بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

¨پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی ،

انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد . اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهم تر از آن در تامین مالی طرح های زیر بنایی و همچنین طرح های تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوصی جامعه موثر باشد ، ضرروری به نظر می رسید

اسلاید 2 :

¨بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مهر ماه 1376 ، اوراق مشارکت ، اوراق بهاداری است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی ، برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد ، تکمیل و توسعه طرح های عمرانی – انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تامین منابع مالی جهت ایجاد ، تکمیل و توسعه طرح های سود آور تولیدی ، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدی تولیدی ، توسط دولت ، شرکت های دولتی ، شهرداری ها و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و موسسات عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور ، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولید منتشر میشود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار میگردد

اسلاید 3 :

¨به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق میگیرد که در مقاطعی از سال پرداخت میشود . سود قطعی اوراق هم ، در سررسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری در اوراق ، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت میگردد . چنانچه سود طرح ، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان ده باشد ، دستگاه صادر کننده اوراق مسئول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده ، قابل تعدیل یا استرداد نیست . صادر کنندگان اوراق ، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و باز پرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند . این تعهدات در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه های اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تضمین میشود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه های عمومی ( به استثنای طرح های عمرانی ) یا خصوصی ف شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن ، تعهدات ناشر را تضمین میکند . در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ف این بانک پرداخت اصل و سود های متعلقه را در سررسید های مقرر ، از طریق بانک های عامل تضمین میکند

اسلاید 4 :

-اوراق با نام و یا بی نام است

-قیمت اسمی مشخصی دارد

-سررسید آن مشخص است و به عبارتی مدت معین دارد

-باز پرداخت اصل اوراق در سر رسید و پرداخت سود علی الحساب آن در مقاطع معین توسط ناشر ، تضمین شده است

-خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار ( در صورت پذیرش ) مجاز است

-دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح های مربوط ، سهیم هستند

-   هر ورقه نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن طرح در مورد سرمایه گذاری است

اسلاید 5 :

-با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق میشود ( در واقع ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق میتواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا ، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید . انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمیکند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است )

-اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف های معامله در قرارداد های مربوط به وزارت خانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی پذیرفته میشود

-از مقررات موجود درباره اوراق مشارکت به ویژه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت چنین میتوان نتیجه گرفت که این اوراق ابزار مالی جدیدی برای جذب پس انداز ها و تجهیز منابع مالی و جلب مشارکت های مردمی در تامین مالی طرح های عمرانی و زیر بنایی دولتی و طرح های سود آور تولیدی ، ساختمانی ، خدماتی شرکت های دولتی شهرداری ها و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته به آن ها و همچنین شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولیدی است .

اسلاید 6 :

¨صاحبان سهام عادی علاوه بر دریافت سود سهام و حق رای دادن ، حق دیگری هم دارند که آن را حق تقدم خرید سهام مینامند . معمولا در اساسنامهی شرکت ها بر اساس حقوق مدنی و فقه اسلامی قید میشود که در صورت انتشار سهام جدید برای فروش ، سهامداران فعلی در خرید آن اولویت دارند . این حق همه ی دارندگان سهام شرکت را که دارای حق رای بوده و یا ادعایی بر اندوخته های شرکت داشته باشند ، مجاز مینماید تا نسبت به مالکیت در سهام و پذیره نویسی آن اقدام نمایند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید