دانلود فایل پاورپوینت خواص اتم ها و پیوند یونی

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت خواص اتم ها و پیوند یونی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت خواص اتم ها و پیوند یونی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

پیوند شیمیایی

پیوند شیمیایی یعنی نزدیک شدن  دو اتم به یکدیگر و همپوشانی ابرالکترونی لایه ظرفیت آنها و ایجاد ترکیبات شیمیایی

اسلاید ۲ :

انواع پیوندها

  یونی         کووالانس قطبی  کووالانس غیرقطبی

– این سه نوع پیوند بر اساس اختلاف الکترونگاتیوی دوعنصرپیوندی طبقه بندی می شوند.

اسلاید ۳ :

Metals and Nonmetals and Their Ions

 • Metals

–Good conductors of heat and electricity.

–Malleable and ductile.

–Moderate to high melting points.

 • Nonmetals

–Nonconductors of heat and electricity.

–Brittle solids.

–Some are gases at room temperature.

اسلاید ۴ :

خاصیتهای مهم اتمها در پیوند

شعاع اتمی ، شعاع یونی

الکترونگاتیوی

یونش و انرژی یونش

الکترون خواهی

اسلاید ۵ :

شعاع اتمی ، شعاع یونی

 • با توجه به معادله شرودینگر شعاع اتمی مفهوم ریاضی ندارد!! اما…

اسلاید ۶ :

شعاع واندر والس و شعاع کووالانسی

 • شعاع کووالانسی نصف فاصله بین هسته ها در یک پیوند کووالانسی درون مولکولی است
 • شعاع واندر والس نصف فاصله بین هسته ها در یک برهم کنش واندروالس بین مولکولی است

اسلاید ۷ :

یونش و انرژی یونش

یونش یعنی جدا شدن سست ترین الکترون از اتم یا یون

یونش یعنی جهش الکترون از مداری که در آن هست، به تراز بی نهایت

یونش یعنی خارج شدن الکترون از حیطه جاذبه هسته

این عمل نیاز به مقداری انرژی دارد که به آن انرژی یونش می گویند

اسلاید ۸ :

Ionization Energy

Mg(g) → Mg+(g) + e–  I1 = 738 kJ

Mg+(g) → Mg2+(g) + e–  I2 = 1451 kJ

اسلاید ۹ :

الکترون خواهی

 • الکترون خواهی یعنی جذب الکترون توسط یک عنصر یا یون
 • این پدیده گاه گرماگیر و گاه گرمازا است.
 • انرژی الکترون خواهی مقدار انرژی است که با جذب الکترون

  توسط عنصریا یون تبادل می شود.

 • همانند یونش، انرژی الکترون خواهی اول، دوم، سوم و… داریم اما در عمل نمی توان تا n الکترون به اتم افزود.
 • انرژی الکترون خواهی دوم همواره مثبت است.
 • استثناهایی که در مورد علامت الکترون خواهی وجود دارد، به آرایش الکترونی مربوط می شود.

اسلاید ۱۰ :

Electron Affinity

F(g) + e– → F-(g)   EA = -328 kJ

F (1s22s22p5)   +   e– →   F-   (۱s22s22p6)

Li(g) + e– → Li-(g)   EA = -59.6 kJ

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 42 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد