دانلود فایل پاورپوینت برنامه نویسی پیشرفته با C++

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه نویسی پیشرفته با C++ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه نویسی پیشرفته با C++ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ساختار برنامه در C++

                       برنامه محاسبه مساحت دایره                                                     

  #include <iostream.h>

const pi=3.14

main(){

float r,s,p;

cin>>r;

s=pi*r*r;

cout<<s;

             }

اسلاید ۲ :

هر دستور اجرایی به یک سمی کالن ختم می شود.

هربلوک از برنامه با اکولاد باز شروع وبا اکولاد بسته پایان می یابد.

زبان C++بین حروف بزرگ و کوچک تفاوت است وهمچنین کلمات کلیدی با حروف کوچک نوشته می شوند.

اسلاید ۳ :

اعلان ثابتها

برای تعریف متغییرهایی که در طول برنامه مقدار ثابتی دارند ازکلمه کلیدی constاستفاده می کنیم:

const نام متغییر=مقدار;

اعلان متغییرها

برای اعلان متغییرها درC++به شکل زیر عمل می کنیم:

نوع داده متغییرها  ;

اسلاید ۴ :

دستورات اجرایی

انتساب

انتساب درونی

انتساب زنجیره ای

دستورات خروجی

برای چاپ نتایج وخروجیها می توان از دستورcoutبه شکل زیر استفاده نمود.

اسلاید ۵ :

cout<<اقلام خروجی;

اگربخواهیم عبارتی عینا درخروجی چاپ شود کافی است انرا عینا داخل گیومه نوشت.

a=6; b=2;

cout<<“a+b=”<<a+b;

دردستور coutمی توان از فرمت های کنترلی به شکل زیر استفاده می کنیم:

اسلاید ۶ :

دستور ورودی برای دریافت داده ها از ورودی مورد استفاده قرار میگرد برای این کار ازدستور cinاستفاده می کنیم شکل کلی این دستور به شکل زیر است

اسلاید ۷ :

cin>>اقلام ورودی;

برای کمیتهای کاراکتری میتوان از توابع ورودی وخروجی به شکل زیر استفاده نمود:

اسلاید ۸ :

عملگرهای ریاضی

اسلاید ۹ :

عملگرهای رابطه ای

اسلاید ۱۰ :

عملگرهای منطقی

هر مقدار صفر را میتوان معادل نادرست وهرمقدار غیرصفری را میتوان معادل درست گرفت.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 28 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد