بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

يستم هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالا:

 The Harmonized commodity description and coding system=Harmonized system(H.S)               

سيستم هماهنگ شده كه به اختصار «سيستم هماهنگ شده» ناميده مي شود (HS) است، نمانكلاتور(Nomenclature)  كالايي چند منظوره بين المللي واساس طبقه بندي مي‌باشد.

(اسم =Nomen ، مجموعه Clature)

  نمانكلاتور مجموعه‌اي از اعداد وقواعد جهت طبقه بندي بوده و كاربرد اصلي آن در زمينة تعرفه‌هاي گمركي و آمار تجارت است.

 

اسلاید 2 :

طي اعصار و قرون گذشته، طبقه بندي كالا از توجه خاصي برخوردار بوده است. در ابتدا اين توجه از جانب مقاماتي ابراز مي شد كه مالياتها و عوارض راهداري را در رابطه با كالاهايي كه در محدوده قلمرو يا در مناطق مرزي كشور مبادله مي گرديد وضع و وصول مي كردند. و به مرور زمان دستيابي به اطلاعات آماري نيز بتدريج اهميت يافت.

در ابتداي امر سيستمهاي طبقه بندي كالا بسيار ساده بودند و در اكثر موارد از يك فهرست الفبايي تشكيل مي شدند كه كليه يا برخي از اقلام مندرج در آن از پرداخت ماليات معاف بودند و يا ماليات خاصي به آن تعلق مي گرفت.

با افزايش تعداد كالاهاي مورد مبادله و تنوع حقوق گمركي و معافيت ها، ضرورت ايجاد يك سيستم طبقه بندي مبتني بر ضوابط ويژه احساس شد.

اين امر موجبات ايجاد سيستم هاي طبقه بندي مختلف در طي زمان را فراهم نمود كه در نهايت منجر به ايجاد «سيستم هماهنگ شده» گرديده اند.

 

اسلاید 3 :

سيستم هماهنگ شده اين امكان را فراهم مي‌آورد كه با اتخاذ يك زبان مشترك، روش طبقه بندي اصولي، بين المللي و يكنواخت را در عين بكارگيري اصطلاحات ساده گمركي مورد استفاده قرار دهيم تا بتوانيم به انواع مختلف كالاهاي تجاري يك شماره خاص اختصاص دهيم. براساس كد سيستم هماهنگ شده مي‌توان تعرفه‌هاي گمركي، حقوق ورودي و محدوديت هاي مورد نياز را برتجارت مشخص كرد.

Tariff: تعرفه: معيارهاي عددي يا رقمي براي شناساندن و تعيين جايگاه کالا در يک فهرست معين مي باشد. يک تعرفه گمرکي نمايانگر ميزان حقوق گمرکي (حقوق ورودي) قابل پرداخت براي ورود يا صدور آن کالا مي باشد.

اسلاید 4 :

تاريخچه

- نمانکلاتور ژنو (The Geneva  Nomenclature) :

درسال1931اولين نمانکلاتوربين المللي باتبعيت ازجامعه ملل LEAGUE OF NATIONS ايجاد شد و بدليل محل تدوين، به نام نمانکلاتور ژنو شهرت يافت. اين نمانکلاتور از سال  1937 به اجرا در آمد و از 21 قسمت، 86 فصل و 991 رديف (عنوان تعرفه) تشکيل شده بود. از ديگر خصوصيات اين نمانکلاتور سه رقمي بودن تعرفه ها بود. هدف اصلي از تدوين آن ايجاد يک معيار مشترک براي نمانکلاتور هاي مورد استفاده در تجارت کشورها بود ودر 1946 همزمان با انحلال جامعه ملل و پايان جنگ جهاني دوم از کاربازايستاد.

 

اسلاید 5 :

 -نمانکلاتوربروکسل(B.T.N= Brussles Tariff  Nomenclature)

پس از جنگ جهاني دوم تلاش براي بازسازي اقتصادي و تمايل به تجارت آزاد كه مشخصه آن دوران بوده است شرايط مطلوبي را براي استاندارد كردن تعرفه هاي گمركي بوجود آورد و يكبار ديگر نياز به تدوين يك نمانكلاتور مشترك قابل قبول در مقياس بين المللي آشكار شد. و اين امر بر اساس نمانکلاتور ژنو قابل تحقق بود. به اين دليل پادشاه بلژيک فراخواني کرده و با حمايت از سازمان ملل (UN)  کار در اين زمينه آغاز و ضمنا تصميم بر اين شد كه شماره هاي نمانكلاتور در بطن يك كنوانسيون عينيت پيدا كند. اين كنوانسيون همزمان با كنوانسيون ايجاد شوراي همکاري گمرکي (ccc) (سازمان جهاني گمرک (WCO)فعلي)و كنوانسيون تعيين ارزش كالا براي مقاصد گمركي امضاء گرديد.

اسلاید 6 :

اين كنوانسيون در ابتدا به نام« نمانکلاتور بروکسل(BTN)» ناميده شد و از سال 1959 به اجرا در آمد و در 1974، نام جديد «نمانکلاتور شوراي همکاري گمرکي»برآن نهادند (CCCN). 

CCCN= Customs Co-operation Council Nomenclature      

نمانکلاتور شوراي همكاري گمركي تا سال 1987 متشکل از 21 قسمت، 99 فصل، 1011 رديف تعرفه بوده و سپس به 96 فصل و 1241 شماره تغيير يافت. کدهاي آن چهار رقمي (دو گروه دو رقمي به ترتيب دورقم سمت چپ بيانگر فصل و دورقم راست نشانگر مرتبه کالا در آن فصل مي باشد) بودند.

اسلاید 7 :

  طبقه بندي استاندارد تجارت بين المللي (SITC)

SITC= Standard International Trade Classification

نمانكلاتور ژنو علاوه بر طبقه بندي كالا، بعنوان مبنايي براي تهيه نشريه فهرست حداقل كالاها براي آمارهاي تجارت بين المللي بكار رفت. اين نشريه در سال 1938 توسط جامعه ملل تدوين گرديد.كميسيون آماري ملل متحد بين سال هاي 1948 و 1950 در اين فهرست حداقل، تجديدنظر كرده و آنرا «طبقه بندي استاندارد تجارت بين المللي» ناميد. و شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد در 12 جولاي 1950 با تصويب قطعنامه اي از كليه كشورها خواست با قبول دو مورد ذيل در آمار تجارت خارجي خود اين طبقه بندي را بكار برند.

-اتخاذ اين سيستم با انجام اصلاحات لازم بدون در هم ريختن چارچوب آن

-تجديدنظر در داده هاي آماري و انطباق با اين سيستم بمنظور انجام مقايسه آماري در مقياس بين المللي

اسلاید 8 :

     ايجاد سيستم هماهنگ شده (HS)

در اواخر دهه 1960 حجم تجارت جهاني به مقدار زيادي روبه افزايش نهاد و تعداد زيادي کالاي جديد توليد و روانه بازار و تجارت شده و در عمل مشاهده شده بود كه در جريان يك دادوستد بين المللي حداقل 17 بار توصيف مي وشود. به همين دليل علاوه بر نياز به کدهاي جديد مناسب با تحولات تجاري، اين کدها بايد به تقسيمات فرعي تري تقسيم مي شد و بنابراين نمانکلاتور شوراي همکاري گمرکي ديگر کارايي لازم را نداشت. به اين ترتيب شوراي همکاري گمرکي در بروکسل تصميم گرفت نمانکلاتور جديد کالايي بين المللي براي شناسايي و تعريف يكسان و همگون از كالا را بوجود آورد.

اسلاید 9 :

 -  اساس ساختار سيستم هماهنگ شده (HS)

 نمانکلاتور سيستم هماهنگ شده براساس بخشي از نمانکلاتور قديمي شوراي همکاري گمرکي (ccc) پايه گذاري شده و از طبقه بندي تجارت بين المللي استاندارد ((SITC که نمانکلاتور بين المللي براي آمارهاي تجارت است، و نمانکلاتور بازار مشترک اروپا، ايالات متحده آمريکا و ژاپن هم بهره گيري شد. اين اجزاء متشکله با يکديگر هماهنگ شده ، باعث تقويت تشکيل سيستم هماهنگ شده مورد انتظار شدند. که این سیستم در واقع یک نمانکلاتور چند منظوره (multi purpuse) است که امکان استفاده از آن برای مقاصد گوناگون علاوه برمقاصد تعرفه ای وجود دارد.

اسلاید 10 :

  -  تصويب سيستم هماهنگ شده (HS)

 در 1983 شوراي همکاري گمرکي تدوين يک کنوانسيون را به منظور معرفي يک سيستم جديد براي توصيف و کدگذاري کالاها با نام سيستم هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالا به تصويب رساند.

  باوجود اين، پنج سال ديگر طول کشيد تا سرانجام در 1988، سيستم هماهنگ شده به اجرا درآمد. از آن تاريخ تاکنون، سيستم هماهنگ شده اساس و شالوده نمانکلاتور بيش از199  کشور و اتحاديه گمرکي و اقتصادي را از جمله درکشورهاي کانادا،ايالات متحده آمريکا و جامعه اروپا تشکيل داده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید