دانلود فایل پاورپوینت اتصال سری مقاومت های اهمی

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اتصال سری مقاومت های اهمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اتصال سری مقاومت های اهمی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

مقاومت های ساخته شده را می توان به صورت های مختلفی به هم وصل کرد. که عبارتند از

۱- اتصال سری

۲- اتصال موازی

۳- ترکیب سری و موازی

اتصال سری مقاومت های اهمی

اگر به واگن های قطار دقت کرده باشیم این واگن ها به صورت پشت سر هم به هم وصل شده می باشد. این واگن ها می توانند مشابه یا غیر مشابه باشند. اگر مشابه نباشند واگنی که بزرگ تر می باشد مسافر بیشتری حمل می کند. اتصال واگن ها را اتصال سری گویند. یعنی ابتدای واگن دوم به انتهای واگن اول وصل شده

اسلاید ۲ :

زنجیر یک نمونه دیگر از اتصال سری می باشد.

اگر مقاومت ها را مانند زنجیر به هم وصل کنیم اتصال سری مقاومت ها ایجاد می شود.

اسلاید ۳ :

مقاومت را با حرف R نشان میدهند. واحد مقاومت اهم می باشد. واحدهای بزرگ تر آن کیلو اهم و مگاه اهم می باشد. شمای فنی مقاومت به صورت زیر است.

نکته: جابجایی مقاومت ها در اتصال سری فرقی نمی کند.

اسلاید ۴ :

جریان در مدار سری

جریان در مدار سری مانند سرعت واگن ها در قطار با هم برابر می باشد. یعنی جریان وارد شده در هر نقطه برابر جریان خارج شده از آن نقطه می باشد.

اسلاید ۵ :

به عبارت دیگر آمپر مترها همگی یک عدد را نشان می دهند.

اسلاید ۶ :

مقاومت در مدار سری

در مدار سری می توان بجای چند مقاومت سری یک مقاومت قرار داد که از مجموع مقاومت ها بدست می آید به چنین مقاومتی ، مقاومت معادل یا مقاومت کل گویند. مقاومت معادل را با RT نشان می دهند. در مدار سری با اضافه کردن مقاومت شدت جریان مدار کم می شود.

اسلاید ۷ :

کاربرد مقاومت متغیر

از مقاومت متغیر برای تقسیم ولتاژ – کنترل جریان- تغییر شدت صوت در رادیو- تلویزیون و غیره می باشد.

نسبی بودن ولتاژ الکتریکی

ولتاژ الکتریکی یا اختلاف پتانسیل مانند فاصله یک کمیت نسبی می باشد. همچنین ارتفاع سطح آب در یک ظرف مدرج شده نیز یک کمیت نسبی می باشد. در شکل زیر نقطه B به عنوان مبنا انتخاب شده است.

اسلاید ۸ :

در مورد ارتفاع آب در پشت سد ها  از همین روش استفاده می شود. وقتی می گویند ارتفاع آب پشت سد تا تاج سد ۵ متر است یعنی تفاوت ارتفاع سطح آب  تا کف سد و ارتفاع تاج سد تا کف سد ۵ متر است. این عبارت بیانگر این است ارتفاع یک کمیت نسبی می باشد.یعنی برای اندازه گیری ارتفاع یک نقطه مبنا انتخاب کرد.

در مورد ولتاژ نیز وضعیت همین طور می باشد. به عبارت دیگر ولتاژ یک کمیت نسبی می باشد. وقتی گفته می شود ولتاژ نقطه A ده ولت است، شنوده منتظر این است که نقطه دو کجاست. به عبارتی ولتاژ نقطه A نسبت به کدام نقطه ۱۰ ولت است.

اسلاید ۹ :

قانون ولتاژ کیرشهف (KVL)

هر مدار شامل مصرف کننده (مقاومت ها) و منبع تغذیه که بصورت مسیر بسته باشند را حلقه گویند. در هر حلقه جمع ولتاژ مصرف کنندها برابر منبع تغذیه می باشد.

اسلاید ۱۰ :

توان مصرفی در مدار سری

توان کل در یک مدار سری از جمع توان مقاومت ها بدست می آید. اگر مداری شامل n مقاومت باشد آنگاه توان کل از رابطه زیر بدست می آید.

توان مقاومت از رابطه زیر بدست می آید.

نکته اگر در یک مدار سری مقاومت معادل Rt و جریان I باشد. توان مقاومت ها از رابطه زیر بدست می آید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 32 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد