بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 پیش گفتار

هدف ماازتحقيق درباره آلودگی هوا ، عواملی كه درآلوده     كردن هوا ودردهه های اخير باعث بيماريهای تنفسی وقلبی     شده است چيست؟

 چه راهكارهای برای جلوگيری ازاين آلودگی زيانباروجود    دارد؟

دراين پروژه قصد داشتيم منابع آلوده كننده ومعرفی عناصر  آلودگی را معرفی كنيم وبا تركيب هريك باهم چه حادثه وچه    اثری برانسان وهوا می گذارد.

 تصاويری برای ملموس شدن موضوع نيز ارائه می شود.

اسلاید 2 :

8مقدمه
ما بر روی زمين و در كره ای از هوا زندگی می كنيم. همان گونه كه آب،آبزيان را در بر مي گيرد، هوا نيز ما را در بر گرفته است. ما هوا را نمی بينيم ولی در روزهايی كه باد می وزد آن را حس می كنيم كه هواكره ناميده مي شود. هواكره دارای لايه بندی است كه بيشترين تأثير را برروی حيات موجودات لايه زيرين آن دارد و تمام اختشاشات جوی در اين  لايه صورت می گيرد اگر انسان بدون توجه به سلامت محيط زيست اقداماتی را انجام دهد زندگی موجودات را به خطر  انداخته خسارت های جبران ناپذيری را بر زيست كره وارد خواهد كرد. ما دراين مقاله سعی کرده ایم تا شما را با آلاينده های هوا و آب آشنا نموده و عوارضی را كه پديد می آورند يادآور شویم. راه های  پیشگیری آن را معرفی نماييم تا بلكه بتوانيم در   حفاظت ميحط زيست نقش تأثير گذاری را داشته باشيم.

اسلاید 3 :

     آلودگی هوا

  هوای آزاد به آن مقدار ، مدت ، و وی‍‍‍ژگی‌ها که برای انسان ، گیاه یا حیونات خطرناک بوده وبرای اموال مضر ویا به طور غیرقابل قبولی مخل استفادهٔ راحت از زندگی واموال گردد. با توجه به تعریف فوق نوع ، کمیت ، ویژگی‌ها وزمان تماس در تأثیر آلوده کننده‌ها بر انسان ومحیط اهمیت پیدا می‌کند. اگر به بوده وشرایط مناسبی را ایجاد می‌نماید و گاه نیز باعث تشدید آلودگی می‌شود. باد یکی از عوامل مهم در گازکربنیک (CO2) بخار آب ونیتروژن آزاد که همهٔ این‌ها بی آسیبند اگر سوختها مقداری گوگرد هم داشته باشند اندکی انیدریدسولفورو (SO2) نیز باقی می‌گذارند. که اگر با هوا ورطوبت نیز تماس پیدا کند ، تبدیل به اسید خورنده‌ای می‌شود. 

اسلاید 4 :

   برای آنکه احتراق کامل صورت گیرد مادهٔ سوختی باید از هوای کافی برخوردار باشد ، هوایی که بتواند عمل اکسیداسیون یا « اکسایش » را در حرارت بالا ، خوب وکامل انجام دهد. البته پیدا کردن چنین شرایطی دشوار است ، به ویژه اگر سوخت چیزی جامد باشد. از این رو ، احتراق ناقص صورت می‌گیرد ودر نتیجه ، دود تولید می‌شود. زغال سنگ خشک ، آنتراسیت وزغال کک ، بدون آنکه دودی تولید کنند ، به خوبی می‌سوزند زیرا دارای هیچ مادهٔ فراری نیستند. ولی زغال سنگ‌های معمولی ، که در حرارت نسبتاً کمی تجزیه می‌شوند ، از خود گاز ومادهٔ قیری رها می‌کنند. این گاز ومادهٔ قیری با غبار وخاکستر بهم می‌آمیزند وتولید دود می‌کنند. هوای شهرها پر است از ذره‌های جامد بسیار ریزی که در فشار شناورند ، ولی همهٔ آنها دود نیستند. این ذرات عبارت‌اند از گرد وغبار ومواد سبزه یا موادی دیگر.

اسلاید 5 :

   تمام اینها بر اثر نیروی جاذبه به تدریج بر روی زمین فرو می‌نشینند . در شهرهای کوچک یا در حومهٔ شهرهای بزرگ در هر ۵/۱کیلومتر مربع حدود ۷۵ تا ۱۰۰ تن از این ذرات ، در سال ، فر می‌نشینند. اما در شهرهای بزرگ صنعتی ممکن است . مقدار این گونه رسوبها حتی به ده برابر آن هم برسد. دود آسیب فراوان در بر دارد، به تندرستی‌ها ، به گیاهان وبه چیزهایی که به ما تعلق دارند ، زیان وارد می‌آورد. به علاوه ، در شهرهای بزرگ صنعتی تأثیر نور خورشید را فرو می‌کاهد وبویژه مانعی برای رسیدن اشعهٔ ماورای بنفش به شمار می‌رود. در حالی که اشعهٔ ماوراء بنفش برای تندرستی وبهداشت ما بسیار لازم است. اگرباد دود را پراکنده نکند شاید شهرهای بزرگ صنعتی همه روز مه آلود باشند وهر جا که مه دود آلوده پدید آید میزان مرگ ومیر ناشی از بیمارهای قلب وریه بالا می‌رود.

اسلاید 6 :

   دود برگیاهان نیز اثر زیان آوری دارد. زیرا مانع « تنفس » کامل گیاه است وبه علاوه ، نمی‌گذارد نور خورشید به حد کافی به آن برسد چه بسا که اسید موجود در دود ، گیاهان را یکباره از بین می‌برد. امروزه در بسیاری از شهرها یک رشته عملیات وسیعی انجام می‌گیرد تا از تولید دود زیاد ، جلوگیری شود ، وزیانهای ناشی از دود تا حد امکان ، فروبکاهد.

اسلاید 7 :.

     واژه نامه‌آلودگي‌هوا

   آئروسل: پراکندگی ذرات میکروسکوپی جامد یا مایع در محیط گازی است مانند دود ، مه و یا میسته .

   غبار :اصطلاحی است که به طورنامشخص به ذرات جامدی که غالبا بزرگ‌تر از کلوئید هستند وقادرند وموقتا در هوا ویا گازی دیگربه حالت تعلیق درآیند اطلاق می‌شود ذرات غبارها به چسبندگی ندارند مگر اینکه تحت نیروی الکتریسیتهٔ ساکن قرار گیرند.

   قطره: ذرهٔ کوچک مایع دارای اندازه و وزن مخصوصی که در شرایط سکون سقوط کند اما ممکن است در شرایط توربولانس به صورت معلق بماند.

اسلاید 8 :

  خاکستر فراز: ذرات بسیار کوچک خاکستر است که در اثر احتراق مواد سوختی وارد جریان گاز دودکش می‌شوند ، ذرات خاکستر ممکن است حاوی ذرات ناقص سوخته باشند. این اصطلاح اختصاصا به خاکستر موجود در گازهای حاصل از دیگهای بخار که با استفاده از سوخت اندازه‌های مختلف کار می‌کنند اطلاق می‌شود.

  مه : اصطلاح نامشخصی است که برای بیان وجود ذرات قابل رویت که در حالت پراکندگی به صورت مایع هستند بکار می‌رود.تشکیل آنها معمولاً مستلزم تراکم است. در هواشناسی به پراکندگی ذرات آب یا یخ گفته می‌شود.

اسلاید 9 :

 فیوم : ذرات جامدی هستند که در اثر تراکم حالت گازی ومعمولاً بعد از تبخیر مواد ذوب شده وغالبا توام با یک واکنش شیمیایی مانند اکسیداسیون تولید می‌شوند. فیوم‌ها به یکدیگر جذب می‌شوند ویا گاهی بهم می‌پیوندند. این اصطلاح به طور عامیانه برای اشاره به انواع آلوده کننده‌ها است. ودر بسیاری از قوانین ومقررات برای توصیف آلوده کننده‌ای که دارای اثرات نامطلوبی است بکار می‌رود.

  گاز : یکی از سه حالت تودهٔ جسم است که شکل وحجم مستقل ندارد وتمایل به انبساط نامحدود دارد. میست : اصطلاح نامشخصی است که بر ذرات بزرگ مایع با پراکندگی کم غلظت اطلاق می‌شود. در هوا شناسی پراکندگی رقیق قطرات آب با تراکم کم واندازهٔ کافی برای نشست را میست می‌گویند.

اسلاید 10 :

 ذره: جزء کوچک مجزا از توده یک ماده جامدیا مایع ذره نامیده می‌شود.

دوده : اجتماع ذرات کربن اشباع شده که با مواد قیری آمیخته اندو اصولا در اثر احتراق ناقص مواد کربن دار بوجود می‌آیند.

بخار : شکل گازی موادی است که در حالت عادی به صورت مایع یا جامد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید