بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

رئوس مطالب يادگيري

مفاهيم شبکه‌هاي کامپيوتري

 • کاربردهاي شبکه‌هاي کامپيوتري
 • سخت‌افزار شبکه
 • دسته‌بندي شبکه‌ها
 • روشهاي برقراري ارتباط دو ماشين در شبکه
 • مدل هفت‌لايه‌اي OSI
 • مدل چهارلايه‌اي TCP/ IP

اسلاید 2 :

فصل اول: مفاهيم شبكههاي كامپيوتري

 • مفهوم شبکه و کاربردهاي آن
 • سخت‌افزار شبکه
 • انواع سوئيچينگ
 • طراحي شبکه و اصول لايه‌بندي
 • مدل هفت‌لايه‌اي OSI از سازمان استاندارد جهاني
 • مدل چهارلايه‌اي TCP/IP

اسلاید 3 :

شبكـههايكامـپـيــوتـري مجموعهاي از كامپيوترهاي مستقل است كه به نحوي با يكديگر اطلاعات و داده مبادله مينمايند.         

استقلال كامپيوترها

کارکردن هر ماشين به تنهايي در صورت نبودن در شبکه

تبادل داده

رد‌و‌بدل‌نمودن داده بدون توجه به نوع کانال انتقال

اسلاید 4 :

كاربردهاي شبكه‌هاي كامپيوتري

  اشتراك منابع

  حذف محدوديتهاي جغرافيايي در تبادل دادهها

  كاهش هزينهها

 بالا رفتن قابليت اعتماد سيستمها

 افزايش كارايي سيستم        

اسلاید 5 :

             خدمات معمول در شبكه

 • دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي راه دور
 •  پست الكترونيكي
 •  خدمات انتقال فايل
 •  ورود به  سيستم از راه دور
 •  گروههاي خبري
 • جستجوي اطلاعات مورد نياز
 •  تبليغات
 •  تجارت الكترونيكي
 • بانكداري الكترونيكي 
 • سرگرمي و محاوره
 •  مجلات و روزنامههاي الكترونيكي
 • محاوره مستقيم و چهره به چهره از راه دور

اسلاید 6 :

كنفرانس از راه دور

 •   يافتن اشخاص مورد نظر در جهان
 • تلفن ودورنگار از طريق شبكه
 • راديو از طريق شبكه
 • آموزش از راه دور
 • ارائه مدون اطلاعات  فني و علمي
 • اخبار مربوط به هنر ، ورزش ، سياست ، تجارت و…
 • كاريابي و اشتغال
 • درمان از راه دور
 • خريد و فروش روزمره با استفاده از كارت اعتباري
 •  انجمنهاي خيريه                                                 
 • مشاوره از راه دور

اسلاید 7 :

دسته بندي سخت افزار شبکه‌هاي   کامپيوتري   

از ديدگاهتکنولوژي انتقال:  شبکه‌هاي پخش فراگير-شبکه‌هاي نقطه به نقطه

از ديدگاه    مقياس  بزرگي: 1-شبکه هاي LAN- 2-شبکه هاي MAN-3-شبکه هاي WAN

اسلاید 8 :

شبکه پخش فراگير(Broadcast)

انتقال اطلاعات از طريق يک کانال فيزيکي مشترک توسط تمام ايستگاهها

معايب شبكههاي پخش فراگير

1- مديريت پيچيده کانال

2- امنيت کم

3- کارآيي پايين

اسلاید 9 :

شبکه‌هاي نقطه به نقطه(point to point)

وجود فقط و فقط  يک کانال فيزيکي  و مستقيم بين دو ماشين در شبکه

اسلاید 10 :

شبکه محلي LAN

1- فواصل جغرافيايي محدود (حداکثر تا چند کيلومتر)

2- تعداد ايستگاهها کم

3- کوتاه بودن طول کانال انتقال

محاسن شبکه‌هاي LAN

1. افت سيگنال كم, نرخ خطاي پايين, نرخ ارسال بالا و تأخير انتشار بسيـار ناچيـز به دليل كوتاه‌بودن طول كانال

2. مديريت آسانتر شبكه به علت محدود بودن تعداد ايستگاهها

3. هزينه پايين نصب و راه‌اندازي اين نوع شبكه.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید