دانلود فایل پاورپوینت درس برنامه‌سازی کامپیوتر

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت درس برنامه‌سازی کامپیوتر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت درس برنامه‌سازی کامپیوتر قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تصمیم‌گیری بکمک if و else

 • شامل
 • عبارت قابل ارزیابی منطقی (درون پرانتز)
 • عملکرد پاسخ در صورت صحیح بودن ارزش عبارت
 • if (a<b) a=a+3;
 • if (a<b) {
 • a=a+2;
 • b++;
 • }
 • مجموعه if ، عبارت مورد ارزیابی و پاسخ یک خط برنامه C را تشکیل می‌دهند

اسلاید ۲ :

 • if (a>b) b=3;
 • else b=4;
 • if (a!=b) b=3;
 • else if (a<b) b=4;
 • else b=5;
 • مجموعه ifهای متوالی و elseها ، عبارت مورد ارزیابی و پاسخ یک خط برنامه C را تشکیل می‌دهند

اسلاید ۳ :

تشکیل حلقه

 • برچسب (Label)
 • Identifierی که (بلافاصله) به : ختم شود
 • this_line:
 • loop:
 • استفاده در تشکیل حلقه بکمک goto
 • a=0;
 • loop1:
 • a++;
 • if (a<10) goto loop1;

اسلاید ۴ :

for

 • استفاده از goto توصیه نمی‌شود
 • ساختاریافتگی برنامه را از بین می‌برد
 • ابزارهای ایجاد حلقه کاملاٌ مؤثر دیگر در اختیار هستند
 • حلقه for شامل
 • درون پرانتز ۳ بخش دارد
 • بخش اول : آماده‌سازی اولیه : هر عبارت یک خطی زبان c
 • بخش دوم : عبارتی که در ابتدای هر تکرار (شامل بار اول) ارزیابی می‌شود
 • بخش سوم : عبارتی که در انتهای هر تکرار انجام خواهد شد
 • عبارت یا عبارات تشکیل دهنده محتویات تکراری حلقه

اسلاید ۵ :

 • for (a=0; a<10; a++) b=b+a;
 • for (a=0; a<10; a++) {
 • b=b+a;
 • c=d-a/e;
 • }
 • for (a=0; a<10; a++) ;

اسلاید ۶ :

 • معمولاٌ در شرایطی که حلقه تکرار شماره‌پذیر باشد بسیار مناسب است
 • نکته : هر حلقه تکرار را با هر یک از ابزارهای تشکیل حلقه می‌توان نوشت – تفاوتها در سهولت و خوانا بودن برنامه خواهد بود

اسلاید ۷ :

while

 • شامل عبارت قابل ارزیابی و محتویات حلقه است
 • while (a–);
 • while (a<10) a++;
 • while (a<10) {
 • a+=b;
 • b=b/5;
 • }

اسلاید ۸ :

 • عبارت در ابتدای هر تکرار آزمایش می‌شود
 • برای حلقه‌هایی که تعداد تکرار بسته به شرایط برنامه تغییر می‌کند مناسب‌تر است
 • در for و while ممکن است محتویات حلقه حتی یکبار هم انجام نشوند (حلقه‌های pre-test در مقابل post-test)

اسلاید ۹ :

do-while

 • شامل محتویات حلقه و عبارت مورد ارزیابی است
 • ارزیابی در انتهای حلقه انجام می‌شود (برعکس while)
 • محتویات حلقه حداقل یکبار انجام می‌شوند
 • do a=a+b;
 • while(a<7);
 • do {a=a+b;
 • c=d*b;
 • } while(a<7);

اسلاید ۱۰ :

switch-case

 • گاهی برای یک متغیر حالات مشخصی رخ می‌دهد که در مقابل هر حالت پاسخ خاصی باید داده شود
 • switch (a) {
 • case 1 :
 • b=3.5; break;
 • case 2 :
 • b=4.44; break;
 • case 3 :
 • b=9.73; break;
 • default : b=20;
 • }
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد