بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل فرمول و جدول  میباشد ----

اسلاید 1 :

  • يادآوري :
  • در هستة اصلي C++ ابزار ورود/خروج داده در نظر گرفته نشده است
  • راه‌حل :
  • استفاده از تابعهاي printf و scanf
  • محل استقرار : کتابخانة stdio.h
  • محتويات درون پرانتز شامل :
  • بخش اول : مجموعة متن و کدهاي کنترلي قرار گرفته بين دو علامت “ “
  • متن عيناٌ به صفحه نمايش منتقل ميشود. کدهاي کنترلي عملکرد متفاوت دارند
  • بخش دوم : ليست مقادير انتقالي که با , جدا ميشوند
  • مقادير متغيرهاي از طريق کدهاي کنترلي موجود در بخش اول به صفحه نمايش منتقل ميشوند
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید