دانلود فایل پاورپوینت تجهیزات پست

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تجهیزات پست توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تجهیزات پست قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعداد فیدرهای یک پست تابعی است از: ظرفیت پست، موقعیت پست در شبکه با توجه به حالت عادی و شرایط اضطراری و خطا، ظرفیت قابل انتقال خطوط و کابلهای استاندارد شده در شبکه و نهایتا” تحت شرایطی حساسیت و اهمیت پست جدای از عوامل فوق عاملی جهت تعیین تعداد فیدرها میباشد. این موارد در ارتباط با فیدرهای خط و کابل ۱۳۲ کیلوولتی ملاک و معیار انتخاب تعداد فیدرها میباشند. در مورد فیدرهای ۲۰ و ۳۳ کیلوولتی مشترکین خاص و فیدرهای مخصوص بانکهای خازنی نیز از عوامل مؤثر در انتخاب میباشند.

اسلاید ۲ :

۱-۱:  پست افزاینده:        STEP UP SUB STATION

اصـــطلاحا پست های نیروگاهی نیز نامیده می شوندو ورودی آن مستقیما از نیروگاه بوده و همواره در کنار

نیروگاهها نصب می شوند به دلیل اینکه مولدهای نیروگاهی در تولید ولتاژ بالا محدودیت دارند.از این پستها

به منظور افزایش ولتاژ خروجی ژنراتورها تا حد ولتاژ انتقال استفاده می گردد.

مانند پست های  ۲۰KV/230KV   ۱۰٫۵ KV/132KV   ۱۳ KV/230KV     

۱-۲:  پست انتقال:        PRIMARY GRID SUB STATION

این پستها در مراکز اصلی بار و در مسیر خطوط انتقال نصب می شوند تا بتوان ولتاژ انتقال را به ولتاژهای

 فوق توزیع تبدیل کرد .

 مانند پست های  ۲۳۰ KV/63KV

اسلاید ۳ :

۱-۳:پست سویچینگ:        SWITCHING SUB STATION

در این پست ها هیچ گونه تبدیل ولتاژی صورت نمیگیرد و بیشتر به منظور ارتباط تعدادی از خطوط با

 یکدیگرو امکان انجام دادن مانور برروی خطوط به منظور پایداری شبکه و تبادل بهینه انرژی ایجاد

می شوند به عبارت دیگر در این پستها در واقع عمل کلیدزنی صورت می گیرد.

۱-۴:پست فوق توزیع:        SECONDARY GRID SUB STATION

در این پست ها عمل کاهش ولتاژ صورت می گیرد۰پست های ۶۳ کیلو ولت و پایین تر را پست های

فوق توزیع می نامند.

۱-۵:پست توزیع:        DISTRIBUTION  SUB STATION

این پست ها در نقاط مصرف ،ولتاژ را به ولتاژ فشار ضعیف برای مصرف کنندگان تبدیل می نمایند.به

 عبارت دیگر خروجی این پست ها مصرف کنندگان می باشند.

اسلاید ۴ :

الف-فضای کمی را اشغال می کند.(به نسبت پستهای مشابه خشک تقریبا نصف مساحت)

ب-مدت زمان نصب آن کم می باشد.

ج-برای مناطق زلزله خیز و مناطق آلوده بسیار مناسب است.

د-قابلیت اطمینان بالا

ه-عدم وجود میدانهای الکتریکی(زیرا تمام تجهیزات درون کپسول قرار داردو شدت میدان بر روی بدنه تاثیری نمیگذارد چون بدنه زمین شده است)

الف. نشست گاز در پستهای GIS   و کاهش قدرت عایقی محفظهها، از جمله معایب اینگونه پستها میباشد که اخیرا” با پیشرفت تکنولوژی ساخت این گونه تجهیزات، این نقیصهبه مقدار زیادی مرتفع گردیده است.

ب-از لحاظ صرف هزینه نسبت به پستهای خشک هزینه بر تر است.

با توجه به مزایا و معایب دو نوع پست مورد نظر که به طور اختصار بیان گردید و به خصوص جنبه اقتصادی امر، کاربرد پستهای معمولی روباز توصیه میشود، مگر در موارد خاص که مسئله فضای در دسترس و یا آلودگیها از شکل حادی برخوردار باشند که در آن صورت استفاده از پستهای GIS قابل توجیه میباشد

اسلاید ۵ :

در مواردی که زمین از نظر اقتصادی اهمیت بالائی داشته یا اینکه به هر دلیلی محدودیت در ابعاد زمین وجود داشته باشد(خصوصاً در شهرهای بزرگ ) امکان تغییر نوع پست، آرایش شینه بندی و آرایش ورود و خروج خطوط وجود دارد ..

تخمین مقدماتی مساحت موردنیاز برای احداث پست می تواند با در نظر گرفتن موارد مشابه قبلی و براساس قدرت نصب شده ، سطوح ولتاژ و تعداد فیدرهای موردنیاز در هر سطح ولتاژ برای حال حاضر و توسعه آینده پست صورت گیرد .

علاوه بر فضای مورد نیاز برای استقرار تجهیزات پست، برای تعیین مساحت پست بایستی به فضای موردنیاز برای تأسیسات ساختمانی و جنبی مانند ساختمان کنترل، ساختمان نگهبانی، اطاق دیزل، انبار، پارکینگ، ساختمانهای اداری، خیابانها، فضای سبز، توسعه آتی و غیره نیز توجه داشت

اسلاید ۶ :

۱-کشاورزی نبودن زمین و رعایت حریم سایر تأسیسات

۲-توپوگرافی (پستی و بلندی) زمین

۳-عوامل طبیعی )زلزله – سیل – شرایط محیطی – آبهای سطحی زیرزمینی(

۴-جاده های دسترسی و راههای ارتباطی

۵-مطالعات اتصال ورود و خروج به پست

۶-مسائل زیست محیطی

اسلاید ۷ :

تبعات ناشی از مسائل مکانیک خاک بواسطه نباتی بودن زمین.

عبور خطوط انتقال مرتبط به پست از بین زمینهای زراعی اطراف وایجاد  صدماتی برای کشاورزی منطقه.

بالا بودن هزینه تصرف یک زمین کشاورزی نسبت به یک زمین بایر.

کاهش  حجم عملیات خاکبرداری یا خاکریزی  تا حد ممکن

جلوگیری از احداث پست بصورت پله ای یا شیب دار(جهت دسترسی به تجهیزات)

هم ارتفاع بودن سازه ها

*چنانچه انتخاب زمین مسطح امکان پذیر نباشد طراحی می بایستی به صورتی انجام شود که عملیات خاکی به حداقل کاهش یابد.

اسلاید ۸ :

در انتخاب محل زمین پست عامل زمین لرزه و نحوه تأثیر آن باید منظور شود زیرا هر چه احتمال وقوع

زلزله با درجات بالاتر بیشتر باشد لازم است که طراحی فونداسیونها و تأسیسات طوری باشد که مقاومت لازم

را درمقابل اثرات زمین لرزه دارا باشند و بالطبع هزینه بیشتری را بر سرمایه گذاری اولیه تحمیل می نماید.

آثار مشترک زمین لرز ه ها افزون بودن خسارات ناشی از زلزله در زمین های آبرفتی نسبت به زمینهایی

است که روی سنگهای اصلی قرارگرفته اند. علت این امر آن است که مدت زمان لازم برای عبور موج از سازه

های سخت همواره کمتر از  مدت زمان عبور همان مو ج از یک نقطه آبرفتی است .

براین اساس مطالعات و بررسیهای دقیق پیرامون مسایل مختلف از قبیل وجود و نوع گسل های منطقه و

فاصله آنها از محل موردنظر و سوابق زمین لرزه های تاریخی در انتخاب محل پست ضروری می باشد.

تجهیزات فشارقوی بکار رفته در پست های معمولی به علت نیاز به تأمین فاصله لازم با نقاط زمین شده و نیز

 نصب بر ر وی سازه های با ارتفاع تقریبی ۲٫۵ متر مرکز ثقلی با فاصله قابل ملاحظه ای نسبت به نقطه اتکاء

پیدا میکنند و این مسئله حساسیت تجهیزات را نسبت به زلزله بالا می برد.

. لذا به منظور تقلیل این هزینه های اضافی مناسب است که محل پست تا حد امکان از خطوط گسلی و مناطق

آبرفتی به دور بوده و تا حد امکان در محل مناسبتری انتخاب گردد

اسلاید ۹ :

در صورت سیل گیر بودن زمین پست، می بایستی برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از سیل هزینه های زیادی صرف نمود و حفاظتهایی مانند سیل بند و غیره ایجاد کرد.

برای بررسی مسیرهای سیلاب های منطقه ای می توان از تعیین مقدار بارش حداکثر، تحقیقات محلی از افراد مطلع بومی در مورد میزان و مسیر سیلابهای قبلی، بازدید از محل و بررسی وضعیت آبراهه ها بهره گرفت

شرایط محیطی مؤثر بر محل انتخابی پست موارد زیر را شامل می گردندجهت وزش باد   –آلودگی و …

محل انتخابی پست از نظر جهت وزش باد باید بنحوی باشد که تجهیزات در معرض آلودگی های زیاد قرار نگیرند و حتی الامکان از مسیرهای حرکت تود ه های آلوده کننده (مانند کارخانجات سیمان، گچ و …) دور باشند.

مقدار آلودگی هوا که شامل گرد و غبار و املاح موجود در هوا و دود کارخانجات و تأسیسات صنعتی می باشد بهمراه رطوبت نسبی هوا از نکات مهمی است که فاصله خزشی عایق خارجی تجهیزات مقره ها و ضخامت پوشش فلزی آنها را تعیین می نماید. در طراحی یک پست هر چه مقدار آلودگی هوا بیشتر باشد بایستی مقره ها و تجهیزات فاصله خزشی بیشتری داشته باشند .

اسلاید ۱۰ :

وجود راههای ارتباطی آسفالته در منطقه، سهولت ایاب و ذهاب کارکنان بهره برداری و تعمیرا تی را در پی خواهد داشت .

مانع از احداث جاده جدید برای دسترسی به پست و بالطبع افزایش هزینه ها می گردد.

انتخاب یک محل مناسب علاوه بر تبعات اقتصادی برای سیستم، اثرات مثبت روحی و اجتماعی برای کارکنان بدنبال دارد .

همچنین دسترسی به راههای ارتباطی مانند جاده های آسفالته اصلی، راه آهن و اسکله در رابطه با حمل محموله های سنگین در دوران ساخت از مبادی و بنادر ورودی کشور تا محل پست بایستی مدنظر قرار گرفته شود . مشکل ترین تجهیز از لحاظ حمل به پست، ترانسفورماتورهای قدرت و راکتورها هستند . این تجهیزات بسیار سنگین بوده و بنابراین لازم است که مسیر حمل آنها از کارخانه یا بنادر تا پست مورد مطالعه قرار گیرد .و در نهایت می بایستی امکان حمل این تجهیزات سنگین از طریق جاده یا احداث کنار گذرها باشد .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 38 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد