دانلود فایل پاورپوینت اسیدها و خواص آنها

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اسیدها و خواص آنها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اسیدها و خواص آنها قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- نقاط ذوب و جوش بالاتری از ترکیبات هم کربن خود دارند

۲- اسیدهای تا ۷ کربن در آب محلولند ولی بزرگتر از آن نامحلول

۳- با بازها واکنش داده و ایجاد نمک میکنند

۵- قابل تبدیل به مشتقاتی مانند اسیدهالیدها-استرها-انیدریدها وآمیدها هستند

اسلاید ۲ :

They are named by adding –oic acid onto the end of the carbon skeleton.

The –COOH group is the section responsible for the chemistry.

The substituents are named as in other aliphatic compounds

The carbon in the –COOH group is numbered carbon 1.

اسلاید ۳ :

۱- اکسایش الکل های نوع اول در حضور عوامل اکسنده مانند

۲- اکسایش الدئیدها در حضور عوامل اکسنده بالا

۳- اکسایش آلکن های دارای هیدروژن با استفاده از پرمنگنات در محیط اسیدی یا خنثی

۴- اکسایش شاخه جانبی آلکیل در ترکیبات اروماتیک با استفاده از پرمنگنات

۵- هیدرولیز گروه نیتریل در محیط اسیدی یا قلیایی با استفاده از حرارت.

اسلاید ۴ :

میتوان تمامی مشتقات دیگر اسید ها نظیر استرها, انیدریدها و امیدها را با استفاده از اسید کلریدها سنتز نمود که این روش راندمان بالاتری داشته و به روش غیر مستقیم معروف است

اسلاید ۵ :

۱- تبدیل شدن به آلدئیدها

۲- تبدیل شدن به استر

۳- تبدیل شدن به انیدرید

۴- تبدیل شدن به آمید

اسلاید ۶ :

the alcohol stem comes at the start of the ester name

the acid stem provides the second part of the name

the name of the ester usually ends with anoate.

اسلاید ۷ :

۱- هیدرولیز استرها –(محیط قلیایی و اسیدی) و ایجاد اسید

۲- احیای استرها و تبدیل شدن به الکل نوع اول در حضور لیتیوم آلومینیوم هیدرید

۳- واکنش با معرف گرینیارد و ایجاد الکل

اسلاید ۸ :

آمیدها و خواص

  از دیگر مشتقات پایدارترند

برای نامگذاری آنها از پسوند آمید استفاده میشود.

اسلاید ۹ :

واکنشهای آمیدها

۱- هیدرولیز و تبدیل شدن به اسید

۲- احیا در حضور لیتیم آلومینیوم هیدرید (تبدیل به آمین میشوند)

مکانیسم تا حدودی متفاوت از ترکیبات قبلی است

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 24 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد