي باشد.

اسلاید 7 :

اين روش را با نام كار سرد نيز مي شناسند.

در اين روش فلز را با نيروي زياد در يك قالب مي فشارند و به تبع فلز نيز شكل قالب را

مي گيرد اما در اين روش پس از اتمام كار ممكن است در قطعه اشكالاتي نظير ترك و شكاف-

 هاي ريز- پيچيدگي ويا تاب خوردگي به وجود آيد.

با استفاده از اين روش مي توان قطعاتي نظير پيچ و مهره و واشر را توليد كرد و از مزاياي اين

روش قابليت بالاي خودكار  بودن فرآيند است.

اسلاید 8 :

 در حالت كلي انجام عمليات هاي گوناگون بر روي فلزات

 در گستره ي دمايي به صورت زير انجام مي شود

Temperature  range  for  different  metal  forming operations.

 

TA  is the ambient (room) temperature

Tm  is the work metal melting temperature

- كار سرد : فرم دهي فلزات در دماي اتاق مي باشد.

    - كار گرم : فرم دهي فلزات در دمايي بلاتر از دماي اتاق و پايين تر از دماي دانه بندي مجدد فلز  

      - كار داغ :  فرم دهي فلزات در دمايي بالا تر از دماي دانه بندي مجدد فلز

اسلاید 9 :

در اين روش قطعه اوليه بين دو قالب ( دو فك ) با سطح صاف

 و يا با شكل بسيار ساده قرار گرفته و به آرامي تحت فشار

و يا با سرعت بالا تحت  ضربه هاي متوالي قرار مي گيرد

تا به شكل نهايي در آيد.

نكته ي مهم در اين فرآيند اين است كه قطعه كار در حين فرآيند

 مي بايست حركت داده شود و اين حركت ميتواند  توسط

دست براي قطعات كوچك ويا توسط گيره هاي مكانيكي براي

 قطعات بزرگ  صورت گيرد.

اسلاید 10 :

روش قالب باز در مواردي استفاده مي شود كه

قطعه كار خيلي بزرگ بوده ويا شكل نهايي

مورد نظر خيلي ساده باشد.

اما در موارد زيادي از اين روش براي

شكل دهي اوليه ي قطعه كار براي فرآيند هاي بعدي روي قطعه از جمله

آهنگري قالب بسته استفاده مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید