whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آفات و بیماریهای گندم و کلزا

قابل ویرایش
صفحه
تومان

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

گندم یکی از محصولات استراتژیک و زراعی یک کشور است. تولید موفق آن در ارتباط مستقیم با:

 • کشت صحیح ، مدیریت آب و خاک ، آفت و بیماریها و علفهای هرز و استفاده از ارقام اصلاح شده، تکنولوژی و عناصر غذایی مورد نیاز
 • شرایط محیطی که از مهمترین عوامل کنترلی محسوب میشود مخصوصا دما و رطوبت که اثربخشی قابل توجهی بر بروز شدت خسارت عوامل بیماریزا دارند

اسلاید ۲ :

۱ – عملیات آماده سازی بستر بذر

الف ) خاک ورزی عمیق با زیر شکن : به منظور شکستن لایه های فشرده در زیر عمق شخم و افزایش میزان نفوذ آب در خاک

ب) شخم  :        

گاوآهن برگردان دار

 • جهت خارج کردن خاک از حالت چسبندگی
 • سست کردن منطقه رشد ریشه و نرم کردن لایه سطحی خاک
 • این نوع در اراضی دیم و خشک توصیه نمی شود.

گاو آهن قلمی

 • خاک ورزی سطحی
 • باعث تسریع در خشک شدن لایه سطحی
 • زمان لازم برای دیسک و خرد کردن کلوخه ها را کاهش می دهد
 • بستر خاک نرم تری در سطح خاک ایجاد می شود.
 • باعث بهم زدن خاک و خرد کردن کلوخه ها

اسلاید ۳ :

ج) دیسک :

برای خرد کردن و نرم کردن لایه شخم و آماده کردن بستر بذر

مخلوط کردن کودهای شیمیایی با خاک

استفاده از پره های کنگره ای در ردیف جلوی دیسک و خرد کردن خاک تاثیر بیشتری دارد.

در اراضی دیم و کم باران می توان به جای شخم از دیسک برای خاکورزی استفاده کرد.

۲) کشت

الف) با خطی کار:

بهترین نتیجه کاشت غلات در اراضی آبی و بمنظور ابیاری در مراحل مختلف رشد(۸-۵ بار آبیاری)

قبل از اقدام به کاشت باید خطی کار طبق میزان بذر توصیه شده کالیبره شده و از دقت ریزش و سالم بودن     قطعات آن اطمینان حاصل نمود.

در طی کاشت به طور متناوب ریزش بذر از شیار باز کن ها را بازدید و گرفتگی احتمالی لوله های سقوط و شیار بازکن ها را برطرف نمود.

ب) کاشت با کمباینت (ترکیب ادوات کاروزی)             

   جهت تسریع در آماده سازی زمین و استقرار بذر در خاک

در اراضی وسیع دشت و زمین های بزرگ

 شامل

  سیکلوتیلر در جلوی کارنده

خطی کار و شیار بازکن آن

اسلاید ۴ :

۳- مصرف کودهای شیمیایی:

 • اولین کار – آزمون خاک – هر ۱۰ هکتار یک نمونه مرکب

الف) کود ازته:

 • بسیار پویا و متحرک وبراحتی در خاک حرکت می کند
 • زمان مصرف آن برای موفقیت در تولید دانه و پروتئین اهمیت دارد
 • بهترین زمان مصرف نزدیک به زمان حداکثر نیاز مطابق با مراحل رشد گندم

 مقدار مصرف:

 • در خاکهای سبک : طی ۴ مرحله:

۱- قبل از کاشت

۲- مرحله پنجه زنی

۳- تشکیل ساقه

۴- در مرحله گلدهی

 • در خاکهای سنگین : طی ۳ مرحله:
 • قبل از کاشت
 • مرحله پنجه زنی

اسلاید ۵ :

کود فسفاته :    

 • حتما قبل از کاشت مصرف می شود بدلیل عدم تحرک و تثبیت فسفر آن در خاک
 • بصورت نواری و در زیر بذر با فاصله ۱۰-۵ سانتی متر (نواری بهتر از دست پاش)
 • اگر امکان ندارد و وسایل نیست کود فسفاته با شخم در عمق خاک قرار گیرد.

ج) کودهای پتاسه:

 • – قبل از کاشت مصرف در زیر خاک قرار داده شود .

دو نوع کود پتاسه برای گندم           

 • سولفات پتاسیم در زمینهای شور
 • کلرید پتاسیم
 • د) کودهای ریز مغذی:
 • در صورت نیاز سریع قبل از کاشت و با شخم زیر خاک قرار داده یا مراحل:
 • پنجه دهی کامل
 • اوایل ساقه دهی
 • مرحله گلدهی

 ۳ در هزار محلولپاشی شود

اسلاید ۶ :

۴- آبیاری قبل از کاشت

بطور کلی عملکرد کل گندم در گرو سه جزء اصلی :

 ۱- تعداد بوته در واحد سطح

۲- تعداد دانه در خوشه

۳- وزن دانه

 تحت تاثیر  – آبیاری قبل از کاشت و یا بلافاصله بعد از کاشت (لازم است تا عمق cm 100-80 خاک با آب آبیاری یا باران خیس شود)

مرحله آبیاری:

 متناسب با تاریخ کاشت مناسب آن منطقه

برای رامیان مقدار آب ۸۰۰لیترm3/h

 ۵- مقدار بذر مصرفی : بسته به نوع رقم کشت شده (جدول)

اسلاید ۷ :

 • کوهدشت ۱۶۰-۱۳۰ کیلوگرم در هکتار
 • ۱۹-N80 160-140 کیلوگرم در هکتار
 • زاگرس ۱۵۰-۱۳۰ کیلوگرم در هکتار
 • تجن ۱۵۰-۱۳۰ کیلوگرم در هکتار

در صورت عدم تهیه بستر مناسب بذر و تاخیر در تاریخ کاشت به دلیل خشکی یا بارندگی زیاد – میزان بذر مصرفی حداکثر تا ۱۸۰ کیلو گرم در هکتار توصیه می شود.

به ازای هر روز تاخیر در کاشت از آخر آذرماه مقدار ۱۰۰۰-۷۰۰ گرم بذر به میزان بذر توصیه شده در جدول به ازای هر هکتار اضافه می گردد.

 • ۶- تاریخ کاشت مناسب:

  ارقام آبی

 • تجن (آذرماه)
 • دریا (۱۴ –N87) و مغان و( ۱۹-N80) (اواسط آذرماه)

ارقام دیم

 • زاگرس – کوهدشت (اوایل آذرماه)

اسلاید ۸ :

۷- ضدعفونی بذر:

 • از مهمترین و محوری ترین راه جهت افزایش تولید

روشهای مختلف ضدعفونی:

۱- ریختن بذر روی نایلون در سر مزرعه و دادن مقدار کمی رطوبت به آن وسپس اضافه کردن سم مورد نظر و بهم زدن ومخلوط کردن سم با بذر گندم*:

۲- استفاده از بشکه های ضد عفونی

۳- استفاده از دستگاههای کارخانجات پیشرفته بوجاری و ضدعفونی بذر – عمدتا بصورت محلولپاشی

* استفاده از سموم سیستمیک – از بین بردن عوامل بیماریزای داخل بذر

کربوکسین تیرام(۲ در هزار)- دیویدند( ۲ در هزار)- بایتان

اسلاید ۹ :

۸- کنترل علفهای هرز

۱– قبل از کاشت

 • استفاده از بذور بوجاری و عاری از بذر علف هرز
 • استفاده از علفکشهای شیمیایی

۲- بعداز کاشت ، قبل از سبز شدن :

 پنتر ( gr/L 500 ایزوپروتورون+۵۰gr/ لیتر ویفلوفنیکان) :

گندم و جو

۲/۵-۲ لیتر در هکتار

دومنظوره

علف کش تماسی و هم جذب از خاک

در آب و هوای سرد تاثیر علف کش کم می شود و رطوبت در خاک باعث افزایش تاثیر علف کش می شود.

زمان مصرف بعد از کاشت و قبل از سبز شدن سم پاشی روی سطح خاک

 

 

اسلاید ۱۰ :

۲- بعد از سبز شدن :

الف) نازک برگ کش:

۱- گراسپ(تراکلوکسیدیم) ۲۵% مایع غلیظ

۱ lit/he

انواع خونی واش ( علف خونی ) یولاف در گندم و جو

از ۴-۲برگی تا اوایل پنجه زنی علف هرز

قابل اختلاط با بروموکسینیل

در فرمولاسیون جدید مویان atplus قبل از سمپاشی در مخزن سمپاشی به محلول اضافه شود

۲- ایلوکسان (دیکلوفوپ متیل) (۳۶% مایع غلیظ امولسیون شوند ) Lit/he 3-5/2

یولاف وحشی – چچم – خونی واش گندم و جو

۴-۲ برگی علفهای هرز

بعد از سم پاشی ایجاد لکه های زرد رنگ پریده در سطح برگهای گندم – با رشد حل می شود

 

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت تومان در صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد