دانلود فایل پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اصول پايه نور

نور= انرژی

مستقيم تبديل به گرمامي شود.

تابش نور به يک سطح ، سطح را گرم می کند.

گرما= انرژی

نور = پديده الکترومغناطيس

خصوصيات الکترومغناطيس دارد (امواج راديويی). جريان الکتريسيته دارای فرکانس Hz60 و طول موج زياد می باشند.

نور قابل رويت رفتاری شبيه ذرات دارند(فوتونها).

اسلاید 2 :

شيمی- نور

نور ممکن است جذب شده و در واکنشهای شيميايی به صورت محرک شرکت کند مانند فتوسنتز گياهان

که در اين حالت فرکانس وطول موج بايد در محدوده مشخصی باشد تا در واکنش دخالت کند.بعضی مکانيزمها بايد وجود داشته باشند تا اجازه بدهند که واکنش اتفاق بيفتد که عبارتند از:

کلروفيل

ساختارهای شيميايی وفيزيکی گياه

اسلاید 3 :

طيفهای الکترومغناطيسی:

پرتوهای الکترو مغناطيسی که به شکل امواج انتقال داده می شوند ، رابطه بين طول موج وفرکانس آنها به صورت زير است:

سرعت نور در خلأ

درانتهای طيف امواج       وگاما با کمترين طول موج                 و بيشترين فرکانس                     می باشند

اسلاید 4 :

نور مرئی، در محدوده دريافت کننده های نوری در چشم انسان ،نسبتاً يک نوار باريک در طيف را اشغال می کند. طول موج از  350nm (بنفش) تا 760nm(قرمز) تقسيم بندی می شود.

hعدد پلانک  j-s 34- 10* 6.626

امواج راديويی و رادار نسبتا” طول موج بالا و فرکانس پايين دارند.

امواج کوتاه (مايکرو) اخيراً در مايکروويو بکار برده می شود.

اسلاید 5 :

واکنش پرتو ورودی به يک جسم سه مسير می تواند داشته باشد:

انعکاس

جذب

عبور

اسلاید 6 :

:انرژی پرتو برخورد کرده به سطوح مربع

:مقدار انرژی منعکس شده

:انرژی داخل جسم

:انرژی برخورد کرده به سطح مقابل بعد از انتقال خطی

:مقدار انرژی خارج شده از سطح مقابل

:انتقال

:انتقال داخلی

:جذب

:انعکاس کامل

برای مشخص کردن بازتاب کل، بايد تمام پرتوهای بازتابی بدون توجه به جهتی که قرار می گيرند،محاسبه شود.

اسلاید 7 :

کاربردهای اندازه گيری  نوردر مواد

خصوصيت عبور وبازتاب نور در محصولات کشاورزی در سالهای اخير برای موارد زير به کار رفته است:

درجه بندی و تشخيص رنگ

ميزان رسيدگی و قند 

ترتيب بندی  الکترونيکی و مطالعه ويزگيهای داخلی سبزيها وميوه ها

دورسنجی (Remot sensing)

برای نمونه::

  رنگ گوجه فرنگی

  نشاسته درونی گندم و رسيدگی ميوه

  درجه آسياب برنج

  حفره های درونی سيب زمينی

  لکه های خونی وسبز در تخم مرغ ها

  آفت حشره ای در گندم و ذرت

  محتوای رطوبتی دانه ها

اسلاید 8 :

سيستم اپـتو الکترونيک:

اساس کار اين سيستم ها بر پايه استفاده از حسگر های نوری و ويژگيهای عبور نور از محصول يا بازتاب نور در آن می باشد .

ابتدا توسط يک منبع نور  سفيد ، نور به محصول تابانده می شود وانعکاس آن از طريق حسگر رنگ دريافت شده و سيگنال خروجی به مدار الکترونيکی تشخيص رنگ ،متناسب با شدت و طول موج نور دريافتی ارسال می شود .

به منظور حذف رنگ های ناخواسته از صافی نور (فيلتر) استفاده می شود

 طول موجهای خروجی از آنها به حسگر نوری فرستاده می شود.

اسلاید 9 :

تعيين ميزان رسيدگی و قند سيب:

Kawano و همکاران در سال 1993 برای تعيين محتوای قند

  mandarins تکنيک NIR را بکار بردند.

طيف سنجی در نزديک مادون قرمز (NIR) روشی است که برای آزمون غير مخرب بکار برده می شود وصفات متعددی از سيب را مشخص می کند.

تعيين کيفيت ميوه های ناقص ومعيوب يکی از مسايل صنعت ميوه است. در مورد سيب سفتی(firmness)  ومحتوای  قند در مشخص کردن کيفيت آن بکار می رود.

اسلاید 10 :

اندازه گيری در محدوده قرمز در سه مد بکار می رود :

 بازتاب،واکنش وعبور.

در مد بازتاب، نور به وسيله Probe ميوه ها تحويل داده می شود بر روی سطح آنها جمع آوری می شود.

 مد عبور، اطلاعات طيفی با اندازه گيری نور عبوری از تمام ميوه است . فوتونها در مسير با طول بزرگتربه خوبی پخش می شوند ودر ميوه ها جذب می شوند، اندازه گيری ميزان عبور نيازمند منبع نور قوی و حساسيت آشکار سازی برای اطلاعات طيفی است.

مد واکنشی، يک سازش بين مد بازتاب و عبور را فراهم می سازد، نور تابانده شده، نور پخش شده و بازتاب شده را از فاصله معلومی از ميوه ها دريافت می کند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 25 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی

word قابل ویرایش
8 صفحه
18700 تومان
کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزیبا وجود آن‌که آبیاری سطحی به‌عنوان روش غالب در جهان محسوب می‌گردد، ولی به لحاظ نیاز به ارتقاء کالائی مصرف آب و افزایش روزافزون هزینه تأمین آب و نیز محدودیت منابع در دسترس، تمایل دولت‌ها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته برای کاربرد آبیاری تحت‌فشار را افزایش داده است. کلیات در حال حاضر ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1  اصول پايه نور نور= انرژی مستقيم تبديل به گرمامي شود. تابش نور به يک سطح ، سطح را گرم می کند. گرما= انرژی نور = پديده الکترومغناطيس خصوصيات الکترومغناطيس دارد (امواج راديويی). جريان الکتريسيته دارای فرکانس Hz60 و طول موج زياد می باشند. نور قابل رويت رفت ...

مقاله بررسی خواص آشکار کنندگی نوری گرافین به منظور استفاده از آن در آشکارسازهای IR

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی خواص آشکار کنندگی نوری گرافین به منظور استفاده از آن در آشکارسازهای IR چکیده امروزه، آشکارسازهای امواج الکترومغناطیس در محدوده فروسرخ (IR)، بطور وسیع در صنایع نظامی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله کاربردهای نظامی اشکارسازهای IR ...

مقاله بررسی پارامترهای موثر بر تولید آنزیم های پروتئولیک میکروبی و کاربرد آن ها در تولید پنیر

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی پارامترهای موثر بر تولید آنزیم های پروتئولیک میکروبی و کاربرد آن ها در تولید پنیر   چکیده آنزیمها ترکیباتی پروتئینی هستند که به منزله کاتالیزورهای حیـاتی ممکـن اسـت سـبب تغییـرات مطلـوب یـا نامطلوب فیزیکی و شیمیایی در مواد غذایی شوند. در فرایند تولید این نوع آنزیمها پس از اعمال شـرایط بهینـه تخمیر ...

مقاله ساخت و بررسی رهایش کورکومین از نانو کمپلکس کیتوسان/کورکومین برای کاربرد در ترمیم زخم

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ساخت و بررسی رهایش کورکومین از نانو کمپلکس کیتوسان/کورکومین برای کاربرد در ترمیم زخم چکیده کورکومین یک ترکیب شیمیایی طبیعی موجود در زرد چوبه می باشد که به دلیل خواص عالیش از جمله قابلیت رگ زایی و آنتی باکتریال بودن در پزشکی به کار برده می شوند. در این تحقیق، نانو کمپلکس کیتوسان / کورکومین (Ch/Cr) با درصد وز ...

مقاله بررسی نظریه یادگیری شرطی سازی کلاسیک پاولف و کاربرد آن در مسائل آموزشی و انسانی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نظریه یادگیری شرطی سازی کلاسیک پاولف و کاربرد آن در مسائل آموزشی و انسانی   یادگیری،کارکردی اساسی و انطباق جویانه برای انسان است. انسانها نسبت به سایر موجودات، یادگیرندگانی انعطافپذیرتر هستند که فعالانه به کسب دانش و مهارت می پردازند. بسیاری از یادگیریهای آدمیان بدون آنکه آموزش رسمی دریافت کنند، صورت ...

مقاله بررسی اثر کاربرد فولادهای HPS بر رفتار خمشی پلهای متشکل از تیرورقهای I شکل خمیده

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اثر کاربرد فولادهای HPS بر رفتار خمشی پلهای متشکل از تیرورقهای I شکل خمیده   چکیده مطالعات پارامتریک با هدف بررسی اثر فولاد HPS 70W بر رفتار کلی و مقاومت خمشی پلهای متشکل از تیرورقهای فولادی I شکل خمیده در پلان انجام شده است. برای مدلسازی از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS استفاده، و صحت آن از طریق مقا ...

مقاله بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات چکیده در ایران، سیب یک محصول استراتژیک و پراهمیت است که به صورت گسترده، تولید و عرضه میگردد. اما متأسفانه میزان ضایعات آن در چرخه تولید، توزیع و مصرف %30 کل تولید میباشد که %6 این ضایعات در سردخانهها رخ میدهد. امروزه استفاده ...