دانلود فایل پاورپوینت بررسی شبکه های عصبی در اثر انگشت

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی شبکه های عصبی در اثر انگشت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی شبکه های عصبی در اثر انگشت قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

جزئیات

اثر انگشت بعنوان الگوی برآمدگی ها و فرو رفتگی های سطح انگشت شناخته می شود

شناسایی اثر انگشت از روی برخی مشخصه های آن که جزئیات (Minutae) نام دارند انجام می شود.

این جزئیات عبارتند از تقاطع، انتهای رگه، نقطه، جزیره، سیخ، دوشاخه، پل و رگه دماغی.

در بیشتر سیستم های تشخیص اثر انگشت (AFIS)، دو نوع برجسته از نقاط ویژه به دلیل دوام و پایداری بکار می رود که عبارنتد از انتهای رگه و دوشاخه

اسلاید ۲ :

استفاده از الگوی رگه ها در شناسایی

جزئیات یک اثر انگشت باید در مقابل بریدگی، کوفتگی، کبودی و هرگونه آسیب بدون تغییر باقی بمانند.

محل قرارگیری انگشت، بسته شدن بخش کوچکی از انگشت، سنسورهای بکار رفته در نمونه گیری و اعوجاج (انحنا و کجی) از مورادی هستند که می توانند سبب بروز خطا شوند.

اما الگوی شیارها و رگه های یک اثر انگشت، علاوه بر منحصر بفرد بودن، تا حد زیادی نسبت به موارد فوق پایدار هستند.

اسلاید ۳ :

تصویر اثر انگشت

اگر اثر انگشت را بعنوان یک تصویر سیاه و سفید در نظر بگیریم، آنرا می توان بصورت یک سیگنال دوبعدی با مولفه (x,y) بصورت محورهای مکانی پیوسته بیان کرد که مقدار تصویر در هر نقطه نیز معرف روشنایی آن نقطه است و بصورت f(x,y) بیان می شود.

تصویر اثر انگشت f(x,y) را می توان با نمونه برداری روی محور افقی و عمودی بصورت یک تصویر گسسته f(x,y) تعریف کرد.

یک اثر انگشت را می توان با یک ماتریس  M N بیان کرد. در این ماتریس هر کدام از مولفه ها یک پیکسل از تصویر هستند. نرخ نمونه برداری تصویر نیز تعداد پیکسل ها و در واقع ابعاد ماتریس را مشخص می کند.

مقدار روشنایی تصاویر بنابر نیاز، به تعداد سطوح روشنایی L کوانتیزه (تقسیم کردن به بخش های قابل شمارش) می شوند که می تواند در محدوده ۰ تا ۱ و یا ۰ تا ۲۵۵ قرار گیرد.

اسلاید ۴ :

در شکل زیر، تصویر یک اثر انگشت با مقادیر روشنایی صفر و یک مشاهده می کنید.

اسلاید ۵ :

الگوریتم پیشنهادی

با توجه به اینکه در اثر انگشت ها الگوی رگه ها و شیارها متفاوت می باشند، ماتریس تصویر آنها نیز با یکدیگر متفاوت است. بنابراین می توان با توجه به ماتریس تصویر یک اثر انگشت، آنرا از اثر انگشت های مشابه تشخیص داد.

در این روش به منظور جلوگیری از مقایسه دو نمونه مغایر که امری بیهوده است، اثر انگشت ها بر اساس روش های موجود بصورت بصورت دلخواه طبقه بندی می شوند و برای تشخیص هر طبقه از یک شبکه عصبی استفاده می شود. به این صورت که ماتریس تصویر اثر انگشت را به یک بردار سطری تبدیل نموده و از آن بعنوان الگوی ورودی شبکه های عصبی استفاده می شود. با دادن نمونه های مختلف از یک اثر انگشت به شبکه های عصبی، این شبکه ها پس از آموزش قادرند بر اساس الگوی رگه ها و شیارها و بر اساس ماتریس تصویر، اث انگشت را با دقت بسیار بالایی شناسایی کنند.

اسلاید ۶ :

در این شکل، فلوچارت روش پیشنهادی را مشاهده می کنید.

اسلاید ۷ :

پیاده سازی

نرم افزار متلب (MATLAB) به دلیل تطبیق پذیری و دقت بالای خواندن اشکال گرافیکی، گزینه مناسبی برای پیاده سازی این پروژه ها می باشد.

ابتدا تصویر اثر انگشت خوانده شده و ماتریس آن با ابعاد m  n استخراج می شود. طبق استاندارد های جهانی، یک اثر انگشت باید با دقت  ۵۰۰ dpi , 8 bpp نمونه برداری شود که یک تصویر ۵۱۲ × ۵۱۲ را با ۲۵۶ سطح خاکستری نتیجه می دهد.

بنابراین مقادیر m و n برابر ۵۱۲ می باشند. آرایه های این ماتریس از نوع اعداد صحیح بدون علامت ۸ بیتی بوده و مقداری بین ۰ تا ۲۵۶ دارد. سپس صفحات اول و دوم ماتریس را کنار هم قرار داده و یک ماتریس دوبعدی با ابعاد ۲n   m بدست آورده و سپس این ماتریس را به یک ماتریس سطری با ابعاد  ۲n   m   ۱ تبدیل می کنیم.

حال این بردار را که از نوع ۸unit می باشد، به برداری با دقت مضاعف از نوع double تبدیل می کنیم و تمام عناصر آن را بر ۲۵۵ تقسیم نموده تا برداری با عناصر بین ۰ و ۱ بدست آید.

مراحل فوق را برای تمامی اثر انگشت های موجود در بانک داده تکرار نموده و آنها را در یک ماتریس  ۱۹۰ (۱   m    ۲n) ذخیره نموده و از آن به عنوان الگوی ورودی شبکه عصبی استفاده می کنیم.

اسلاید ۸ :

انتخاب شبکه عصبی

شبکه ی عصبی که برای تشخیص گروه به کار می رود از نوع پرسپترون چند لایه بوده  و دارای ۲n   m   ۱ ورودی، ۳۸ لایه میانی و ۱۹ لایه خروجی می باشد، که هر خروجی مربوط به نام گروه مربوطه خواهد بود.

بدین ترتیب، تمام اثر انگشت ها به شبکه عصبی وارد گردیده و شبکه برای تشخیص گروه، آموزش می بیند.

برای جستجوی اثر انگشت در هر گروه نیز از یک شبکه عصبی MLP با  ۲n   m   ۱ نرون ورودی، ۲۰ لایه میانی و ۱۰ نرون خروجی استفاده شده است.

در این شبکه نیز خروجی مربوط به هر اثر انگشت برابر  با یک و بقیه خروجی ها -۱ خواهند بود.

اسلاید ۹ :

آموزش شبکه های عصبی

وزن لایه اول ماتریس را که دارای ابعاد  (۱   m   ۲n)  ۳۰ است را V و وزن لایه دوم را که دارای ابعاد ۱ ×۳۰ می باشد را W در نظر می گیریم.

مراحل آموزش شبکه عصبی به صورت زیر است:

۱- مقادیر اولیه ضرایب وزنی و بایاس (سوگیری) بصورت تصادفی می باشد. این وزن ها بین ۰٫۵- و ۰٫۵ انتخاب می شوند. نرخ آموزش نیز ۰٫۱ انتخاب می شود.

۲- برای خر زوج آموزشی ورودی، مراحل ۳ تا ۸ انجام می شود.

۳- هر الگوی آموزشی ورودی را به شبکه اعمال کرده و سیگنال حاصل به لایه بعدی (لایه پنهان) باز پخش می گردد.

۴- سیگنال net هر نرون Z در لایه میانی از رابطه زیر محاسبه می گردد:

اسلاید ۱۰ :

سپس تابع تحریک سیگموید یک قطبی، روی آن اعمال شده و خروجی هر نرون محاسبه می شود.

در ادامه این سیگنال، طبق رابطه زیر به نرون لایه خروجی ارسال می گردد:

۵- سیگنال net نرون خروجی، طبق رابطه زیر محاسبه می شود:

سپس تابع تحریک سیگموید یک قطبی، روی آن اعمال شده و خروجی شبکه عصبی طبق رابطه زیر بدست می آید:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد