دانلود فایل پاورپوینت ایمن سازی بدن کودکان

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ایمن سازی بدن کودکان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ایمن سازی بدن کودکان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Considering the diagnosis of AFP for any patient they see with sudden onset of flaccid paralysis
Ensuring that laboratory specimens are collected from patient under your care

اسلاید ۲ :

Reporting all cases of suspected poliomyelitis or AFP immediately to the health center
 
Follow up of patients
 

اسلاید ۳ :

IPV (inactivated or killed polio vaccine)
 
 
OPV (live polio vaccine )
 

اسلاید ۴ :

prevent polio: By producing sufficient serum antibody to prevent polio virus from entering the nervous system via the blood stream
No risk of VAPP
DO NOT produce intestinal immunity

اسلاید ۵ :

IPV  must be given by injection
 
IPV is much more expensive than OPV

اسلاید ۶ :

Both IPV and OPV can be inactivated by heat so that both must be transported and stored under refrigeration.

اسلاید ۷ :

۴دز واکسن IPVدر کشورهایی مانند امریکا،کانادا،و بعضی از کشورهای اروپایی به صورت ذیل تجویز میگردد: 
۲MONTHS
۴MONTHS
۶ TO 18 MONTHS
۴ TO 6 YEARS OF AGE
 

اسلاید ۸ :

OPV IS THE VACCINE RECOMMENDED BY THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

اسلاید ۹ :

ایمنی بسیار بالا
 
ارزان قیمت
 
تجویز از راه دهان
 
ایجاد مصونیت روده ای
 
 
 

اسلاید ۱۰ :

 
OPVمیتواند بطور نادر سبب ایجاد 
(VACCINE  ASSOCIATED   PARALYTIC  POLIO.)   شود.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 29 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد