بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تنش پسماند

  • تنش پسماند در قطعات و اجزاء مكانيكي به تنشي گفته مي شود كه حتي بعد از برداشتن نيروهاي خارجي در درون قطعه باقي مي ماند .
  • . تنش پسماند با توجه به اندازه، علامت و توزيعش نسبت به تنش خارجي مي تواند مفيد يا مضر باشد.

اسلاید 2 :

اصلي ترين عامل ايجاد تنش پسماند در قطعه مراحل توليد آن است

اسلاید 3 :

وجود تنشهاي پسماند فشاري در سطح قطعاتي كه در معرض خستگي، خوردگي تنشي و ساييدگي لرزشي قرار دارند مطلوب است.

اسلاید 4 :

روش های اندازه گیری تنش پسماند

تغییر خواص مرتبط

روش های نوری

روش های مکانیکی

اسلاید 5 :

روش سوراخکاری مرکزی

اين روش تكنيك بسيار مدرني است كه براي اندازه گيري تنش پسماند با استفاده از كرنش آزاد شده به كار مي رود. به طورخلاصه مي توان اين روش را به شش مرحله اصلي تقسيم كرد:

1- نصب کرنش سنج سه الماني بر روي قطعه كار و در جايي كه تنش پسماند آن قسمت بايد انداز ه گيري گردد.

2- ارتباط شبكه هاي سيمي گيج با قسمت نشان دهنده كرنش.

3- نصب بوش راهنماي دقيق سوراخ كاري در مركز دستگاه كرنش سنج.

4- ايجاد سوراخ كوچك بر روي قطعه كار بعد از صفر كردن و بالانس كردن دستگاه.

5- خواندن كرنش آزاد شده مربوط به تنش پسماند داخل قطعه كار.

6- استفاده از روابط موجود و بدست آوردن ماكزيمم تنش و زاويه آن نسبت به گيج هاي كرنش سنج.

 

اسلاید 6 :

با زدن یک سوراخ با قطر کوچک در منطقه ای که تنش های پسماندوجود دارد، تش های موجود در آن قسمت آزاد خواهند شد. این به خاطر صفر شدن تنش های برشی و نرمال روی دیواره ی سوراخ که در اینجا عمود بر نرمال سطح است، می باشد. حذف تنش های پسماند در منطقه ی سوراخ، باعث تغییرات میدان تنش در اطراف سوراخ خواهد شد. بنابراین کرنش های موضعی بر روی سطح نمونه تغییر خواهد کرد. این اصول ابتدا توسط Mathar[4] برای اندازه گیری تنش پسماند توسط تغییرات کرنش حول سوراخ بیان شد.

 

اسلاید 7 :

آنالیز سوراخ کور

به دلیل اینکه سازه های مختلف دارای شکل های گوناگونی هستندو نیز به ندرت نازک می باشند و امکان زدن سوراخ راه به در وجود ندارد باید برای اندازه گیری مقادیر تنش پسماند از سوراخ کور استفاده کرد. یک سوراخ کور در حالت تنش صفحه ای دارای یک تنش محلی بسیار پیچیده می باشد، به این دلیل که یک حل بسته در تئوری الاستیسیته برای سوراخ کور وجود ندارد.

رندلر و ویگنس اثبات کردند که برای این حالت می توان یک شرط موازی با حالت سوراخ راه به در در مورد توزیع تنش در حالت عادی در نظر گرفت. بنابراین می توان گفت که کرنش های آزاد شده به خاطر تعبیه ی سوراخ کور در دایره های هم مرکز با سوراخ کور، ازهمان معادلات پیروی کرده و دارای تغییرات سینوسی می باشند.

 

اسلاید 8 :

مزایا و معایب

مزایا

به ریز ساختار ماده بستگی ندارد

 این تکنیک در اجسام بزرگ نیز بدون احتیاج به برش قابل استفاده است.

معایب

زمان گیر بودن

آماده سازی دقیق سطح

باقی ماندن تنش های پسماند بواسطه پولیشینگ

نیمه مخرب

 

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید