مقالات رشته علوم اجتماعی

اخرین مقالات رشته علوم اجتماعی

مقاله بررسی راهکارهای ممکن برای کاهش تصادفات ناشی از خستگی رانندگان

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
بررسي راهکارهاي ممکن براي کاهش تصادفات ناشي از خستگي رانندگان چکيده در اين تحقيق سعي شده است پديده خستگي رانندگان و عوامل مؤثر در ايجاد آن و نيز تأثير عامل خستگي راننده در وقوع تصادفات رانندگي مورد بررسي قرار گيرد. خستگي در حالت کلي به معناي تحليل و زوال انرژي فرد است و مي تواند از نوع جسمي و يا روحي و روا ...

مقاله بررسی اثرات پیاده راه بر توسعه گردشگری پایدار شهری

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
بررسی اثرات پیاده راه بر توسعه گردشگری پایدار شهری چکیده: امروزه جاذبه های شهری، یکی از مؤلفه های مهم و مؤثر در توسعه گردشگری شهری به شمار می آیند. یکی از این جاذبه های شهری مسیر های پیاده گردشگری هستند. مسیر هایی که باعث رونق صنعت گردشگری می شوند. صنعت گردشگری بر فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تا ...

مقاله بررسی و ارزیابی چگونگی تاثیر پیاده مداری در ارتقا تعاملات اجتماعی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
بررسی و ارزیابی چگونگی تاثیر پیاده مداری در ارتقا تعاملات اجتماعی چکیده: امروزه رویکرد پیاده مداری که هدف آن بازیابی و توسعه فضاهای پیاده در سطح شهرها و به رسمیت شناختن و اولویت قائل شدن برای عابرین پیاده بعنوان عناصر درجه اول شهری؛ به یکی از محورهای برنامه ریزی و طراحی شهری بدل گردیده است. به ویژه با آغاز ...

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا ( التیمور مشهد )

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهري در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد) چکیدههدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی شهري و بررسی ارتقاي فرضی منطقه حاشیه نشین محله پنجتن آلعبا در شهر مشهد با گذشت زمان است. رو ...

مقاله مفاهیم ، دیدگاهها و مبانی نظری هویت و هویت شهری و تاثیرات آن بر ارتقای حس مکان

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
مفاهیم، دیدگاهها و مبانی نظري هویت و هویت شهري و تاثیرات آن بر ارتقاي حس مکان چکیده بحث هویت در شهرها یکی از مسائل شهرهاي امروزي است .کم توجهی به ابعاد و عوامل هویت بخش در شهرها ، باعث ایجاد محیط هایی مصنوع و تهی از هویت انسانی می گردد .از نتایج این امر، پایین بودن احساس تعلق مکانی، همبستگی و مشارکت اجتمـاع ...

مقاله شناسایی عوامل موثر بر خواب آلودگی و بررسی تاثیر آنها برحوادث جاده ای

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
شناسايي عوامل موثر بر خواب آلودگي و بررسي تاثير آنها برحوادث جاده اي چکيده رشد اسف بار ميزان مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي طي سال هاي اخير، نگراني ها و تلاش هاي فراواني را در راستاي شناسايي و کنترل علل وقوع تصادف از سوي مراجع مسئول بر انگيخته است . گرچه اعتقاد کلي بر اين است که در حوادث رانندگي عوامل ...

مقاله ارزیابی مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی محورهای ارتباطی استان آذربایجان شرقی

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
ارزیابی مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی محورهای ارتباطی استان آذربایجان شرقی چکیده: حمل و نقل به عنوان یک سیستم ارتباطی در زنجیره اقتصادی - اجتماعی کشوردارای نقش تعیین کننده ای است . اقلیم متفاوت در پهنه جغرافیایی وسیع کشور ایران به گونه ای است که در آن حمل ونقل جاده ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است بر ه ...

مقاله تصویر فضای سرزنده - بررسی نقش عوامل محیط کالبدی در ایجاد سرزندگی فضاهای عمومی

word قابل ویرایش
25 صفحه
27700 تومان
تصویر فضاي سرزنده - بررسی نقش عوامل محیط کالبدي در ایجاد سرزندگی فضاهاي عمومی چکیده »سقراط« در قرن پنجم پیش از میلاد گفته است : » هدف اصلی از ایجاد بناها نشاط و خوشبختی ساکنان آن است« این گفته سقراط رابطه دیرین دو مفهوم »سکونتگاه« ، »نشاط و سرزندگی« را نشان می دهد.بر مبناي چنین دیدگاهی بناها؛ وسیله اي بر ...

مقاله نقش نورپردازی در کیفیت پارک های شهری ( نمونه موردی : پارک ساعی شهر تهران ، پارک آب و آتش شهر تهران )

word قابل ویرایش
25 صفحه
27700 تومان
نقش نورپردازي در کیفیت پارك هاي شهري (نمونه موردي : پارك ساعی شهر تهران، پارك آب و آتش شهر تهران) چکیده پارك فضایی عمومی است و داراي نقش هاي زیست محیطی،تفرجی و ساختاري است که در داخل یا نزدیک شهر ها معمولا با امکاناتی نظیر زمین هاي بازي،گردشگاه ها وزمین هاي ورزشی براي استفاده عمومی تجهیز می شود و قطعه زمین ...

مقاله تبیین ماهیت مفهوم رضایت شغلی : مطالعه مروری

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
تبيين ماهيت مفهوم رضايت شغلي : مطالعه مروري چکيده مقدمه : محققان تلاش مي کنند مؤلفه هاي مختلف رضايت شغلي را شناسايي کرده تا مؤلفه هاي نسبتا مهم را اندازه گيري نمايند. لازمه اين اقدام ، تبيين مفهوم رضايت شغلي به درستي و به صورت شفاف است . متأسفانه در بسياري از موارد بدون وجود تعريف واضحي از اين مفهوم ، ابز ...

مقاله بررسی نقش مرکز موسیقی در چگونگی ارتقاء فرهنگی جامعه

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
بررسی نقش مرکز موسیقی در چگونگی ارتقاء فرهنگی جامعه چکیده موسیقی بعد از زبان مهمترین پایه فرهنگی هر قوم و ملت است. این پدیده با پویایی جامعه، با نهادهای اجتماعی- فرهنگی، همانند اسـطوره، مـذهب، هنر و ... و نهایتاً بنیانهای معیشتی و شرایط زیست انسانها هم در طبیعت و هم در تایخ سر و کار دارد. پیدایش پدیـده مو ...

مقاله بررسی تاثیر محیط در رفتارهای شهری اقلیم سرد و کوهستانی اردبیل و اصلاح ساختار کالبدی آن

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
بررسی تاثیر محیط در رفتارهای شهری اقلیم سرد و کوهستانی اردبیل و اصلاح ساختار کالبدی آن چکیده: انسانها همواره در ارتباط با محیط خود هستند، به نحوی که از محیط تاثیر گرفته و یا بر آن اثر می گذارند. محیط چیزی است که انسان را احاطه می کند و متشکل از عواملی است که فرد نسبت به آنها حساسیت نشان می دهد که به آن م ...

مقاله نقش موسسات فرهنگی هنری در ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
نقش موسسات فرهنگي هنري در ارتقاي فرهنگ عمومي شهروندان چکيده فرهنگ عمومي عرصه اي از فرهنگ است که توليدکننده و نيز مصرف کننده آن ، آحاد جامعه هستند و مجموعه نيازهاي فرهنگي است که عموم جامعه با آن رو به رو بوده و مبتلا به آن مي باشند، نهادهاي تربيتي فعال و پويا و کارآمد در يک کشور مي توانند نيروي انساني تربي ...

مقاله ارائه راهبردهایی برای جذب دانشجویان خارجی در ایران

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
ارائه راهبردهايي براي جذب دانشجويان خارجي در ايران چکيده در شرايط جهاني شدن اقتصاد، فرهنگ و فناوري ، جذب دانشجويان خارجي موجب مشارکت فعال در روند جهاني توليد علم و تسهيل انتقال فناوري و غني شدن فرآيند آموزش مي شود. امروزه عواملي چون ظهور آموزش عالي به مثابه يک کسب و کار و نقش کليدي دانش آموختگان خارجي در ...

دانلود فایل پاورپوینت راز الفبای موفقیت در زندگی

PowerPoint قابل ویرایش
8 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : الف: اشتیاق برای رسیدن به نهایت ارزو ب: بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم پ: پویایی برای پیوستن به خروش حیات ت: تدبیر برای دیدن افق فرداها ث: ثبات برای ایستادن در برابر بازدارنده ها ج: جسارت برای ادامه زیستن اسلاید 2 : چ: چاره اندیشی برای یافتن راهی ...

دانلود فایل پاورپوینت آداب و رسوم سفره

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :    امام حسن عليه السّلام می فرمایند: در سفره دوازده خاصيت است كه بر هر فرد مسلمان لازم است كه آنها را بشناسد که     چهار خاصيت واجب است     و چهار خاصيت مستحب     و چهار ديگر از ادب  است   اسلاید 2 : معرفت (كه نعمت دهنده را بشناسد.) خشنودي (راضی بود ...

دانلود فایل پاورپوینت قدر دانستن والدین

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : روزی كه تو مرا در دوران پيری ببينی، سعی كن صبور باشی و مرا درك كنی .... اسلاید 2 : اگر من در هنگام خوردن غذا خود را كثيف می كنم، اگر نميتوانم خودم لباسهايم را بپوشم، صبور باش. و زمانی را به خاطر بياور كه من ساعتها از عمر خود را صرف آموزش همين موارد به تو ك ...

دانلود فایل پاورپوینت مهمترین اصول موفقیت زندگی زناشویی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مردها بر اثر کمبود عاطفه ازدواج می کنند ، بر اثر کمبود حوصله طلاق می دن ولی نکته جالب اینه که بر اثر کمبود حافظه دوباره ازدواج می کنند !!!! مرد اولی : امان از دست این زنها !؟ زنم تمام دارائیمو برداشت و رفت ! دومی : خوش به حالت ! زن من تمام دارائی مو برداشت ...

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل قواعد برنامه ریزی فرهنگی

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فرهنگ واژه ای فارسی مرکب از دو جزء ” فر ” و ” هنگ ” است . فر پیشوند و به معنای جلو ،بالاوپیش آمده است .فرعلاوه بر پیشوند ، اسم نیز هست و به معنی شکوه،درخشندگی وبزرگی به کار رفته است.” هنگ ”ریشه ای اوستایی دارد و به معنی کشیدن وسنگین وزنی است. واژه مرکب فرهنگ ...

دانلود فایل پاورپوینت ولگردان و متکدیان حرفه ای

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : یکی از مسائل مورد توجه مطالعات جامعه شناسي تکدی گری است که با ساخت های اجتماعی - اقتصادی هر جامعه ای در ارتباط است و به عنوان نوعي از معلوليت هاي اجتماعي به شمار مي آيد. اسلاید 2 : در واقع از عوارض توسعه صنایع و تکنولوژی در شهر های بزرگ ، اشتغال و گرف ...

دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر کار تیمی

PowerPoint قابل ویرایش
158 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعریف کار تیمی انواع کار تیمی تفاوت گروه و تیم ویژگی های تیم خوب اصول و ضوابط کارتیمی مراحل شکل گیری تیم مدیریت جلسات تیمی اسلاید 2 : خرگوش و لاک‌پشت نام حکایتی است که به ازوپ نسبت داده می‌شود و درباره خرگوشی است که به علت سرعت خود لاک‌پشتی را مسخره ...

دانلود فایل پاورپوینت نقش پست در زندگی ما

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : درس دهم پست در زندگی ما چه نقشی دارد؟ فکر کنید و پاسخ دهید. حتماً بارها اتفاق افتاده است که پستچی محله،زنگ خانه تان را زده ونامه یا کارت دوستانتان را به شما رسانده است.شما نیز نامه های زیادی برای دوستان و فامیل های نوشته و پست کرده اید. تنها زخمتی که شم ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم نظام های تامین اجتماعی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعریف نظام تامین اجتماعی مجموعه اقدامات نهادی شده برای تامین اجتماعی (در امان نگه داشتن مردم از خطرات مختلف اجتماعی)    - در منشور سازمان بین المللی کار(ILO) ، تامین اجتماعی به مفهوم حمایتی است که جامعه برای اعضای خود از طریق مجموعه ای از اقدامات عمومی ...

دانلود فتیا پاورپوینت کارگاه آسیب های خانواده

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   اهداف: شناخت آسیب های خانواده برای :کمک به استحکام پایه های خانواده افزایش محبت ، مودت وآرامش نزدیکی قلوب و همدلی دراولین بستر ارتباطی امام عملیاتی کردن آسان باورهای اعتقادی برداشتن گام های محکم تربیت دینی فرزندان اسلاید 2 : گروه نامزدها: آمو ...

دانلود فایل پاورپوینت آداب رسوم خواستگاری

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اولین مسئله مهم و اساسی در خواستگاری این است که تصمیم گیرنده کیست ؟ دل ماست یا عقل ما؟ معمولا در ازدواج ریاست و فرماندهی در انتخاب با دل است ولی مدیرانی موفقند که در کنار خود همیشه کارشناسانی کارکشته و آگاه دارند لذا دل ما وقتی در این امر موفق است که از عقل ...