بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

معرفي شركت پست جمهوري اسلامي ايران

پست از مردمي ترين و قديمي ترين سازمانهاي خدماتي است كه وظيفه آن برقراري ارتباط است. ارتباط مردم با مردم ، مردم با دولت و بر عكس ، سازمانها با سازمانها و سرانجام ارتباط مردم  و سازمانهاي رسمي و غير رسمي خارج از كشور در اين زنجيره قرار دارند.

تاريخچه پست

دوران تاريخي پست در ايران

           - دوره اول ( اين دوره شامل استفاده از ابتدايي ترين وسايل در زمينه پست بوده است )

           - دوره دوم (در دوره دوم به يكباره تغيراتي در پست حادث شد (

           - دوره سوم (اين دوره را مي توان دوراني  سرنوشت ساز همراه با تحولي عظيم در  صنعت پست ايران به شمار آورد. )

اسلاید 2 :

طريقه جمع آوري اطلاعات

           1- پرسيدن       الف) پرسشنامه  ب) مصاحبه

           2- مشاهده       الف) از طريق حضور فيزيكي و نزديك (حضوري)  

           3- الگوسازي   الف) استفاده از چارت سازماني نحوه كار اداره پست

امكان سنجي تكنيكي : با توجه به نحوه پياده سازي سيستم قبل و قديمي و با توجه به مشورت ها و صحبت هاي مديريت اداره كل پست مركزي و ارائه سيستم پيشنهادي موافقت و با توجه به بودجه اداره كل كه در اختيار سازمانها قرار مي دهد قابل پياده سازي با هزينه هاي برآورد شده مي باشد. چون پست به صورت شركتي اداره مي شود، اگر در آمد بر هزينه ها منفي باشد اين سيستم را پياده سازي نمي كنند و سعي مي كنند قراردادهاي بخش ويژه زيان ده نباشد بلكه سود آور باشد.

امكان سنجي عملي:

 الف) پذيرش در سازمان: با توجه به نحوه استفاده كاركنان از اين سيستم پيشنهادي و با توجه به جلسات آموزشي خود اداره پست اين سيستم قابل پياده سازي مي باشد.

   ب) كارايي تكنيكي: با توجه به جلسات حضوري با مديريت اداره پست مركزي و رئيس هيات مديره و مدير عامل اين سيستم بيش از 68 در صد از نيازهاي بخش حسابداري را جوابگو مي باشد.

اسلاید 3 :

امكان سنجي اقتصادي:

با توجه به ماده 23 اساسنامه شركت پست و اداره كل مركزي خراسان رضوي  رئيس هيات مديره و مدير عامل براي اداره امور شركت اقدام به تمركز وجوه در آمد شركت و صدور پرداخت هزينه عمليات اجرائي شركت طبق برنامه ها و بودجه هاي تفضيلي مصوب بعد از ارائه سيستم جديد ما در اداره پست قوچان و تسليم آن انجام گرفت.

           الف) هزينه هاي مستقيم : شـــــــركت پست جمهوري اسلامي ايران با هدف مكانيـــــزاسيون و اتوماسيون عمليات پستي  گسترش فرهنــــگ و ارتقاء سطح انفورماتيكي شبكه پستي، توسعه سيستم ها و بهبود روش هاي ارتقاء كيفيت شبكه پســـــتي مطابق با نــــيازها و انتظارات مردم از خدمات پستي، در سال 1373، مــــركز خدمات ماشيني را تأسيس نموده است. و يكي از وظايف اين بخش نصب، راه اندازي و نگهداري دستگاههاي بي سيم، نمابرايكس- ري و نظارت بر عملكرد آنها.

           ب) هزينه هاي غير مستقيم : آموزش در پست از سابقه طولاني برخوردار است. آموزش كاركنان پست، از سال 1318، به صورت متفرقه يا توأم با آموزش هاي مخابراتي انجام مي گرفت. در سال 1349 آموزشگاه فني و حرفه اي اختصاصي پست جهت آموزش كاركنان و به منظور انجام وظايف افتتاح شد.و كليه هزينه هاي انجام مطالعات و هزينه تبديل سيستم قديم به سيستم جديد ارائه شده به عهده اين قسمت مي باشد.

بقیه ی اسلاید ها شمال جداول و عکس می باشد که قابل نمایش در سایت نیست.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید