بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

برج خنک کننده چیست؟

برج خنک کننده وسیله ای غیر بسته با جریان ثابت برای خنک کردن آب به صورت تبخیری در تماس مستقیم با هواست و در خنک کردن آب کندانسور و صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلاید 2 :

روش کار برج خنک کننده

تمامی برج های خنک کننده با روش دفع گرما از آب به روش تبخیری عمل می کنند و مقداری از آب تبخیر می شود و مابقی آن دوباره به گردش در می آید.

اسلاید 3 :

انواع برج های خنک کننده وسیستم های آنها

برج های خنک کننده

اسلاید 4 :

خنک کننده سیال یا نوعی کندانسور تبخیری

اسلاید 5 :

اسپری کردن آب

اسلاید 6 :

انواع برج های خنک کننده:

     Induced Draft   در مقابل          Forced Draft

اسلاید 7 :

جریان طبیعی     

جریان هوا وابسته به هوای داخلی و هوای ورودی به برج خنک کننده است.

اسلاید 8 :

     جریان مخالف    در مقابل           جریان متقاطع

اسلاید 9 :

     جریان مخالف    در مقابل         جریان متقاطع

اسلاید 10 :

     مدار باز  در مقابل          مدار بسته  

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید