بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انواع امراض

امراض زنان

امراض مردان

امراض مشترك

اسلاید 2 :

آناتومي رحم :

شكل : دايره اي

محل قرارگيري : بين مثانه و روده مستقيم در زير ناف

طول : 6 تا 12 انگشت

گردن آن ( واژن ):

محل :  بين فم رحم و فرج

نوع بافت : نرم و گوشتي

اسلاید 3 :

فم يا دهانه رحم

محل قرارگيري : گاهي در سمت چپ و گاهي در سمت راست

داراي وضعيت  هميشه بسته مگر موقع جماع

داراي حس فراوان

اسلاید 4 :

خود رحم

شكل : شبيه مثانه – طول به اندازه عمق

حس ندارد به دليل عدم اذيت موقع حيض و يا حاملگي 

لايه ها : بيروني ، دروني

اسلاید 5 :

نقرات

محل اتصال رگهاي رحم به جرم آن

نكته : خون حيض از همين نقرات بيرون مي آيد.

تجويف يا بطن رحم : به اندازه پستانها

اسلاید 6 :

ارتباطات رحم :

شريان  : از قلب جهت رساندن حرارت و رطوبت غريزي

وريد : ازكبد جهت تغذيه – تنبيه و دفع خون فاسد از طريق حيض و نفاس

عصب : از مغز

اسلاید 7 :

فعل رحم :

  • 1. آبستني
  • 2. تصفيه خون
  • 3.تغذيه جنين

اسلاید 8 :

پرده بكارت

محل :

                در دهانه فرج

بافت : 

                    شبيه غشا

اسلاید 9 :

  نوع بافت : گوشت سفيد غددي چرب ونرم

  • داراي غشاي ليفي و رباطي
  • داراي مجاري متصل به دماع و نخاع – قلب و كبد

كار: پختن مني

ماده آن : فضله هضم چهارم

رايحه آن : شبيه رايحه طلع ( شكوفه نخل )

رنگ : سفيد

  • چگونگي توليد مني : غذاي لطيف به اوعيه مني فرستاده مي شود.

اسلاید 10 :

نظريه بقراط راجع به توليد مني :

حركت از پشت گوش به سمت نخاع ،كليه و بيضه ها

دريافت شعبه هايي از اعضائ رييسه و غير رييسه

شاهد آن :قطع عروق پشت گوش  و فتور و ضعف پس از استفراغ آن

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید