بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

ارزيابي درس

 • فعاليت کلاسي
 • تمرينها : 3 تا 4 نمره
 • کوئيز : 3 تا 2 نمره
 • پروژه : 2 نمره
 • امتحان
 • ميان‌ترم : 4 نمره – هفتة آخر ارديبهشت : در ساعت کلاس (يا 14-12)
 • پايان‌ترم : 8 نمره – مطابق جدول امتحانات : روز هفتم ساعت 14
 • محتويات امتحان؟

اسلاید 2 :

هدف درس

 • آشنايي با مقدمات کامپيوتر
 • آشنايي با زبان برنامه‌نويسي C++
 • آشنايي با الگوريتمهاي مقدماتي
 • ايجاد توان پايه براي تدوين برنامه
 • واضح و مفهوم
 • مستندسازي‌شده
 • مدولار
 • ساختاريافته
 • شيءگرا

اسلاید 3 :

کامپيوتر چيست؟

 • کامپيوتر ديجيتال وسيله‌ايست (ماشين)
 • الکترونيکي (ديجيتال)
 • قابل برنامه‌ريزي
 • داراي قابليت انجام اعمال
 • رياضي (مانند جمع، تفريق، ...)
 • منطقي (عملياتي مانند وَ ، يا ، نقيض ، ...)

اسلاید 4 :

بخشهاي پاية کامپيوتر

 • واحد پردازش مرکزي CPU
 • نمونة تجاري : پنتيوم 4 ، GHz2/2 ، Core 2 Duo ، 8MB Cache
 • حافظه
 • اصلي
 • Cache
 • مرتبة 2
 • بخشهاي I/O
 • وروديها مانند صفحه‌کليد، ماوس، ميکروفون، اسکنر، دوربين، جوي‌استيک، حرارت‌سنج+مبدل، ...
 • خروجيها مانند مونيتور، بلندگو، پرينتر، دربازکن، ...

اسلاید 5 :

CPU

 • قابليت عمليات منطقي و رياضي
 • عمليات توسط دستورالعملها کنترل مي‌شوند
 • عمليات در حافظه ذخيره شده‌اند
 • مجموعة دستورالعملها : برنامه
 • تنوع دستورالعملهاي ممکن در پروسسور : توانايي پروسسور
 • عمليات مرتبط با رخداد تغييرات پالس ساعت
 • سرعت اجراي برنامه : فرکانس پالس ساعت
 • سرعت اجراي برنامه : پالس ساعت مورد نياز براي هر دستورالعمل
 • سرعت : توليد حرارت : نياز به مکانيسم سردکننده

اسلاید 6 :

بخشهاي پاية CPU

 • بخش محاسباتي-منطقي ALU
 • انجام عمليات رياضي و منطقي
 • رجيسترها
 • حافظه‌هاي بسيار سريع
 • محل ذخيرة موقت داده‌هاي در حال پردازش
 • بخش کنترل
 • تنظيم عمليات پروسسور

اسلاید 7 :

حافظه

 • محل ذخيرة انبوه اطلاعات
 • فقط ذخيره : بايد آنچه تحويل مي‌گيرد عيناٌ تحويل دهد
 • داده‌ها از طريق مکانهايي با آدرس مشخص قابل دسترسي هستند
 • هر مکان شامل سلولهايي (bit) است
 • هر يک مقدار 0 يا 1 مي‌توانند اخذ کنند
 • پاية شمارش (اندازه‌گيري) حافظه بايت معادل 8 بيت است

اسلاید 8 :

ويژگيهاي حافظه

 • سرعت (تأخير)
 • سرعت و روش ذخيره-تحويل مشابه يا متفاوت
 • حجم
 • عرض
 • طول
 • فرّار بودن
 • محل قرار گرفتن
 • برنامه
 • داده

اسلاید 9 :

انواع حافظه

 • اصلي : فرّار - سرعت متوسط - مصرف بالا - حجم زياد - ارزان
 • Cache : فرّار - سرعت بالا - مصرف متوسط – حجم کم - گران
 • مرتبة 2 : غير فرّار - سرعت پايين - مصرف بالا - حجم بسيار زياد - ارزان
 • هارد ديسک
 • فلاپي ديسک
 • CD – DVD – BlueRay
 • FlashROMها : کارتها ومبتني بر USB و ...

اسلاید 10 :

بخشهاي I/O

 • کامپيوتر بدون بخشهاي I/O بدرد نمي‌خورد
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید