بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  • بيماريهاي عفوني از دشمنان دير باز سلامت بشري هستند
  • ايحاد همه گيري هاي وسيع و مرگ و مير بالا ساليان متمادي علم پزشكي را به چالش كشيده اند
  • پيشگيري اوليه از بيماريهاي عفوني با روش هايي مثل ايمن سازي از موفقيتهاي علم پزشكي است

اسلاید 2 :

جستجوی موارد: پولیومیلیت

                    سندرم گیلن باره

                    میلیت عرضی

                    نوریت عرضی

اسلاید 3 :

تعریف استاندارد فلج شل حاد

وقوع فلج شل وناگهانی در اندام یک فرد زیر 15

سال بدون سابقه ضربه  

اسلاید 4 :

1-میزان کشف موارد فلج شل حاد غیر پولیویی به ازای دو صد هزار نفر جمعیت زیر 15 سال

2-درصدمورد دارای دو نمونه کافی

اسلاید 5 :

زنجیره سرمای

حفظ نمونه ها از زمان تهیه تا تحویل به آزمایشگاه         

     کشوری در دمای8-4 درجه سانتی گراد

اسلاید 6 :

1-وزارت بهداشت

2-دانشگاههای علوم پزشکی

3-کمیته کشوری طبقه بندی موارد فلج شل حاد

4-کمیته های دانشگاهی طبقه بندی موارد فلج شل حاد

اسلاید 7 :

کمیته کشوری تایید ریشه کنی فلج اطفال( نظارت عالی)

اسلاید 8 :

1-مراجعه مستقیم کارمندان سیستم بهداشتی به

مراکز حساس مراجعه بیماران ( بخشهای بیمارستانی ، فیزوتراپی ها ، .....

2-گزارش دهی مراکز بهداشتی و درمانی به

 مرکزبهداشت شهرستان 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید