بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آب بهترین هدیه ای است که خدا وند نثار بشر کرده است، و از نیازهای اساسی برای حیات تمام موجودات کره زمین است.

اسلاید 2 :

دسترسي به آب سالم ودفع بهداشتي فاضلاب جزو            نيازهاي اوليه انسان مي باشد

اسلاید 3 :

آب در روی زمین سه اثر دارد .

1- آب وضع هوای زمین را کنترل می کند . اگر آب نبود تغییرات دمای شب و روز زیاد می شد .

2- آب عامل فرسایش زمین است و می تواند مواد مختلف را تخریب کرده حمل کند و در جای دیگر رسوب دهد و باعث حاصل خیزی خاک شود

3-وجود آب برای زندگی ضروری است هرجا که آب بیشتر باشد جمعیت هم بیشتراست .به طور کلی آب آبادانی است . 

 

اسلاید 4 :

آب به طور مداوم در هوا و خشکی در حال حرکت است . یعنی انرژی تابشی خورشید آب دریا را بخار می کند . بخار آب در آسمان به ابر تبدیل می شود . و سپس به صورت باران و برف به زمین بر می گردد .

اسلاید 5 :

آب گل آلود  کثیف است . این آب مناسب آشامیدن نیست وباعث بیماری ما می شود .

اسلاید 6 :

حالا سوال ؟؟؟

قبل ازهر چیز باید بدانیم آلودگی چیست؟

آیا شما می دانید آلودگی چیست؟

آیا می دانید محیط زندگی چگونه آلوده می شود؟

 آیا می دانید آبهای جاری چگونه آلوده می شوند؟

 

اسلاید 7 :

آبهای جاری به دو روش آلوده می شوند :

1- طبیعی

2- به وسیله انسانها

 

اسلاید 8 :

1-  طبیعی :

گاهی اوقات تغییراتی به طور طبیعی در آب ها صورت می گیرد که طبیعی است مانند گل آلود شدن آبها در اثر سیل  به این تغییرات آلودگی طبیعی گفته می شود که به مرور زمان از بین می رود و آب صاف می شود.     

اسلاید 9 :

2-  به وسیله انسان :

بیشتر آلودگی ها در اثر فاضلاب هایی که بدست انسان وارد آبهای جاری می شوند .

اسلاید 10 :

فاضلاب ها را به سه دسته تقسیم می کنند :

1-  فاضلاب های شهری و خانگی

2-  فاضلاب های صنعتی

3-  فاضلاب های کشاورزی

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید