بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

 • برای کنترل خوردگی
 • برای جلوگیری از رسوب گذاری
 • برای کنترل رشد باکتری ها و جلبگ ها
 • برای افزایش راندمان و طول عمر تجهیزات

اسلاید 2 :

 • آب یک حلال طبیعی است و خیلی از مواد در آن محلول هستند.
 • آب طبیعی شامل مقادیر زیادی کلسیم و منیزیم به صورت محلول در آن است
 • آب طبیعی همچنین شامل مقادیر زیادی اکسیژن محلول در آن است.
 • آب و به ویژه آب گرم فضای مناسبی برای رشد میکرو ارگانیزمها است.

اسلاید 3 :

مواد جامد چه چیزهایی هستند؟

 • هر ماده جامدی که در آب حل نشود با عنوان "ذرات جامد نامحلولTDS" خوانده می شود.

  جامدات نامحلول

  معمول

  • کلسیم و منیزیم، نمک ها و سختی های موجود در آب
  • Iron(آهن)
  • Copper(مس)
  • Sulfates(سولفات ها)
  • Phosphates(فسفات ها)
  • Silica and Silicates(سیلیکا و سیلیکاتها)

اسلاید 4 :

مقیاس اندازه گیری جامدات در یک نمونه آب ضریب هدایت یا Conductivity نامیده می شود.

نام دیگر برای ضریب هدایت مجموع ذرات جامد نامحلول یا TDS است. هر دوی آنها میزان ذرات معدنی نا محلول را اندازه گیری می کنند اما واحد آنها متفاوت است. TDS را با مقیاس ذره در میلیونPPM و ضریب هدایت را با میکرو زیمنس MICRO SIEMENS بیان می کنند.

اسلاید 5 :

تمام ذرات جامد شبیه هم نیستند

بعضی از ذرات جامد مشکلات بیشتری را تولید می کنند. دو عدد از مهمترین ذرات جامد در آب کربنات کلسیم و کربنات منیزم هستند.

سختی

 • به صورت طبیعی در تمام آبها وجود دارد.
 • 40% آبهای معدنی خاورمیانه دارای سختی بالا هستند.
 • به شکل رسوب سفید رنگ می باشد.
 • با افزایش دما قابلیت انحلال پذیری آنها کاهش می یابد.

اسلاید 6 :

زمانی که آب تبخیر می شود، جامدات محلول در آن باقی می مانند. اگر دوباره آب تازه جایگزین کنید دوباره حجم جامدات افزایش می یابد. این پدیده باعث افزایش سختی و حجم جامدات می شود.

این پدیده باعث افزایش جامدات موجود در آب می شود.

این بدان معناست که:

 • ضریب هدایت افزایش می یابد.
 • سختی کل افزایش می یابد.
 • PH همانند آلکالیتی افزایش می یابد.
 • ریسک رسوب گذاری افزایش می یابد.

اسلاید 7 :

رسوب گذاری

در یک برج خنک کننده، تبخیر اصلی ترین راه زدودن گرما است و تبخیر باعث افزایش مواد معدنی موجود در آب می شود.

رسوب گذاری به عوامل زیادی بستگی دارد:

 • ضریب هدایت آب جبرانی
 • سختی کل آب جبرانی
 • مجموع آلکالیتی(PH) آب جبرانی
 • بار گرمایی یا تفاوت دمایی ورود و خروج برج خنک کننده
 • نوع مواد شیمیایی مورد استفاده در برج خنک کننده

اسلاید 8 :

زیر آب زنی

زیر آب زنی اصولا روشی است که اقدام به تخلیه حجم محدودی از آب برج خنک کننده می کند تا آب جبرانی با آلکالیتی و TDS مناسب وارد برج شود و کیفیت آب برج خنک کننده افزایش یابد.

این کار معمولا توسط اپراتور و با باز کردن شیر تخلیه انجام می شود اما می توان با نصب سنسور TDS و آلکالیتی این کار را توسط شیر برقی فرمان پذیر نیز انجام داد.

اسلاید 9 :

رسوب فرمی از مواد معدنی مانده از تبخیر آب است. این پدیده در هر جایی که تبخیر اتفاق می افتد و یا انتقال دما وجود دارد اتفاق می افتد.

رسوب های معمول

 • کربنات کلسیوم و منیزیم/ رسوبات آهکی
 • فسفات کلسیم و منیزیم
 • سولفات کلسیم و منیزیم
 • سیلیکات کلسیم و منیزیم
 • سیلیکا

اسلاید 10 :

با فرض این که ضریب هدایت تحت کنترل است، از رسوب می توان با استفاده از روشهای زیر جلوگیری کرد:

تبدیل کربنات کلسیم به فسفات و فسفنات کلسیم که انحلال پذیری بیشتری دارند.

 

با استفاده از پلیمرها تمرکز کلسیم فسفات را از بین ببریم.

 

PH و آلکالیتی را تحت کنترل داشته باشیم.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید